Глоссарій

Структуроване інтерв’ю

Структуроване інтерв’ю включає опитування людей за задалегідь визначеними

Напівструктуроване інтерв’ю