Напівструктуроване інтерв’ю

Напівструктуроване інтерв’ю більш гнучке ніж структуроване. Інтерв’юер задає ряд відкритих запитань, розкриває області, що представляють інтерес в отриманній інформації від респондента. Структуроване інтерв’ю