Новини

ЗМІНИ, що вносяться до переліку закладів охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету

Професійний розвиток фахівців у сфері охорони здоров'я

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2018 р. № 179

1. Підрозділ “Національна академія наук” розділу “Багатопрофільні лікарні” виключити.

2. Назву розділу “Заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання спеціалізованої, високоспеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги (клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, спеціалізовані медико-санітарні частини, спеціалізовані поліклініки, спеціалізовані стоматологічні поліклініки)” викласти в такій редакції:

“Заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання спеціалізованої, високоспеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги (клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі (центри) для ветеранів війни, спеціалізовані поліклініки, спеціалізовані стоматологічні поліклініки)”.

3. У розділі “Клініки науково-дослідних інститутів”:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

“Клініки науково-дослідних інститутів та закладів вищої освіти”;

2) у підрозділі “МОЗ”:

в абзаці п’ятому слова “м. Дніпропетровськ” замінити словами “м. Дніпро”;

в абзаці восьмому слова “імені М. Горького” виключити;

в абзаці шістнадцятому слова “м. Дніпропетровськ” замінити словами “м. Дніпро”;

3) доповнити розділ після підрозділу “Мінсоцполітики” підрозділом такого змісту:

“Національна академія наук

Державна наукова установа “Центр інноваційних медичних технологій НАН України”, м. Київ”.

4. У розділі “Спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни”:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

“Спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі (центри) для ветеранів війни”;

2) у підрозділі “МОЗ”:

в абзацах четвертому і п’ятому слова “м. Дніпропетровськ” замінити словами “м. Дніпро”;

абзац чотирнадцятий виключити.

5. У підрозділі “МОЗ” розділу “Спеціалізовані поліклініки”:

1) абзац десятий викласти в такій редакції:

“Державний заклад “Центр спеціалізованої медичної допомоги зони відчуження Міністерства охорони здоров’я України”, м. Чорнобиль Київської області”;

2) абзац тринадцятий виключити;

3) абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

“Стоматологічний практично-навчальний медичний центр Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ”;

4) абзац вісімнадцятий виключити;

5) абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:

“Державний заклад “Басейнова стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я України”, м. Одеса”.

6. У розділі “Програми в галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій”:

1) у підрозділі “МОЗ”:

в абзаці другому:

слова “державної установи “Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України” (м. Київ)” замінити словами “державної установи “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України” (м. Київ)”, а після слів “державного закладу “Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України” (м. Київ)” доповнити словами “, державної установи “Український центр інформаційних технологій та Національного Реєстру” Міністерства охорони здоров’я України” (м. Київ)”;

доповнити підрозділ абзацом такого змісту:

“Проведення експертизи щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих факторів, що виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

2) підрозділ “Національний комітет Товариства Червоного Хреста” викласти в такій редакції:

“Національний комітет Товариства Червоного Хреста Фінансова підтримка служби розшуку Товариства Червоного Хреста, сплата внеску за членство Товариства в Міжнародній Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, відшкодування витрат служби розшуку Товариства Червоного Хреста України на послуги, що надаються підприємствами зв’язку”.

_____________________

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook