Вибір редакції До уваги Ендокринологія Наукові публікації Новини медицини

Емпагліфлозин у дорослих із цукровим діабетом 2 типу з ССЗ

Емпагліфлозин у дорослих із цукровим діабетом 2 типу з ССЗ

Згідно з новим аналізом клінічного дослідження EMPA-REG OUTCOME, емпагліфлозин знижує ризик виникнення первинних та повторних серцево-судинних ускладнень у дорослих із цукровим діабетом 2 типу та діагностованим серцево-судинним захворюванням

 • За новими результатами, опублікованими у журналі «Ланцет: Діабет & Ендокринологія» (The Lancet Diabetes & Endocrinology), емпагліфлозин знижував ризик загальних (первинних та повторних) серцево-судинних ускладнень, включаючи три серйозні серцево-судинні ускладнення (3P-MACE), ризик госпіталізації з приводу серцевої недостатності та ризик госпіталізації з усіх причин у порівнянні з плацебо, дорослих із цукровим діабетом 2 типу та діагностованим серцево-судинним захворюванням
 • Повторні серцево-судинні ускладнення у людей з цукровим діабетом 2 типу є причиною значного клінічного та соціально-економічного тягаря1; аналіз первинних та повторних ускладнень дозволяє оцінити загальний тягар, що спричиняють серцево-судинні захворювання.

Інгельхайм, Німеччина, та Індіанаполіс, США, 18 листопада 2020 р.

Згідно з результатами нового ретроспективного аналізу, емпагліфлозин знижував ризик загальних (первинних та повторних) серцево-судинних ускладнень у порівнянні з плацебо, коли обидва препарати застосовували додатково до стандартного лікування у дорослих із цукровим діабетом 2 типу та діагностованим серцево-судинним захворюванням протягом трьох років дослідження EMPA-REG OUTCOME®. Серцево-судинні ускладнення включали: 3P-MACE (нефатальний інфаркт міокарду, нефатальний інсульт та серцево-судинну смерть), госпіталізацію з приводу серцевої недостатності та госпіталізацію з усіх причин. Результати, оголошені компаніями «Берінгер Інгельхайм» (Boehringer Ingelheim) та «Ілай Ліллі енд компані» (Eli Lilly & Company) (NYSE: LLY), були опубліковані в журналі The Lancet Diabetes & Endocrinology2.

«Люди з цукровим діабетом 2-го типу та діагностованим атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням мають підвищений ризик розвитку серцево-судинних ускладнень, що часто вимагає повторної госпіталізації. Це погіршує якість життя пацієнтів та негативно впливає на систему охорони здоров’я»,  — сказав Даррен Макгуайр (Darren McGuire), доктор медичних наук, магістр медичних наук, провідний автор аналізу клінічного дослідження EMPA-REG OUTCOME® та професор медицини в Південно-Західному медичному центрі при Техаському університеті та в медичному містечку Parkland.

«Розгляд випадків госпіталізації у сукупності, на відміну лише від першого випадку, який найчастіше аналізується у клінічних дослідженнях, краще відображає чистий ефект корисних препаратів. Ці нові дані допомагають нам зрозуміти вплив тривалого лікування емпагліфлозином у дорослих, у яких можуть повторно виникати ускладнення при таких виснажливих станах».

Раніше це важливе дослідження EMPA-REG OUTCOME® показало, що у дорослих з цукровим діабетом 2-го типу та діагностованим серцево-судинним захворюванням емпагліфлозин знижував відносний ризик виникнення 3P-MACE на 14 відсотків, що зумовлювало зменшення відносного ризику серцево-судинної смерті на 38 відсотків3.

Нові дослідницькі дані показують, що, при додаванні до стандартного лікування, емпагліфлозин знижує відносний ризик наступних загальних (первинних плюс повторних) ускладнень у порівнянні з плацебо2:

3P-MACE на 22 відсотки;

 • госпіталізації з приводу серцевої недостатності на 42 відсотки;
 • госпіталізації з усіх причин на 17 відсотків;
 • фатального або нефатального інфаркту міокарда (зазвичай називають інфарктом) на 21 відсоток;
 • ішемічної хвороби серця (включає інфаркт міокарда та коронарну реваскуляризацію) на 20 відсотків.
 • «Ці нові результати доповнюють попередні докази щодо здатності емпагліфлозину знижувати показник смертності від серцево-судинних захворювань та смертності від усіх причин, і фактично свідчать про додатковий позитивний вплив емпагліфлозину на показники госпіталізації та наслідки, пов’язані з атеросклерозом, у людей із цукровим діабетом 2-го типу із діагностованим серцево-судинним захворюванням», коментує Вахід Джамал (Waheed Jamal), — доктор медичних наук, віце-президент «Берінгер Інгельхайм» та керівник напрямку кардіометаболічної медицини в компанії.

«Берінгер Інгельхайм та Ліллі продовжуватимуть досліджувати як емпагліфлозин може потенційно покращити результати для здоров’я та заповнити прогалини у лікуванні дорослих із цукровим діабетом 2-го типу та серцевими захворюваннями», — сказав Джефф Еммік (Jeff Emmick), професор, доктор медичних наук, віце-президент, що відповідає за розробку нових продуктів, компанія Ліллі. «Ми з нетерпінням чекаємо подальших результатів нашої програми EMPOWER, яка є однією з найбільших на сьогодні програм серцево-судинних клінічних досліджень щодо інгібіторів SGLT2 з понад 377 000 дорослих учасників дослідження у всьому світі». 

Про EMPA-REG OUTCOME

EMPA-REG OUTCOME — це довготривале, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження в якому взяли участь понад 7000 пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу та діагностованим серцево-судинним захворюванням із 42 країн.

У дослідженні оцінювали ефект емпагліфлозину (10 мг або 25 мг один раз на добу), який додавали до стандартного лікування, у порівнянні з плацебо, доданим до стандартного лікування. Стандартне лікування складалося із цукрознижувальних препаратів та серцево-судинних препаратів (включаючи препарати для лікування артеріальної гіпертензії та гіперхолестеринемії). Первинна кінцева точка визначена як час до першого серцево-судинного ускладнення: серцево-судинної смерті, нефатального інфаркту міокарда або нефатального інсульту.

Загальний профіль безпеки емпагліфлозину відповідав профілю в попередніх дослідженнях.

Про програму EMPOWER

Альянс розробив програму EMPOWER для вивчення впливу емпагліфлозину на основні клінічні серцево-судинні та ниркові захворювання у цілому ряді серцево-нирково-метаболічних станів. Серцево-нирково-метаболічні стани є основною причиною смертності у всьому світі та щороку призводять до 20 мільйонів смертельних випадків.  За допомогою програми EMPOWER компанії «Boehringer Ingelheim» та «Lilly» працюють над вдосконаленням знань про ці взаємопов’язані системи та створенням лікарських засобів, які забезпечують комплексні полі-органні переваги для пацієнтів. Програма EMPOWER, що складається з восьми клінічних досліджень і двох досліджень у реальних умовах, підтверджує довгострокове зобов’язання Альянсу щодо покращення результатів для людей, які живуть із серцево-нирково-метаболічними станами. На сьогодні це найширша та найповніша програма клінічних досліджень інгібітора НЗКТГ-2, яка включає понад 257000 дорослих пацієнтів у клінічних дослідженнях у всьому світі.

Програма розвитку включає:

 • Дослідження EMPEROR-Reduced у дорослих пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду для зниження ризику серцево-судинної смерті чи госпіталізації з приводу серцевої недостатності1
 • Дослідження EMPEROR-Preserved у дорослих пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду для зниження ризику серцево-судинної смерті чи госпіталізації з приводу серцевої недостатності11
 • Дослідження EMPULSE у дорослих пацієнтів, госпіталізованих з приводу гострої серцевої недостатності для покращення клінічних наслідків і наслідків, зареєстрованих зі слів пацієнтів15
 • Дослідження EMPACT-MI для оцінки смертності від усіх причин і госпіталізації з приводу серцевої недостатності у дорослих пацієнтів, хворих і не хворих на діабет 2 типу, які перенесли гострий інфаркт міокарда, з метою попередження серцевої недостатності та покращення результатів14
 • Дослідження EMPA-KIDNEY у дорослих пацієнтів із встановленою хронічною хворобою нирок для зниження прогресування цього захворювання і виникнення серцево-судинної смерті12
 • Дослідження EMPERIAL-Reduced у дорослих пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду для оцінки функціональної здатності та наслідків, зареєстрованих зі слів пацієнтів
 • Дослідження EMPERIAL-Preserved у дорослих пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду для оцінки функціональної здатності та наслідків, зареєстрованих зі слів пацієнтів
 • Дослідження EMPA-REG OUTCOME® у дорослих пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2 типу, зі встановленим серцево-судинним захворюванням з метою попередження тяжких серцево-судинних ускладнень, включно із серцево-судинною смертю
 • Дослідження EMPRISE, неінтервенційне дослідження ефективності, безпеки, використання ресурсів системи охорони здоров’я та вартості медичної допомоги при застосуванні емпагліфлозину в рутинній клінічній практиці у дорослих пацієнтів, хворих на діабет 2 типу, у всьому спектрі серцево-судинного ризику. 

Про діабет 2 типу та серцево-судинні захворювання

Цукровий діабет — це хронічний стан, який виникає, коли організм або не виробляє належним чином, або не використовує гормон інсулін. Понад 463 мільйони людей у всьому світі страждають на діабет, з яких 232 мільйони не діагностуються. До 2045 року, очікується, що кількість людей з діабетом, зросте до 700 мільйонів людей у всьому світі. Діабет 2 типу є найпоширенішою формою діабету. Через ускладнення, пов’язані з діабетом, такі як високий рівень цукру в крові, високий кров’яний тиск та ожиріння, серцево-судинні захворювання є основним ускладненням та основною причиною смерті, пов’язаної з діабетом.  Кожен другий пацієнт із діабетом 2 типу у всьому світі помирає від серцево-судинних захворювань.

Про серцево-нирково-метаболічні стани

Boehringer Ingelheim та Lilly прагнуть кардинально змінити підходи до лікування людей з серцево-нирково-метаболічними станами — групою взаємопов’язаних розладів, які вражають більше 1 млрд. осіб у всьому світі та є провідною причиною смерті.9

Серцево-судинна, ниркова та метаболічна системи взаємопов’язані і поділяють багато однакових факторів ризику та патологічних шляхів в межах всього континууму захворювання. Дисфункція в одній системі може прискорити її виникнення в інших, що призводить до прогресування взаємопов’язаних захворювань, таких як цукровий діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання, серцева недостатність та захворювання нирок, що, в свою чергу, призводить до підвищення ризику серцево-судинної смерті. І навпаки, покращення здоров’я однієї системи може призвести до позитивних наслідків для всіх інших.[i],[ii]

Через наші дослідження та методи лікування ми прагнемо підтримувати здоров’я людей, відновлювати баланс між взаємопов’язаними серцево-нирково-метаболічними системами та знижувати ризик серйозних ускладнень. В рамках наших зобов’язань перед людьми, чиєму здоров’ю загрожують серцево-нирково-метаболічні стани, ми будемо продовжувати використовувати мультидисциплінарний підхід до терапії та зосереджувати ресурси на заповненні прогалин у лікуванні.

Про Емпагліфлозин

Емпагліфлозин (торгова назва Джардінс®) – це високоселективний інгібітор натрій-залежного ко-транспортера глюкози 2 типу (НЗКТГ-2), який застосовується перорально один раз на добу, та перший лікарський засіб проти діабету 2 типу, який включає дані про зниження ризику серцево-судинної смерті до своєї інструкції в ряді країн.

Інгібування НЗКТГ-2 емпагліфлозином у хворих на діабет 2 типу та з високим рівнем цукру в крові перешкоджає реабсорбції цукру нирками, що призводить до виведення надмірної кількості цукру із сечею. Крім того, початок лікування емпагліфлозином також перешкоджає реабсорбції солі, що призводить до посиленого виведення солі з організму та зниження рідинного навантаження на систему кровоносних судин організму (тобто внутрішньосудинного об’єму). Емпагліфлозин викликає зміни метаболізму цукру, солі та води в організмі, які можуть сприяти зниженню частоти серцево-судинної смерті, що спостерігалося в дослідженні EMPA-REG OUTCOME®.

Про компанії «Boehringer Ingelheim» та «Eli Lilly and Company»

У січні 2011 року компанії «Boehringer Ingelheim» та «Eli Lilly and Company» оголосили про створення альянсу, який зосереджується на розробці сполук, що представляють кілька найбільших класів лікарських засобів проти діабету. Залежно від географічного регіону, компанії сумісно або окремо сприяють виведенню на ринок відповідних молекулярних сполук, кожна з яких вносить свій внесок в успіх альянсу. Альянс використовує сильні сторони обох провідних фармацевтичних компаній, щоб зосередитися на потребах пацієнтів. Об’єднуючи зусилля, компанії демонструють свою зосередженість не лише на медичній допомозі хворим на діабет, але й на дослідженні потенціалу для вирішення інших незадоволених медичних потреб. Розпочато клінічні дослідження для оцінки впливу емпагліфлозину на людей, які живуть із серцевою недостатністю або хронічною хворобою нирок.

Про компанію «Boehringer Ingelheim»

Основою нашої діяльності є виробництво нових та кращих лікарських засобів для людей та тварин. Наша місія – це створення інноваційних лікарських засобів, які змінюють життя. З моменту свого заснування в 1885 році компанія «Boehringer Ingelheim» залишається незалежним сімейним бізнесом. Ми прагнемо до довгострокового успіху, розглядаючи перспективи для виявлення проблем зі здоров’ям людей у майбутньому та орієнтуючись на ті сфери потреб, де ми можемо принести найбільшу користь.

Щодня близько 51 000 співробітників нашої провідної фармацевтичної компанії створюють цінності через інновації за трьома напрямками бізнесу: фармацевтика для людей, ветеринарія і біофармацевтичне контрактне виробництво. У 2019 році чистий обсяг продажів компанії «Boehringer Ingelheim» становив 19 млрд. євро. Інвестиції в наукові дослідження та розробку сягнули близько 3,5 млрд. євро, що дозволить створити нове покоління лікарських засобів, які рятують життя та покращують його якість.

Ми реалізуємо більше наукових можливостей, використовуючи силу партнерства та різноманітність експертних знань у сфері медико-біологічних наук. Завдяки співпраці ми пришвидшуємо досягнення наступного медичного прориву, який змінить життя пацієнтів зараз і в наступних поколіннях.

Більш детальну інформацію про компанію «Boehringer Ingelheim» можна знайти на веб-сайті www.boehringer-ingelheim.com або на веб-сайті щорічних звітів: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

Про компанію «Eli Lilly and Company»

Lilly – це провідна фармацевтична компанія, яка поєднує піклування та відкриття для створення лікарських засобів, що покращують життя людей у всьому світі. Компанія була заснована більше століття тому людиною, яка присвятила свою діяльність створенню високоякісних лікарських засобів, які задовольняють реальні потреби, і сьогодні в нашій діяльності ми залишаємося вірними цій місії. Співробітники Lilly у всьому світі працюють над тим, щоб винайти та зробити доступними лікарські засоби, які змінюють життя пацієнтів, які їх потребують, щоб покращити розуміння та контроль захворювань, та віддати належне громадам через благодійність і волонтерську діяльність. Більш детальну інформацію про компанію «Lilly» можна знайти на веб-сайті lilly.com та lilly.com/newsroom.

Цей прес-реліз виданий корпоративною штаб-квартирою компанії «Boehringer Ingelheim» в Інгельхаймі, Німеччина, та призначений для надання інформації про глобальну діяльність. Інформація, що стосується статусу реєстрації та маркування зареєстрованої продукції, може відрізнятися залежно від країни, і в тих країнах, де здійснюють свою діяльність компанії «Boehringer Ingelheim» та «Eli Lilly», можуть бути видані прес-релізи на цю тему для конкретної країни. Цей прес-реліз містить прогнозні заяви (згідно з визначенням цього терміну в Законі про реформу судочинства по приватних цінних паперах від 1995 року) про клінічні дослідження з оцінки емпагліфлозину як лікарського засобу для дорослих пацієнтів із серцевою недостатністю та відображає поточні переконання компанії «Lilly».

Тим не менш, як і для будь-якого лікарського засобу, існують суттєві ризики та невизначеності у процесі розробки та комерціалізації. Серед іншого, не можна гарантувати, що результати майбутніх досліджень будуть узгоджуватися з наявними результатами або що емпагліфлозин отримає додаткові затвердження регуляторних органів. Для подальшого обговорення цих та інших ризиків та невизначеностей див. останню заявку компанії Lilly в формі 10-K та 10-Q в Державній комісії США з цінних паперів і фондового ринку. За винятком випадків, передбачених законодавством, компанія «Lilly» не бере на себе зобов’язання щодо оновлення прогнозних заяв для відображення подій після дати цього прес-релізу.

 

Стефані Молкентін (Stefanie Molkenthin)

Стефан Тален (Stephan Thalen)

 

Література

 1. [ii]Giorda C, Avogaro A, Maggini M, et al. Recurrence of Cardiovascular Events in Patients With Type 2 Diabetes. Diabetes Care 2008;31(11):2154–9.
 2. [ii] McGuire DK, Zinman B, Inzucchi SE, et al. Effects of empagliflozin on first plus recurrent clinical events in patients with type 2 diabetes and atherosclerotic cardiovascular disease: Results from the EMPA-REG OUTCOME® Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;
 3. [ii] Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015;373:2117–28.
 4. [ii] GBD 2015 Mortality and Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980–2015: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet. 2016; 388(10053):1459–544.
 5. [ii] Packer M, Anker SD, Butler J, et al. Cardiac and Renal Outcomes With Empagliflozin in Heart Failure With a Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med. 2020;383:1413–24.
 6. [ii] gov. EMPagliflozin outcomE tRial in Patients With chrOnic heaRt Failure With Preserved Ejection Fraction (EMPEROR-Preserved). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03057951. Accessed November 2020.
 7. [ii] gov. EMPagliflozin initiated in patients hospitalised for acUte heart faiLure (de novo or decompensated chronic HF) who have been StabilisEd (EMPULSE). Available at: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04157751. Accessed November 2020.
 8. [ii] gov. EMPACT-MI: A Study to Test Whether Empagliflozin Can Lower the Risk of Heart Failure and Death in People Who Had a Heart Attack (Myocardial Infarction). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04509674. Accessed November 2020.
 9. [ii] gov. EMPA-KIDNEY (The Study of Heart and Kidney Protection With Empagliflozin). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03594110. Accessed November 2020.
 10. [ii] gov. A phase III randomised, double-blind trial to evaluate the effect of 12 weeks treatment of once daily EMPagliflozin 10 mg compared with placebo on ExeRcise ability and heart failure symptoms, In patients with chronic HeArt FaiLure with reduced Ejection Fraction (HFrEF) (EMPERIAL – reduced). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03448419. Accessed November 2020.
 11. [ii] gov. A phase III randomised, double-blind trial to evaluate the effect of 12 weeks treatment of once daily EMPagliflozin 10 mg compared with placebo on ExeRcise ability and heart failure symptoms, in patients with chronic HeArt FaiLure with preserved Ejection Fraction (HFpEF) (EMPERIAL – preserved). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03448406. Accessed November 2020.
 12. [ii] Kim DJ, Sheu WH-H, Seino Y, et al. Cardiovascular Effectiveness and Safety of Empagliflozin in Routine Care in East Asia: Results from the EMPRISE study. Presented at IDF Congress 2019. 2-6 December 2019, Busan, Korea.
 13. [ii] Patorno E, Pawar A, Franklin J, et al. Empagliflozin and the risk of heart failure hospitalization in routine clinical care: a first analysis from the EMPagliflozin compaRative effectIveness and SafEty (EMPRISE) Trial. Circulation. 2019;139:2822–30.
 14. [ii] IDF Diabetes Atlas 9th Edition 2019. Available at: https://diabetesatlas.org/en/. Accessed November 2020
 15. [ii] Raghavan S, Vassy JL, Ho YL, et al. Diabetes Mellitus–Related All‐Cause and Cardiovascular Mortality in a National Cohort of Adults. J Am Heart Assoc. 2019;8(4):
 16. [ii] Einarson TR, Acs A, Ludwig C, et al. Prevalence of cardiovascularidisease in type 2 diabetes: a systematic literature review of scientific evidence from across the world in 2007-2017. Cardiovasc Diabetol. 2018;17(83):1–19.
 17. [ii] European Summary of Product Characteristics Jardiance®, approved May 2018. Data on file.
 18. [ii] Jardiance®(empagliflozin) tablets U.S. Prescribing Information. Available at: https://docs.boehringer-ingelheim.com/Prescribing%20Information/PIs/Jardiance/jardiance.pdf. Accessed November
 19. [ii] Jardianz® (empagliflozin) tablets Mexican Full Prescribing Information; approved August 2017.
 20. [ii] Vallon V and Thompson SC. Targeting renal glucose reabsorption to treat hyperglycaemia: the pleiotropic effects of SGLT2 inhibition. 2017;60(2):215–25.
 21. [ii] Jardiance® (empagliflozin) tablets. European Product Information; approved April 2020. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/jardiance-epar-product-information_en.pdf. Accessed November 2020.

 

Коротка інструкція для препарату Джардінс®:

Склад:

діюча речовина: емпагліфлозин;  1 таблетка містить емпагліфлозину 10 мг або 25 мг; допоміжні речовини: лактоза, моногідрат та інші.

Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Фармакотерапевтична група. Препарати, що застосовуються при цукровому діабеті. Інші препарати для зниження рівня глюкози в крові, за винятком інсулінів.

Показання.

Лікування цукрового діабету 2 типу у дорослих, якщо дотримання дієти та фізичні вправи не забезпечують адекватного контролю глікемії: як монотерапія у разі непереносимості метформіну; у комбінації з іншими гіпоглікемізуючими лікарськими засобами.

Щодо результатів дослідження комбінованої терапії, зокрема контролю глікемії та серцево-судинних ускладнень, див. розділи «Особливості застосування», «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій» та «Фармакологічні властивості».*

Спосіб застосування та дози.*

Дозування. Рекомендована початкова доза становить 10 мг емпагліфлозину 1 раз на добу як монотерапія або у складі комбінованої терапії з іншими лікарськими засобами, що застосовуються при цукровому діабеті. Максимальна добова доза становить 25 мг (див. нижче і розділ «Особливості застосування»).

Спосіб застосування. Таблетки можна приймати з їжею або без їжі, запиваючи водою, не розжовуючи. У разі пропуску дози її слід прийняти, як тільки пацієнт згадає, проте не  слід приймати подвійну дозу препарату в один і той же день.

Протипоказання.Підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якої з допоміжних речовин.

Побічні реакції.*

Найбільш частою побічною реакцією була гіпоглікемія при застосуванні з сульфонілсечовиною або інсуліном. Повна інформація про побічні реакції наведена у повному обсязі у Інструкції для медичного застосування препарату Джардінс®.

Категорія відпуску. За рецептом. Виробник. Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина. Р.П. в Україні: № UA/14980/01/01, № UA/14980/01/02. *Для докладної інформації див. Інструкцію для медичного застосування препарату.

При підозрі на побічні реакції, з питаннями щодо якості та помилок при застосуванні лікарських засобів компанії «Берінгер Інгельхайм», що мають відношення до викладеного вище, слід звертатися за телефоном: +380 44 494 12 75, факсом +380 44 494 12 71, або електронною поштою PV_local_Ukraine@boehringer-ingelheim.com

 

Комментировать

Нажмите для комментария