Новини

У ВР зареєстровано проект закону «Про лікарське самоврядування»

Проектом визначено демонополізацію та децентралізацію управління системою охорони здоров’я шляхом запровадження самоврядування лікарів та покладання на органи лікарського самоврядування повноважень і відповідальності стосовно врегулювання організаційних, кваліфікаційних та етичних аспектів належної лікарської практики.

Олег Мусій (заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я), виступив ініціатором та зареєстрував у ВР  проект закону України «Про лікарське самоврядування» (реєстраційний № 5617).

Також передбачено створення в Україні організації лікарського самоврядування — Українського лікарського товариства (УЛТ), яке буде недержавним самоврядним інститутом, що забезпечуватиме професійну незалежність усіх лікарів у здійсненні лікарської практики та самостійно вирішуватиме питання організації і діяльності товариства. Воно створюватиметься установчим з’їздом лікарів України. При цьому зазначається, що організація створюється на невизначений строк та не може бути реорганізована, а ліквідація її може бути здійснена лише на підставі закону, однак законопроектом не уточнено, на підставі якого саме.

Завдання лікарського самоврядування:

  • здійснення нагляду і опіки за лікарями-інтернами, лікарями-резидентами під час проходження ними інтернатури, резидентури;
  • надання, зупинення та припинення права на здійснення лікарської практики, ведення обліку лікарів, що отримали таке право, а також лікарів-інтернів та лікарів-резидентів;
  • ведення обліку і контролю безперервного професійного розвитку лікарів;
  • сертифікація навчальних заходів безперервного професійного розвитку;
  • участь у формуванні кадрової політики в охороні здоров’я та визначенні потреби в лікарських кадрах, формуванні держзамовлення на додипломну освіту, участь в управлінні які­стю додипломної освіти;
  • захист лікаря від втручання у здійснення лікарської практики і лікарської честі;
  • організація страхування професійної відповідальності лікарів;
  • піклування про лікарів, що досягли пенсійного віку або втратили працездатність і потребують опіки та догляду за станом здоров’я чи фінансовим станом, чи за інших обставин та ін.

Нагадаємо також, що протягом останніх 2 років у Парламенті було зареєстровано ще 2 проекти документів, які передбачали створення самоврядних організацій у системі охорони здоров’я.

Комментировать

Нажмите для комментария