Новини

Законопроект № 6329-1 Про публічні закупівлі: щодо особливостей закупівель у сфері охорони здоров’я

Законопроект «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо особливостей закупівель у сфері охорони здоров’я»

[ 2017-05-04 10:03 ]

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

У порядку законодавчої ініціативи, керуючись статтею 93 Конституції України, статтею 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та нормами Регламенту Верховної Ради України вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо особливостей закупівель у сфері охорони здоров’я».

Вважаю цей законопроект альтернативним до проекту Закону «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» за № 6347 від 12.04.2017 року, внесеного на розгляд Парламенту Кабінетом Міністрів України.

Доповідати проект Закону на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Мусій Олег Степанович.

Народний депутат України
О.С. Мусій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо особливостей закупівель у сфері охорони здоров’я»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

На розгляді у Верховній Раді України перебуває законопроект «Про державні фінансові гарантії забезпечення населення необхідною медичною допомогою, лікарськими засобами та послугами системи громадського здоров’я», а також «Про медичне обслуговування населення в Україні». Цими законопроектами пропонується запровадити новий ефективний механізм фінансування надання медичної допомоги, лікарських засобів та послуг громадського здоров’я для громадян України та інших осіб, які мають на це право відповідно до закону, за рахунок бюджетних коштів через систему контрактних стосунків з надавачами відповідних послуг і лікарських засобів.

Законопроектами зокрема, встановлюється, що громадяни України зможуть отримати медичну допомогу, лікарські засоби та послуги громадського здоров’я повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету від надавачів будь-якої форми власності та у фізичних осіб-підприємців, що уклали договори про медичне обслуговування населення.

При цьому ст. 11 законопроекту «Про державні фінансові гарантії забезпечення населення необхідною медичною допомогою, лікарськими засобами та послугами системи громадського здоров’я», визначено істотні умови договорів та встановлено, що типова форма договорів, порядок їх укладення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Закупівля медичних послуг, лікарських засобів та послуг громадського здоров’я буде здійснюватися у тому числі із забезпеченням дотримання фізичної доступності для пацієнтів, за обґрунтованими обсягами послуг і обсягів фінансування з урахуванням диференційованої співоплати, а не за принципом «зниження ціни».

При відборі потенційних постачальників будуть братись до уваги, зокрема, такі критерії як:

  • фізична доступність для населення;
  • наявність необхідного обладнання та персоналу;
  • можливість надавати певну кількість послуг належної якості безперервно протягом року;
  • обслуговувати певну кількість населення.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою Законопроекту є створення умов для реалізації положень Законопроекту «Про державні фінансові гарантії забезпечення населення необхідною медичною допомогою, лікарськими засобами та послугами системи громадського здоров’я» та законопроекту «Про організацію медичного обслуговування населення в Україні», а саме створення можливості відбору постачальників для реалізації програми державних гарантій у сфері охорони здоров’я та укладення з ними договорів за спеціальною процедурою.

Для цього пропонується внести зміни до частини третьої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» та вивести з-під дії Закону закупівлю медичних послуг, лікарських засобів, послуг громадського здоров’я, закупівля яких здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері закупівель послуг з медичного обслуговування, реімбурсації та громадського здоров’я.

3. Правові аспекти

У відповідній сфері правового регулювання діють Конституція України, Закону України «Про публічні закупівлі» та інші закони і підзаконні нормативно-правові акти.

Законопроект передбачає внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі».

Законопроект подається у пакеті з основним законопроектом «Про державні фінансові гарантії забезпечення населення необхідною медичною допомогою, лікарськими засобами та послугами системи громадського здоров’я», який встановить законодавчі засади організації фінансування надання медичної допомоги, лікарських засобів та послуг громадського здоров’я за рахунок коштів державного бюджету за програмою державних гарантій у сфері охорони здоров’я.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація законопроекту на момент його подання не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України або місцевих бюджетів.

5. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6. Запобігання дискримінації

У Законопроекті відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У Законопроекті відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

Проект Закону не має окремого спеціального впливу на громадян з інвалідністю.

9. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є не регуляторним актом.

10. Вплив реалізації акта на ринок праці

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть прямо впливати на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дозволить створити умови для реалізації положень Законопроекту «Про державні фінансові гарантії забезпечення населення необхідною медичною допомогою», а також законопроекту «Про організацію медичного обслуговування населення в Україні», що, зокрема, призведе до формування в Україні контрактної квазі-ринкової системи медичного обслуговування та передумов для розвитку конкуренції в системі охорони здоров’я, підвищення якості медичного обслуговування і, як наслідок, зміцнення здоров’я та подовження тривалості життя населення України.

Народний депутат України
О.С. Мусій

Проект

від 25.04.2017 р. № 6347-1

Закон УкраЇни
«Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо особливостей закупівель у сфері охорони здоров’я»

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину третю статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89) доповнити абзацом такого змісту:

«послуги з медичного обслуговування населення, лікарські засоби та послуги громадського здоров’я, передбачені програмою державних гарантій у сфері охорони здоров’я, закупівля у постачальників медичних послуг або реімбурсація яких здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері закупівель послуг з медичного обслуговування, реімбурсації та громадського здоров’я.».

2. Цей Закон набирає чинності одночасно із Законом України «Про державні фінансові гарантії забезпечення населення необхідною медичною допомогою, лікарськими засобами та послугами системи громадського здоров’я».

Голова Верховної Ради України
О.С. Мусій

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо особливостей закупівель у сфері охорони здоров’я»

Зміст положення (норми) чинного акту законодавстваЗміст положення (норми) законопроекту «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо особливостей закупівель у сфері охорони здоров’я»
Стаття 2. Сфера застосування Закону[…]3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:[…]

Положення відсутнє

Стаття 2. Сфера застосування Закону[…]3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є[…]

послуги з медичного обслуговування населення, лікарські засоби та послуги громадського здоров’я, передбачені програмою державних гарантій у сфері охорони здоров’я, закупівля у постачальників медичних послуг або реімбурсація яких здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері закупівель послуг з медичного обслуговування, реімбурсації та громадського здоров’я

 

Народний депутат України
О.С. Мусій

Комментировать

Нажмите для комментария