Статті Юридична консультація

Заклад охорони здоров’я може вимагати у пацієнта паспорт

Право закладу охорони здоров’я вимагати у пацієнта паспорт для заповнення документації 

Чи має заклад охорони здоров’я право вимагати від пацієнта паспорт або інший документ, що засвідчує особу, для заповнення медичної документації (медичної карти амбулаторного хворого тощо)?

Відповідно до чинних інструкцій Міністерства охорони здоров’я України щодо заповнення обов’язкових форм медичної документації низка первинних облікових медичних документів (у тому числі й форми первинної облікової документації № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого № », № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого №», № 111/о «Індивідуальна карта вагітної і породіллі» тощо) заповнюється саме відповідно до паспортних даних пацієнта. За таких обставин відсутність у пацієнта паспорта (або документа, що його замінює) фактично унеможливлює належне складання і заповнення медичним працівником вказаних документів та постановлення особи на відповідний облік.

Окрім того, згідно із Конституцією України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР та статтею 8 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-XII саме громадяни України мають право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров’я медичної допомоги. Тому вимога працівників медичного закладу про надання паспорта цілком обгрунтована необхідністю перевірки громадянства пацієнта та, відповідно, права особи на безкоштовну медичну допомогу.

Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, прямо передбачено, що для проходження медичного огляду працівник зобов’язаний надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Аналогічна вимога міститься і у низці інших нормативних актів, які регламентують проходження обов’язкових медичних оглядів із подальшим отриманням на руки висновків, довідок, сертифікатів тощо. Обов’язковим є пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, і у разі оформлення у медичному закладі листка тимчасової непрацездатності та пільгових рецептів. Щодо необхідності надавати паспорт при зверненні до приватних закладів охорони здоров’я на платній основі, то, окрім потреби належного заповнення облікової медичної документації, вимога працівника медичного закладу про надання паспорта цілком обгрунтована у випадку укладання з пацієнтом договору про надання медичних послуг, а також для встановлення особи пацієнта, який звернувся по медичну допомогу при оплаті послуг страховою організацією.

Олена Бабич, адвокат, керівник Юридичного бюро Олени Бабич. Стаття була надрукована у журналі «Управління закладом охорони здоров’я»

Читайте також: Деякі питання здійснення консультативної допомоги в сфері охорони здоров’я

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook

    Найпопулярніше

    Вибір редакції