До уваги Юридична консультація

Як встановлюється посадовий оклад гендиректора, меддиректора та їх заступників

В рамках реформування первинної та вторинної ланки  змінюється загальна система фінансування. При цьому керівництво медзакладу буде чітко розподілено на менеджерську та медичну роботу.

Заклади охорони здоров’я в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств (КНП) установлюють посадові оклади керівнику та працівникам відповідно до нормативно-правових актів, які регулюють оплату праці на підприємствах, та іншого законодавства, зокрема:

 • Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (ГК);
 • Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі — Закон № 108/95);
 • Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII (далі — Закон № 3356);
 • Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (КЗпП);
 • постанова КМУ «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» від 19.05.1999 № 859 (далі — Постанова № 859);
 • постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298).

Про штатний розпис та колективний договір

Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис (ч. 3 ст. 64 ГК).

Штатний розпис — внутрішній нормативний документ, де зазначають розміри посадових окладів, доплат і надбавок працівників підприємства. Розміри окладів залежать від положень колективного договору, вимог нормативно-правових актів. Штатний розпис затверджує керівник підприємства.

На всіх підприємствах, які використовують найману працю, власник або уповноважений ним орган укладає колективний договір з трудовим колективом або уповноваженим ним органом. Колективний договір регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства ( ч. 7 ст. 65 ГК).

У колективному договорі встановіть взаємні зобов’язання сторін щодо нормування і оплати праці, форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат — доплат, надбавок, премій тощо (ст. 7 Закону № 3356).

Підприємства, установи, організації самостійно встановлюють у колективному договорі* форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат.

* З дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (ч. 2 ст. 97 КЗпП; ч.1 ст. 15 Закону № 108/95).

Хто має чергувати на вихідні в стаціонарі?

Про умови оплати праці медичного директора та заступників

Посадові оклади медичного директора та заступників директора також визначайте у колективному договорі КНП.

Наприклад, встановіть посадові оклади медичному директору, заступникам директора на 5—15% нижче від посадового окладу їхнього керівника.

Про умови оплати праці генерального директора КНП

Щодо керівників (генеральних директорів) КНП, то визначення умов і розмір оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, належить до державного регулювання і вони встановлюються КМУ (ч. 1 ст. 8 Закон № 108/95). Таким актом є Постанова № 859.

У Постанові № 859 наведено всі види виплат керівникам підприємств, заснованих на комунальній власності.

Будь-які інші види надбавок, доплат, премій, які є у колективному договорі, але яких не наведено у Постанові № 859, керівникам державних і комунальних підприємств не виплачують (лист Мінсоцполітики від 04.09.2017 № 202/0/103-17).

Керівники місцевих органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування укладають контракти з керівниками КНП, тож вони і визначають умови оплати праці директорів КНП (п. 1 Постанови № 859).

Розмір посадового окладу керівника КНП залежить від:

 • середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік;
 • вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) за даними останньої річної фінансової звітності.

Якщо є змога застосувати два і більше розмірів посадового окладу керівника закладу, використовують найвищий із допустимих розмірів посадових окладів.

Коли наймають керівника закладу, з ним укладають договір (контракт), в якому визначають строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін (ч. 4 ст. 65 ГК).

Посадові оклади керівника (генерального директора) КНП установлюють в контракті згідно з Постановою КМУ № 859, а медичного директора та заступників відповідно до колективного договору

Керівники місцевих органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування визначають умови оплати праці за контрактом за угодою сторін. Враховують і вимоги законодавства, і умови колективного договору (ст. 20 Закону № 108/95).

Отже, посадові оклади керівника (генерального директора) КНП установлюють в контракті згідно з Постановою КМУ № 859, а медичного директора та заступників відповідно до колективного договору.

Звертаємо увагу, що так установлюйте посадові оклади у разі, коли КНП вже не утримується повністю з місцевого бюджету, а уклав договір з НСЗУ та отримує фінансування у межах договору про медичне обслуговування населення.

Як регулюються відносини лікар-пацієнт в Україні?

Про посадові оклади в КНП, яке повністю фінансується з бюджету

Якщо заклад охорони здоров’я ще не уклав договору з НСЗУ та повністю фінансується з бюджету за рахунок медичної субвенції та місцевих програм, посадові оклади працівникам установлюйте, як для бюджетних установ.

Умови оплати праці працівників бюджетних установ визначає КМУ (ч. 2 ст. 8 Закону № 108/95).

Посадові оклади працівників КНП, зокрема й медичного директора та заступників директора, визначайте відповідно до Постанови № 1298.

Схему посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ формуйте на основі:

 • мінімального розміру посадового окладу (тарифної ставки), встановленого КМУ;
 • міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів.

Мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку) встановлюйте у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року (ст. 6 Закону № 108/95).

Комментировать

Нажмите для комментария

  Ми на Facebook

  Найпопулярніше

  Вибір редакції