Новини

Впровадження Всеукраїнського проекту «Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф» фахівці обговорили під час науково-практичної конференції в Києві

29 вересня у рамках наукової програми 24-ї міжнародної виставки «Охорона здоров’я 2015» в Києві відбулася науково-практична конференція, де обговорили питання лікування та діагностики серцево-судинних захворювань, реалізації Всеукраїнського проекту «Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф», ініціаторами та організаторами якого виступають ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН» та Асоціація серцево-судинних хірургів України за сприяння МОЗ України та НАМН України.

Як відомо, проект діє вже протягом року та спрямований на дослідження реального стану щодо захворювань системи кровообігу, вирішення низки питань підвищення якості надання медичної допомоги населенню й доступності високоспеціалізованої діагностики та лікування. Протягом року бригада фахівців НІССХ імені М.М. Амосова, ІПАГ, НМАПО імені П.Л. Шупика на чолі з головним позаштатним спеціалістом МОЗ України за спеціальністю «Хірургія серця і магістральних судин у дорослих» д. мед. н. К.В. Руденком об’їхала усі обласні центри України. Були проведені науково-практичні конференції для фахівців, які працюють з пацієнтами з серцево-судинними захворюваннями – кардіологами, лікарями загальної практики, швидкої медичної допомоги, терапевтами, дитячими кардіоревматологами, педіатрами, неонатологами, акушер-гінекологами. Проводилися обстеження пацієнтів – дорослих та дітей. К.В. Руденко проводив робочі зустрічі з обласним керівництвом з метою вирішення найбільш складних питань в організації якісної медичної допомоги усім верствам населення.

Під час конференції було представлено результати першого етапу реалізації проекту та презентація другого. Якщо у рамках першого етапу головний акцент робився на роботу з обласними центрами, то другий етап спрямований на більш детальне вивчення реальної ситуації з серцево-судинними захворюваннями у районах, особливо найбільш віддалених від обласних центрів, пошуки та впровадження механізмів вдосконалення та підвищення доступності усіх верств населення до якісної медичної допомоги – своєчасної діагностики та лікування.

«Безумовно, ситуація з лікуванням та діагностикою серцево-судинних захворювань в регіонах України неоднакова. Але далеко не все залежить від обладнання та матеріального забезпечення. Розвиток кардіологічної та кардіохірургічної допомоги – це перш за все кваліфікація, ентузіазм та активне бажання місцевих фахівців. Яскравий приклад – Маріуполь Донецької області, де всупереч усіх проблем один з найкращих в Україні рівень догоспітального тромболізису хворим при гострому коронарному синдромі та як результат – досить низька летальність при інфаркті міокарду», — розповів К.В. Руденко.

Під час конференції виступили представники областей, де, порівняно з іншими, швидшими темпами розвиваються кардіологічна та кардіохірургічна служби, кращим чином організовується допомога населенню –Хмельницької, Вінницької, Волинської, Кіровоградської. У цих регіонах, незважаючи на спільні для країни проблеми, знаходяться оригінальні та ефективні шляхи поступового поліпшення надання медичної допомоги хворим. Символічно, що у областях застосовується досвід Луганської області в напрямку логістичної організації екстреної допомоги хворим на вторинному та третинному рівні. Важливо, що, фахівці-переселенці з Луганська зараз допомагають своїм колегам у вдосконаленні роботи спеціалізованих центрів та відділень.

Доповідачі з регіонів акцентували увагу на необхідності:

— реформування служби екстреної медичної допомоги таким чином, щоб, зокрема, у екстрених випадках уникати проміжної доставки хворого до районної лікарні, що нерідко обертається втратою життєво важливого часу, а забезпечувати транспортування хворого за принципом «з дому до центру»;

— створення регіональних міжрайонних спеціалізованих центрів, в тому числі міжобласних, що з логістичної точки зори є дуже актуальним для віддалених від обласних центрів приграничних районів;

— внесення змін до існуючих наказів МОЗ України щодо кардіологічних та кардіохірургічних служб;

— розробку та імплементацію в роботу регіональних центрів сучасних протоколів з діагностики та лікування серцево-судинних захворювань.

Фахівці з регіонів, де найкращим чином організовується діагностична та лікувальна допомога усім верствам населення, отримали подяки від директора НІССХ імені М.М. Амосова академіка Г.В. Книшова та головного кардіохірурга МОЗ України К.В. Руденка

Комментировать

Нажмите для комментария