Юридична консультація

Відповідь на адвокатський запит (практичні поради для керівників ЛПУ та медичних працівників)

Відповідь на запит від фізичних та юридичних осіб.

У практичній роботі кожен керівник лікувально-профілактичної установи обов’язково стикається із надходженням різного роду запитів щодо надання інформації про стан здоров’я пацієнта, тяжкість захворювання, механізм отриманої травми, методи її лікування та прогноз тощо.

Відповідь на запит від фізичних та юридичних осіб нерозривно пов’язана із збереженням лікарської таємниці.

Під лікарською таємницею законодавець передбачає певним чином задокументовану інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та його результати, відомості про інтимне та сімейне життя людини (відповідно до коментаря до Кримінального кодексу України).

Чинним законодавством України передбачено:

— обов’язок медичних працівників зберігати лікарську таємницю (ст. 286 Цивільного кодексу України, ст. 40 Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я», ст. 46 Закону України «Про інформацію»)

— юридична відповідальність за розголошення лікарської таємниці (ст. 145 Кримінального кодексу України)

— випадки, коли лікарська таємниця може бути розкрита.

Отримуючи запити від адвокатів про надання відомостей щодо надання медичної допомоги пацієнту, керівництво медичної установи має пам’ятати, що відповідно до ст. 6 Закону України «Про адвокатуру» адвокати мають право у відповідь на свої запити на отримання документів або їх копій від підприємств, установ, організацій, об’єднань, а також від громадян — за їх згодою.

Тієї ж статтею зазначено, що адвокати при виконанні ними своїх обов’язків, мають право знайомитися з документами і матеріалами, крім тих, таємниця яких охороняється законом.

Визначених законодавством вимог щодо правила оформлення адвокатських запитів немає.

Враховуючи вимоги чинного законодавства керівництво ЛПУ при отриманні адвокатського запиту та підготовки відповіді на нього має виходити з наступних аспектів:

1. збереження лікарської таємниці

2. дія в інтересах пацієнта і положення «Noli nocere»

3. отримання дозволу або заборони від пацієнта на розголошення лікарської таємниці

4. запит від адвоката документів, що підтверджують його повноваження

Тобто керівництво ЛПУ або завідувач відділенням / лікуючий лікар за дорученням керівництва повинні сповістити пацієнта про отримання запиту щодо надання інформації, яка є лікарською таємницею і охороняється законом. Далі необхідно отримати згоду або відмову пацієнта в наданні затребуваної інформації конкретному адвокату.

Зверніть увагу! Адвокатський запит може бути отриманий як від правозахисника пацієнта, який проходить лікування, так і від іншої сторони, яка буде виступати в суді проти пацієнта.

Відомості про одержання згоди або відмови необхідно задокументувати. Бажано, щоб пацієнт самостійно виклав свою позицію в медичній документації, поставив дату і власний підпис.

Далі керівництво або уповноважений співробітник готує відповідь на адвокатський запит. У разі відмови пацієнта в розголошенні лікарської таємниці, наприклад, при отриманні запиту від адвоката опонента, керівництво ЛПУ вказує, що затребувана інформація становить лікарську таємницю і не підлягає розголошенню на підставі ст. 286 Цивільного кодексу України, ст. 40 Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я», ст. 46 Закону України «Про інформацію».

Якщо ж пацієнт надав згоду на передачу необхідної медичної інформації своєму правозахиснику, необхідно у відповіді вказати, що згода пацієнта отримана, однак копії документів будуть видані адвокату особисто в руки в обмін на копії документів, що підтверджують повноваження адвоката.

Зверніть увагу! При знайомстві з адвокатом і передачі документів необхідно звірити особу з даними в паспорті або іншому документі, що підтверджує особу, переглянути оригінали документів, що підтверджують повноваження і отримати їх копії. Факт передачі документів повинна бути відображена в медичній документації пацієнта!

Від моменту передачі копій медичних документів адвокат стає особою, яка долучилася до лікарської таємниці та має її зберігати у відповідності до чинного законодавства України, як це, зокрема, передбачено ст. 7 Закону України «Про адвокатуру».

Автор статті:  Олена Беденко-Зваридчук,

директор юридичної компанії «МедАдвокат», керівник проекту «Медико-правовий портал «103-law.org.ua», голова Комітету з медичного права АПУ

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook

    Найпопулярніше

    Вибір редакції