Новини

В Україні загальна смертність в 2,3 рази, а від туберкульозу – в 16 разів вища, ніж в Європі

В МОЗ розповіли, що низька якість медичних послу – одна з причин високої смертності серед працездатного населення.

Так за даними МОЗ, левову частку (86,8%) від усіх причин смертності становлять хвороби. Тобто, ті негативні явища, для попередження і лікування яких створена система охорони здоров’я. Однак, більш показовими показники смертності в Україні є в порівнянні з показниками ЄС, зокрема за стандартизованим коефіцієнтом смертності (СКС), що використовує ВООЗ.

Як демонструють дані, смертність українців працездатного віку є в 2,3 рази більшою, ніж в ЄС. Смертність малюків — вдвічі вищою за ЄС, а материнська смертність – втричі вища. Смертність від туберкульозу в 16 разів вища, ніж в Європі.

Разом з тим, на настання хвороб та смерті від них, крім суто біологічних факторів, також впливає комплекс різноманітних зовнішніх чинників, таких як, наприклад, нездоровий спосіб життя (поширеність шкідливих звичок), низька якість життя та забруднення довкілля.

З цього комплексу можливих причин не можна виокремити ті випадки, де низька якість медичної допомоги, зокрема низька кваліфікація медичного персоналу, була одним із або визначальним фактором настання смерті (що в тому числі пояснюється низьким рівнем контролю за якістю медичної допомоги та недостатньою статистикою з цього питання).

Вирішувати цю проблему МОЗ планує за а рахунок зміни системи ліцензування лікарів.

Комментировать

Нажмите для комментария