Новини

В МОЗ обговорили шляхи удосконалення організації надання онкологічної допомоги населенню

В МОЗ України під головуванням заступника Міністра охорони здоров’я України Віктора Шафранського та за участі народного депутата України Костянтина Яриніча відбулася нарада з обговорення шляхів удосконалення організації надання онкологічної допомоги населенню в Україні.

До участі були залучені головні позаштатні фахівці МОЗ та регіональних структурних підрозділів з охорони здоров’я зі спеціальностей «Онкологія», «Онкохірургія», «Онкогінекологія», представники Національного інституту раку, Державного експертного центру МОЗ України, головні лікарі обласних онкологічних диспансерів.

Було обговорено стан впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги онкологічним хворим, удосконалення державної системи реєстрації хворих на рак, організації заходів щодо профілактики, раннього виявлення та доступності пацієнтів з онкологічними захворюваннями до спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги в Україні, роль Національного інституту раку МОЗ України як координуючої установи серед профільних закладів охорони здоров’я тощо.

Серед першочергових концептуальних заходів, запланованих на 2016 рік та необхідних для підвищення рівня надання онкологічної допомоги, виділено наступні:

— удосконалення державної системи реєстрації онкологічних хворих – шляхом утворення на базі Національного інституту раку єдиного інформаційно-аналітичного центру онкологічної служби та формування єдиного інформаційного простору в галузі онкології шляхом перегляду та внесення відповідних змін до наказу МОЗ України від 22.01.1996 № 10 «Про створення національного канцер-реєстру України»;

— завершення розробки медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги онкологічним хворим;

— розробка проекту Концепції Загальнодержавної програми боротьби з онокологічними захворюваннями на період 2017-2021 рр.;

— проведення аудиту обладнання з метою удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я онкологічного профілю для проведення мамографічного скринінгу;

— напрацювання плану розвитку мамологічної системи допомоги населенню України;

— посилення заходів щодо профілактики та ранньої діагностики онкологічних захворювань, створення міжрайонних скринінгових центрів;

— активізація роботи протиракових комісій;

— створення Всеукраїнської Асоціації онкологів України;

— створення оргкомітету з підготовки та проведення з’їзду онкологів.

Костянтин Яриніч в обговоренні проблемних питань надання онкологічної допомоги населенню України наголосив на необхідності паспортизації спеціалізованих онкологічних закладів, визначення потреби у забезпеченні радіологічним діагностичним обладнанням та пріоритетності їх фінансування цільовим способом, підтримав ініційовану онкологами розробку нової Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 рр.;

Віктор Шафранський, підсумовуючи, визначив необхідність вивести систему онкологічної допомоги населенню на новий, якісний рівень, наголосив на актуальності розробки скринінгових програм профілактики та ранньої діагностики онкологічних захворювань – шляхом поширення здорового способу життя, посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадян з питань профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань, запровадження ефективної системи профілактичних оглядів та диспансеризації пацієнтів з передпухлинними захворюваннями, удосконалення програм скринінгу. Це першочергові завдання лікарів первинної ланки у реалізації програми боротьби з онкологічними захворюваннями.

Саме лікарі-онкологи відповідальні за онкологічну грамотність та насторогу лікарів на всіх рівнях надання медичної допомоги населенню для забезпечення своєчасного виявлення раку та забезпечення доступності спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги онкологічним хворим, раціонального та ефективного використання бюджетних коштів .

Віктор Шафранський наголосив, що лікування онкологічних захворювань – один із головних пріоритетів державної політики в системі охорони здоров’я, який передбачає організацію якісного та своєчасного спеціалізованого лікування.

Як відомо, Україна належить до країн, де рівень онкологічної захворюваності і смертності є надзвичайно високим. У нашій державі рак є причиною 15 % смертності і поступається за показниками тільки серцево-судинним захворюванням. Щороку в Україні виявляють більше 160 тис. нових випадків онкологічних захворювань, з них більше 80 тис. мають летальні наслідки. На диспансерному обліку сьогодні перебуває більше 1 млн онкологічних хворих. В структурі захворюваності та смертності від раку у чоловічого населення перші рангові місця посідають злоякісні новоутворення легенів, шлунка, передміхурової залози, колоректальний рак, у жінок – рак молочної залози, шлунка, КРР і яєчників.

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook