Уніфікований клінічний протокол Гострий риносинусит

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Гострий риносинусит» Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 85 від 11.02.2016 р. І. Паспортна частина ІІ. Загальна частина ІІІ. Основна частина ІV. Опис етапів медичної допомоги V. Ресурсне забезпечення виконання протоколу Додатки