Новини

Українцям, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, посилять лікування

Повнота охоплення профілактичними оглядами цього контингенту населення протягом останніх років залишається майже на одному рівні – 96,4%. Найбільше число хворих виявлено серед ліквідаторів – 98,38%; евакуйованих – 96,27%; проживаючих на територіях радіоекологічного контролю – 88,30%

Найбільша еколого-техногенна катастрофа сучасності – аварія на Чорнобильській АЕС – впродовж 30 років впливає на здоров’я людей та довкілля не лише на радіоактивно забруднених територіях, а й на території всієї України.

На сьогодні в Україні функціонує система медичного нагляду за постраждалими, що складається зі щорічної диспансеризації, амбулаторного, стаціонарного лікування і реабілітаційних заходів у санаторно-курортних умовах та реабілітаційних центрах.

За результатами щорічної диспансеризації постраждалих контингентів населення на обліку в Державному реєстрі України станом на 01.01.2016 року перебуває 2 397 863 осіб, з них: учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (1 група первинного обліку) – 319 289 осіб; евакуйованих (2 група первинного обліку) – 81 691 осіб; які проживають на радіоактивно-забруднених територіях (3 група первинного обліку) – 1 539 207 осіб.

Повнота охоплення профілактичними оглядами цього контингенту населення протягом останніх років залишається майже на одному рівні – 96,4%. Найбільше число хворих виявлено серед ліквідаторів – 98,38%; евакуйованих – 96,27%; проживаючих на територіях радіоекологічного контролю – 88,30%.

Аналізуючи статистичні дані, що характеризують стан здоров’я серед дорослого потерпілого населення, можна відзначити поступове його погіршення. Поширеність захворювань за останні роки в цілому зросла на 2,62%. Зокрема, спостерігається зростання поширеності новоутворень, хвороб крові та кровотворних органів, хвороб ендокринної системи, хвороб ока та придаткового апарату, хвороб системи кровообігу, хвороб органів травлення, уроджених аномалій. У структурі поширеності хвороб на 1 місці – хвороби системи кровообігу (35,50%), на 2 місці – хвороби органів травлення (13,77%), на 3 місці – хвороби органів дихання (11,71%).

У структурі смертності дорослого потерпілого населення хвороби системи кровообігу складають 71,69% (1 місце), новоутворення – 13,76% (2 місце), травми – 5,32% (3 місце), а також хвороби органів травлення – 3,39%, хвороби органів дихання – 2,52%.

Серед дитячого населення потерпілого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, навпаки, спостерігається зниження поширеності хвороб і захворюваності, проте зростає поширеність новоутворень, у тому числі злоякісних, та уроджених вад.

Система охорони здоров’я, її лікувально-профілактичні заклади, медичні працівники докладають зусиль для максимального забезпечення хворих постраждалих лікувально-профілактичною допомогою.

Пріоритетами для збереження і поліпшення якості життя дорослого населення, яке проживає на радіаційно-забруднених територіях, має стати:

  • забезпечення підвищення рівня медичного обслуговування, соціальної і психологічної реабілітації населення, евакуйованого із зони відчуження;
  • забезпечення проведення оптимальних системних контрзаходів, спрямованих на зниження доз внутрішнього опромінення населення на всіх забруднених радіонуклідами територіях;
  • удосконалення науково-методичної і практичної освітньої системи щодо поліпшення репродуктивного здоров’я, програм психокорекції та соціальної підтримки, проведення санації хронічних захворювань, зокрема ендокринних, пропаганда здорового способу життя;
  • оптимізація системи об’єктивного інформування населення про радіологічну ситуацію в регіоні, ефективні контрзаходи, рекомендації науки і медицини в області захисту від дії іонізуючого випромінювання і нового досвіду подолання негативних наслідків аварії.

У напрямку поліпшення здоров’я дітей постраждалих:

  • забезпечення адресної висококваліфікованої і спеціалізованої допомоги дітям;
  • проведення цілеспрямованих профілактичних, лікувальних і реабілітаційних заходів для зниження рівня дитячої захворюваності, інвалідності та смертності.

Читайте також: Науково-практична конференція з міжнародною участю «30 років з дня катастрофи на ЧАЕС: унікальний досвід та досягнення Харківського інституту медичної радіології у аварійному медичному реагуванні»

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook