Новини

У ДРС обговорили проект постанови про діяльність банків пуповинної крові

14 грудня Голова ДРС  Ксенія Ляпіна провела робочу  нараду за участю представників МОЗ України, Антимонопольного комітету України, Асоціації банків пуповидної крові, Інституту клітинної терапії, Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії медичних наук України, ТОВ «А.А. ПАРТНЕРС» та інших суб’єктів господарської діяльності щодо обговорення окремих положень проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України», зокрема:

  • можливості передачі банками пуповинної крові виконання окремих етапів технологічного процесу до атестованих/акредитованих в установленому законодавством порядку лабораторій;
  • строку, протягом якого ліцензіати повинні привести свою діяльність у відповідність до нових Ліцензійних умов.

За результатами обговорення прийнято спільне рішення встановити строк, протягом якого ліцензіати повинні привести свою діяльність у відповідність до нових Ліцензійних умов, на рівні 6 місяців, а також Міністерству охорони здоров’я України спільно з учасниками ринку:

  • доопрацювати відповідні положення проекту Ліцензійних умов щодо передачі банками пуповинної крові виконання окремих етапів технологічного процесу до атестованих/акредитованих в установленому законодавством порядку лабораторій та надати їх редакцію на погодження до ДРС України;
  • підготувати обгрунтування щодо внесення змін до законодавства в частині допуску на ринок провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини іноземних або вітчизняних суб’єктів господарської, які ліцензовані, сертифіковані/акредитовані у відповідній країні без необхідності окремого проходження відповідних дозвільних процедур.

Читайте також: ДІАГНОСТИЧНО-ПРОГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСА ЗВИВИСТОСТІ ПУПОВИНИ

Комментировать

Нажмите для комментария