Є думка Інтерв'ю спеціаліста

Що можна змінити в організації психіатричної допомоги?

Як я вже зазначав раніше, організація допомоги пацієнтам х психічними проблемами потребує нових підходів, т.я. старі форми вже продемонстрували свою неєфективність.

Очевидно, що якісна спеціалізована допомога в клініко-прогностичному плані вимагає розробки інноваційних форм психіатричного сервісу, які могли б бути інтегровані в існуючий базис регіональних психіатричних служб.

У світлі останній тенденцій і нових течій в Українській психіатрії, за останні 10 років в нашому закладі було проведено ряд реорганізацій, кількість ліжок було зменшено на 20%, що дозволило оптимізувати якісні і кількісні показники роботи установи. Дані зміни стимулювали адміністрацію до відкриття на базі вже існуючих ліжок, напівстаціонарних моделей — денних стаціонарів.

Таким чином ліжка денних стаціонарів були розгорнуті на базі відділень з непсихотичними формами психічних розладів і на базі дитячого відділення. В результаті з’явилася можливість надавати якісну допомогу в найменш обмежених умовах, більш ніж двадцяти пацієнтам одночасно і до двохсот пацієнтам на рік. Перші кроки на шляху зсуву акцентів надання психіатричної допомоги в сторону позалікарняних форм, є стимулом для розробки нових, альтернативних форм психіатричної допомоги, що здійснюється переважно в позалікарняних умовах, доповнюють систему терапії і психосоціальної реабілітації в психіатричній службі;

 Нами були розроблені проектні варіанти надання різних позалікарняних форм допомоги, проведено вивчення можливості впровадження комплексної поліпрофесійної  допомоги певним цільовим контингентам психічно хворих з подальшим створенням нових організаційних форм — відділення позалікарняної реабілітації (пацієнти на етапах захворювань, що характеризуються найбільш швидким наростанням різних варіантів соціальної дезадаптації), варіанти реабілітаційних форм «житла з підтримкою» після перебування в реабілітаційному відділенні — групові будинки і квартири для незалежного проживання (хворі з надмірно тривалим перебуванням в стаціонарі, з феноменом «лікарняного проживання», та які втратили соціальні зв’язки і навички незалежного проживання) , форми програмно-цільового ведення хворих на шизофренію з першими психотичними епізодами, в тому числі на наступних етапах надання їм допомоги згідно з принципами, спрямованими на попередження несприятливого перебігу хвороби. Розроблено методи надання адресної комплексної допомоги, що включає психосоціальну терапію і психосоціальну реабілітацію, цим категоріям хворих.

Розробка цих нових форм надання психіатричної допомоги сприятиме поліпшенню її якості і клініко-соціальної ефективності. Зазначені нові організаційні форми психіатричної допомоги, методичні основи їх діяльності раніше вже впроваджувалися в ряді Областей України де були отримані позитивні результати.

 Бурлаченко Андрій Анатолійович
Лікар-психіатр, заступник головного лікаря по медичній частині,
Обл. психіатричної лікарні №2  м. Одеса

Комментировать

Нажмите для комментария