Накази МОЗ

Рішення Колегії МОЗ України від 22.01.2013 №1 «Організація надання медичної допомоги хворим із серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями та подальше її удосконалення»

Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
N22.01.2013

І. Організація надання медичної допомоги хворим із

серцево-судинними і судинно-мозковими

захворюваннями та подальше її удосконалення

Розглянувши та обговоривши питання «Організації надання медичної допомоги хворим із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями та подальше її удосконалення», виходячи із головних напрямів реформування медичної допомоги, з метою збереження здоров’я населення, зниження захворюваності внаслідок хвороб системи кровообігу, інвалідності та смертності від їх ускладнень, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя населення, підвищення доступності та ефективності надання високоспеціалізованої медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я

Колегія вирішила:

1.1.  Визнати, що організація надання медичної допомоги хворим із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями в Україні потребує подальшого реформування і системного, інтегрованого підходу.

1.2. Заступнику Міністра (О. Толстанов), Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) разом з Національною академією медичних наук (А. Сердюк, за згодою) , заінтересованими центральними органами виконавчої влади за участю провідних вітчизняних вчених, експертів і лікарів у галузі кардіології, кардіохірургії, неврології, нейрохірургії створити науково-практичну групу з питань реформування високоспеціалізованої медичної допомоги при серцево-судинних і судинно-мозкових захворюваннях.

Термін: до 15 лютого 2013 року

1.3.  Заступнику Міністра (О. Толстанов), Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), науково-практичній групі з питань реформування високоспеціалізованої медичної допомоги при гострих серцево-судинних і судинно-мозкових захворюваннях спільно із головними позаштатними спеціалістами МОЗ України зі спеціальностей: «Хірургія серця і магістральних судин» (Б. Тодуров), «Кардіологія» (Ю. Сіренко), «Нейрохірургія» (Є. Педаченко), «Неврологія» (Т. Міщенко), «Терапія» (В. Нетяженко), «Медицина невідкладних станів» (В. Юрченко), із залученням провідних науковців Національної академії медичних наук України (А. Сердюк, за згодою) та спеціалістів МОЗ України:

розробити та затвердити плани зі створення центрів/відділень для надання сучасної високоспеціалізованої медичної допомоги хворим із серцево-судинною та судинно-мозковою патологією (кардіологічних, кардіохірургічних, реперфузійних, неврологічних, нейрохірургічних, рентгенендоваскулярної діагностики та лікування) на підставі єдиного медичного простору з урахуванням діючих закладів.

Термін: до 20 березня 2013 року

1.4.  Заступнику Міністра (О. Толстанов), Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), науково-практичній групі з питань реформування високоспеціалізованої медичної допомоги при гострих серцево-судинних і судинно-мозкових захворюваннях спільно із головними позаштатними спеціалістами МОЗ України зі спеціальностей: «Хірургія серця і магістральних судин» (Б. Тодуров), «Кардіологія» (Ю. Сіренко), «Терапія» (В. Нетяженко), «Медицина невідкладних станів» (В. Юрченко) із залученням провідних науковців Національної академії медичних наук України (А. Сердюк, за згодою) та спеціалістів МОЗ Українипідготувати матеріали з питань надання невідкладної медичної допомоги хворим із порушенням ритму та винести на розгляд апаратної наради МОЗ України.

Термін: до 20 березня 2013 року

1.5. Заступнику Міністра (О. Толстанов), Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки (М. Осійчук), Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), ректорам вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України разом з Національною академією медичних наук України (А. Сердюк, за згодою):

-опрацювати питання щодо утворення кафедр кардіохірургії у вищих медичних навчальних закладах IV рівня акредитації та закладах післядипломної освіти МОЗ України з урахуванням територіального розміщення діючих кардіохірургічних центрів та їх забезпечення медичним обладнанням;

-організувати підготовку спеціалістів з кардіології, рентгенендоваскулярної діагностики та лікування, хірургії серця та магістральних судин через клінічну ординатуру та аспірантуру у провідних установах МОЗ України та НАМН України;

-забезпечити підготовку спеціалістів з дитячої кардіоревматології, хірургії серця і магістральних судин, акушерства та гінекології, неонатології, дитячої анестезіології та інших спеціалістів, задіяних у реалізації сучасних стандартів діагностики та лікування дітей з вродженими вадами серця, у тому числі з використанням телемедичних технологій.

Термін: березень 2013 року

1.6. Заступнику Міністра (О. Толстанов), Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки (М. Осійчук), Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), Управлінню контролю якості медичних послуг (Т. Донченко), Юридичному управлінню (А. Пивоваров) разом з Національною академією медичних наук України (А. Сердюк, за згодою) опрацювати питання щодо стажування вітчизняних спеціалістів із спеціальностей «Кардіологія», «Хірургія серця і магістральних судин», «Нейрохірургія» у зарубіжних клініках за бюджетні кошти, можливості запрошення іноземних спеціалістів для проведення навчання на робочому місці та майстер-класів, а також удосконалення (спрощення) механізму отримання іноземними спеціалістами (лікарями) ліцензій (тимчасового дозволу) для проведення медичних навчальних майстер-класів в Україні.

Термін: квітень 2013 року

1.7. Заступнику Міністра (О. Толстанов), Управлінню контролю якості медичних послуг (Т. Донченко), Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), ДП «Державний експертний центр МОЗ України (М. Нестерчук), спільно із головними позаштатними спеціалістами МОЗ України зі спеціальностей: «Хірургія серця і магістральних судин» (Б. Тодуров), «Кардіологія» (Ю. Сіренко), «Нейрохірургія» (Є. Педаченко), «Неврологія» (Т. Міщенко), разом з Національною академією медичних наук України (А. Сердюк, за згодою) оновити та затвердити в установленому порядку стандарти надання медичної допомоги на засадах доказової медицини кардіологічним, кардіохірургічним хворим, в тому числі дітям із вродженими вадами серця та хворим із судинно-мозковою патологією.

Термін: протягом 2013 року

1.8. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки (М. Осійчук), Управлінню контролю якості медичних послуг (Т. Донченко), Юридичному управлінню (А. Пивоваров), головним позаштатним спеціалістам МОЗ України зі спеціальностей: «Хірургія серця і магістральних судин» (Б. Тодуров), «Кардіологія» (Ю. Сіренко) разом з Національною академією медичних наук України (А. Сердюк, за згодою): взяти за основу, доопрацювати та подати на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку проекти наказів:

— «Про заходи щодо удосконалення кардіохірургічної допомоги населенню України»;

— «Про удосконалення спеціалізованої медичної допомоги хворим на гострий коронарний синдром з елевацією сегменту ST та хронічну ішемічну хворобу серця»;

— «Про організацію і роботу системи з рентгенендоваскулярної діагностики та лікування в закладах охорони здоров’я України».

Термін: лютий 2013 року

— «Про удосконалення кардіологічної допомоги населенню України».

Термін: липень 2013 року

1.9. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки (М. Осійчук), Департаменту економіки та ресурсного забезпечення (В. Дуда), Управлінню бухгалтерського обліку (Н. Лапенко), Управлінню контролю якості медичних послуг (Т. Донченко), науково-практичній групі з питань реформування високоспеціалізованої медичної допомоги при гострих серцево-судинних і судинно-мозкових захворюваннях спільно із головними позаштатними спеціалістами МОЗ України зі спеціальностей: «Хірургія серця і магістральних судин» (Б. Тодуров), «Кардіологія» (Ю. Сіренко), «Нейрохірургія» (Є. Педаченко), «Неврологія» (Т. Міщенко), Національній академії медичних наук України із залученням представників профільних асоціацій (А. Сердюк, за згодою) з метою підвищення ефективності роботи кардіологічної, кардіохірургічної, неврологічної, нейрохірургічної служб, а також раціонального використання бюджетних коштів, розробити критерії відповідності профільних закладів охорони здоров’я згідно з положеннями про центр/відділення (кардіохірургічний, нейрохірургічний, рентгенендоваскулярної діагностики та лікування, кардіологічний, реперфузійний, неврологічний) та провести інвентаризацію матеріально-технічного оснащення, кадрового забезпечення та стану надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим із серцево-судинною і судинно-мозковою патологією, в т. ч. у центрах та відділеннях, що надають сучасну кардіохірургічну допомогу дітям.

Термін: до 15 квітня 2013 року

1.10. Заступнику Міністра (О. Толстанов), Департаменту економіки та ресурсного забезпечення (В. Дуда), Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки (М. Осійчук), Управлінню бухгалтерського обліку (Н. Лапенко), науково-практичній групі з питань реформування високоспеціалізованої медичної допомоги при серцево-судинних і судинно-мозкових захворюваннях спільно із головними позаштатними спеціалістами МОЗ України зі спеціальностей: «Хірургія серця і магістральних судин» (Б. Тодуров), «Кардіологія» (Ю. Сіренко), «Нейрохірургія» (Є. Педаченко), «Неврологія» (Т. Міщенко) за результатами проведеної інвентаризації подати Кабінетові Міністрів України інформацію з пропозиціями щодо надання відповідної державної фінансової підтримки:

— стосовно передачі цілісного майнового комплексу Київської міської клінічної лікарні «Київський міський центр серця» до сфери управління МОЗ України (Рішення ухвалено на пленарному засіданні Київської міської ради від 25.12.2012 року);

— матеріально-технічного та кадрового забезпечення відповідних структурних підрозділів закладів охорони здоров’я для надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями;

— будівництва (реконструкції) та оснащення, в тому числі на засадах державно-приватного партнерства, за єдиним типовим проектом міжрегіональних кардіохірургічних центрів у мм. Донецьку, Львові, Одесі, Харкові, Сімферополі, передбачивши в них утворення відділень кардіології, кардіохірургії та реабілітації;

— створення єдиного медичного простору з урахуванням діючих закладів для надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією;

— забезпечення 100% потреби у кардіохірургічних втручаннях дітям першого року життя з вродженим вадами серця;

— забезпечення закладів охорони здоров’я виробами медичного призначення, зокрема стентами, необхідними для проведення оперативних втручань при гострих серцево-судинних і судинно-мозкових захворюваннях;

— внесення змін до нормативних вимог експлуатації приміщень масового перебування людей щодо обов’язкового оснащення їх зовнішніми автоматичними дефібриляторами для надання екстреної допомоги при зупинці серця;

— розробки та запровадження державних електронних реєстрів хворих:

на гострий коронарний синдромом з елевацією сегменту ST, як системи оцінки впровадження нових технологій (тромболізису та інтервенційних втручань) у лікуванні гострого інфаркту міокарда,

із порушеннями серцевого ритму з імплантованими штучними водіями ритму серця та кардіовертерами — дефібриляторами,

із судинно-мозковими захворюваннями, яким проведені нейрохірургічні втручання.

Термін: до 25 квітня 2013 року

1.11. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки (М. Осійчук), Управлінню контролю якості медичних послуг (Т. Донченко), науково-практичній групі з питань реформування високоспеціалізованої медичної допомоги при серцево-судинних і судинно-мозкових захворюваннях спільно із головними позаштатними спеціалістами МОЗ України зі спеціальностей: «Хірургія серця і магістральних судин» (Б. Тодуров), «Кардіологія» (Ю. Сіренко), «Нейрохірургія» (Є. Педаченко), «Неврологія» (Т. Міщенко), ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України» (М. Голубчиков) разом з Національною академією медичних наук України (А. Сердюк, за згодою) розробити та затвердити відповідним наказом МОЗ України форму звітності (кадрове, матеріально-технічне забезпечення та аналіз діяльності закладів охорони здоров’я, які надають високоспеціалізовану медичну допомогу хворим із серцево-судинною і судинно-мозковою патологією, запровадити систему моніторингу показників контролю якості медичної допомоги.

Термін: лютий 2013 року

1.12. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки (М. Осійчук), Управлінню контролю якості медичних послуг (Т. Донченко), науково-практичній групі з питань реформування високоспеціалізованої медичної допомоги при серцево-судинних і судинно-мозкових захворюваннях спільно із головними позаштатними спеціалістами МОЗ України зі спеціальностей: «Хірургія серця і магістральних судин» (Б. Тодуров), «Кардіологія» (Ю. Сіренко), «Нейрохірургія» (Є. Педаченко), «Неврологія» (Т. Міщенко) разом з Національною академією медичних наук України (А. Сердюк, за згодою) реорганізувати профільні служби відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» та вимог нормативно-правових актів, затвердити наказами структуру, логістику надання невідкладної допомоги при серцево-судинних та судинно-мозкових захворюваннях, системи диспансерного нагляду, первинної, вторинної профілактики та реабілітації хворих.

Термін: до 30 червня 2013 року

1.13. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки (М. Осійчук) спільно із головними позаштатними спеціалістами МОЗ України зі спеціальностей: «Хірургія серця і магістральних судин» (Б. Тодуров), «Кардіологія» (Ю. Сіренко), «Нейрохірургія» (Є. Педаченко), «Неврологія» (Т. Міщенко) разом з Національною академією медичних наук України (А. Сердюк, за згодою) провести спільну організаційно — методичну нараду з головними позаштатним спеціалістами МОЗ АР Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з метою організації чіткої та злагодженої співпраці в галузі надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання.

Термін: березень 2013 року

1.14. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки (М. Осійчук), Національній академії медичних наук України (А. Сердюк, за згодою) спільно із головними позаштатними спеціалістами МОЗ України зі спеціальностей: «Хірургія серця і магістральних судин» (Б. Тодуров), «Кардіологія» (Ю. Сіренко):

забезпечити проведення наукових конференцій, спеціалізованих виставок, форумів, майстер-класів, вузькоспеціалізованих семінарів з кардіохірургії, кардіології, в тому числі науково-практичних заходів з відзначення 100-річчя від дня народження М.М.Амосова;

— забезпечити проведення інформаційно-освітніх заходів з популяризації здорового способу життя і можливостей сучасної кардіохірургії (із залученням ЗМІ), інформаційних тематичних конференцій для лікарів суміжних спеціальностей.

Термін: протягом року

1.15. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки (М. Осійчук), Управлінню контролю якості медичних послуг (Т. Донченко), спільно із головними позаштатними спеціалістами МОЗ України зі спеціальностей: «Хірургія серця і магістральних судин» (Б. Тодуров), «Кардіологія» (Ю. Сіренко), «Нейрохірургія» (Є. Педаченко), «Неврологія» (Т. Міщенко) із залученням провідних науковців Національної академії медичних наук України (А. Сердюк, за згодою) розробити та затвердити графік комісійних перевірок Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань надання медичної допомоги хворим із серцево-судинними захворюваннями та судинно-мозковими захворюваннями.

Термін: лютий 2013 року

1.16. Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

— розробити, погодити з МОЗ України та НАМН України і затвердити регіональні плани зі створення центрів/відділень (кардіологічних, кардіохірургічних, реперфузійних, неврологічних, нейрохірургічних, рентгенендоваскулярної діагностики та лікування) на підставі єдиного медичного простору з урахуванням діючих закладів для надання сучасної високоспеціалізованої медичної допомоги хворим із серцево-судинною та судинно-мозковою патологією;

Термін: до 20 лютий 2013 року

— провести перевірки статистичної інформації про смертність від серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб;

Термін: перше півріччя 2013 року

— заслуховувати на апаратних нарадах (колегіях) (не менше як 1 раз у півріччя) питання ефективного використання ресурсів закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, ефективного та раціонального використання лікарських засобів та виробів медичного призначення, закуплених централізовано МОЗ України за кошти державного бюджету у межах виконання заходів програмного характеру для закладів охорони здоров’я для лікування хворих із серцево-судинною і судинно-мозковою патологією, матеріали надсилати до МОЗ України.

Термін: протягом 2013 року

1.17. Начальнику Управління охорони здоров’я Севастопольської міської (В. Пологов), директору Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної (І. Шкробанець) державних адміністрацій порушити клопотання перед керівниками органів місцевого самоврядування щодо першочергового придбання ангіографічних установок для оснащення та переоснащення обласних кардіохірургічних центрів, відділень рентгенендоваскулярної діагностики та лікування за кошти місцевих бюджетів.

Термін: до 1 березня 2013 року

1.18. Міністру охорони здоров’я АР Крим, керівникам структурних підрозділів з охорони здоров’я Дніпропетровської, Донецької, Львівської, Харківської, Одеської обласних державних адміністрацій розглянути питання можливості будівництва (реконструкції) та оснащення, в тому числі на засадах державно-приватного партнерства, за єдиним типовим проектом міжрегіональних кардіохірургічних центрів у мм. Донецьку, Львові, Одесі, Харкові, Сімферополі, передбачивши в них утворення відділень кардіології, кардіохірургії та реабілітації;

Термін: до 20 березня 2013 року

ІІ. Заслухавши та обговоривши інформацію про хід реформування екстреної медичної допомоги на територіях адміністративно-територіальних одиниць

КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА:

1. Заступнику Міністра (О. Толстанов)  відповідно до розподілу функціональних обов’язків, Національній академії медичних наук України (А. Сердюк, за згодою), структурним підрозділам МОЗ України, МОЗ АР Крим, структурним підрозділам з охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

2.1. Виконання Плану заходів Міністерства охорони здоров’я України з метою реалізації Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 № 187 у частині:

— аналізу шляхів реформування системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві з метою підведення підсумків та удосконалення нормативної бази функціонування екстреної медичної допомоги.

Термін: до 1 листопада 2013 року

2.2. Заступнику Міністра (О. Толстанов), ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України» (С. Линник), Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), Українському науково-практичному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (В. Юрченко), помічнику Міністра, керівнику прес-служби МОЗ України (Т. Тачинська) забезпечити:

2.2.1.  Контроль за створенням та перереєстрацією центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, отриманням ними ліцензій на медичну практику і використання наркотиків, а також щодо повноти передачі автотранспорту, його перереєстрації, формування мережі пунктів постійного та тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, створення умов для їх цілодобової роботи та дотримання нормативів забезпеченості бригадами (0,7 бригади на 10 тис. населення).

Термін: до 1 лютого 2013 року

2.2.2. Забезпечити створення оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та зміни маршрутизації викликів екстреної медичної допомоги на телефонний номер 103.

Термін: перше півріччя 2013 року

2.2.3. Моніторинг громадської думки щодо здійснення реформ системи екстреної медичної допомоги та проведення інформаційної підтримки позитивного досвіду реформ.

Термін: протягом року

2.3. Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки (М. Осійчук), Департаменту економіки та ресурсного забезпечення (В. Дуда), Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), Національній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика (Ю. Вороненко), Українському науково-практичному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (В. Юрченку):

2.3.1. Підготувати пропозиції щодо збільшення обсягів державного замовлення на підготовку лікарів та фельдшерів для потреб системи екстреної медичної допомоги та затвердження наукових спеціальностей «Медицина невідкладних станів» та «Медицина катастроф».

Термін: до 31 січня 2013 року

2.3.2. Забезпечити удосконалення навчальних програм щодо підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з «Медицини невідкладних станів» та приведення мережі базових кафедр до вимог Закону України «Про екстрену медичну допомогу».

Термін: до 1 квітня 2013 року

 

2.4. МОЗ Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.4.1. Забезпечити розробку та направлення на затвердження до МОЗ планів реформування системи екстреної медичної допомоги згідно наданих методичних рекомендацій.

Термін: до 25 січня 2013 року

2.4.2. Вирішити кадрове забезпечення оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Термін: протягом року

2.4.3. Забезпечити фінансування у повному обсязі закладів охорони здоров’я, що входять до системи екстреної медичної допомоги відповідно до вимог Закону України «Про екстрену медичну допомогу», створити необхідні запаси паливно-мастильних матеріалів, лікарських засобів, зокрема наркотичних, та вишукати фінансові можливості щодо підвищення на 20% заробітної плати працівникам зазначених закладів.

Термін: протягом року,

щотижневе звітування

2.4.4. Створення оперативних штабів з моніторингу реформування екстреної медичної допомоги на територіях та гарячих ліній з вирішення можливих негативних наслідків зазначених реформ.

Термін: до 25 січня 2013 року

2.4.5. До введення в дію єдиної оперативно-диспетчерської служби забезпечити маршрутизацію та прийняття викликів екстреної медичної допомоги за старою схемою з обов’язковим цілодобовим контролем центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вчасності реагування та виконання нормативу доїзду.

Термін: протягом року,

щотижневе звітування  

2.4.6. Подання до Міністерства охорони здоров’я України інформації про стан реформування системи екстреної медичної допомоги.

Термін: протягом року,

щотижневе звітування

3. Заступнику Міністра (О. Толстанов), Департаменту економіки та ресурсного забезпечення (В. Дуда), Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей), Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки (М. Осійчук), головним позаштатним спеціалістам МОЗ України спільно з Професійною спілкою працівників охорони здоров’я України опрацювати питання щодо запровадження матеріального стимулювання деяких категорій лікарів та медичних сестер, які надають високоспеціалізовану (високотехнологічну) медичну допомогу з урахуванням досвіду інших країн (Росії, Білорусії).

Контроль за виконанням рішення Колегії залишаю за собою.

 

Голова Колегії МОЗ України,

Міністр охорони здоров’я України

Р. Богатирьова

 

 

Секретар Колегії МОЗ України,

начальник відділу інформаційно-аналітичного

забезпечення та організації

доступу до публічної інформації

Департаменту інформаційно-організаційного

та документального забезпечення

Л. Карпінська

Комментировать

Нажмите для комментария