Накази МОЗ

РЕКОМЕНДАЦІЇ робочої групи Міністерства охорони здоров’я України за підсумками інспекційно-методичних відвідувань-перевірок організації надання медичної допомоги у центрах первинної медико-санітарної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. Міністра охорони здоров’я України

____________ Р. Моісеєнко «09» серпня 2012р.

  

РЕКОМЕНДАЦІЇ

робочої групи Міністерства охорони здоров’я України за підсумками інспекційно-методичних відвідувань-перевірок організації надання медичної допомоги у центрах первинної

медико-санітарної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві

 

Управлінням охорони здоров’я Вінницької, Дніпропетровської, Донецької обласних та Київської міської державних адміністрацій:

Вжити заходів щодо:

 • перегляду режимів роботи підрозділів лікувально-профілактичних служб центрів первинної медико-санітарної допомоги (далі ЦПМСД) та графіків прийому пацієнтів лікарями первинної медичної допомоги (лікарі загальної практики-сімейні лікарі, лікарі-терапевти та педіатри дільничні), передбачивши обов’язкові вечірні прийоми для забезпечення обслуговування працюючого населення (до 19:00 20:00) у зручний для пацієнтів час;
 • організації виїзних прийомів у амбулаторіях ЦПМСД лікарів спеціалістів, у т.ч. з консультативно-діагностичних центрів (поліклінік), за графіками, погодженими органами управління охорони на місцях та складеними спільно керівництвом ЦПМСД та консультативно-діагностичних центрів (поліклінік);
 • приведення у відповідність до законодавства (Закон України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві») штатних розкладів ЦПМСД з метою уникнення нецільового використання бюджетних коштів у закладах ПМД;
 • впровадження у практику роботи лікувально-профілактичних служб ЦПМСД положень методичних рекомендації «Модель надання первинної медичної допомоги міському населенню», затверджених заступником Міністра охорони здоров’я України О. К. Толстановим 23.02.2012 року, звернувши особливу увагу на забезпечення розмежування потоків пацієнтів (здорові діти, вагітні жінки, групи диспансерного нагляду тощо) із застосуванням організаційних (виділені часи прийому) та архітектурно-планувальних рішень (формування технологічного простору амбулаторій);
 • не допущення фрагментації спеціалізованих консультативно-діагностичних служб (рентгенологічної, лабораторної, ультразвукової діагностики тощо) у закладах охорони здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу (далі ВМД), зумовленої розділом таких служб між ЦПМСД і закладами ВМД при первинному формуванні ЦПМСД;
 • організації логістики біоматеріалів для здійснення лабораторних досліджень з амбулаторій до місця безпосереднього виконання таких досліджень (лабораторії);
 • недопущення штучного обмеження доступу пацієнтів до вторинної медичної допомоги, що надається консультативно-діагностичними центрами (поліклініками) у т.ч. діагностичних досліджень, за направленням лікарів ПМД;
 • контролю за забезпеченням безоплатності для пацієнтів консультацій та діагностичних досліджень, що здійснюються за направленнями лікарів ПМД;
 • запровадження надання невідкладної допомоги медичним персоналом лікувально-профілактичних служб ЦПМСД на основі застосування методичних рекомендацій «Організація надання невідкладної медичної допомоги у центрі первинної медико-санітарної допомоги» затверджених заступником Міністра охорони здоров’я України О. К. Толстановим 29.02.2012 року з урахуванням стану кадрового та транспортного забезпечення.
 1. При формуванні бюджету закладів охорони здоров’я на 2013 рік передбачити фінансування спеціалізованих консультативно-діагностичних служб (рентгенологічної, лабораторної, ультразвукової діагностики тощо) у складі закладів охорони здоров’я ВМД у обсягах, які необхідні для забезпечення потреб у відповідних дослідженнях як ВМД, так і ПМД.

 

 1. З метою попередження нецільового використання бюджетних коштів забезпечити здійснення закупівель оснащення для ЦПМСД за рахунок коштів місцевих бюджетів виключно за номенклатурою, передбаченою табелем оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу, затвердженим наказом МОЗ України від 23.02.2012 №132 та надати органам державної влади і місцевого самоврядування на місцях необхідну методичну допомогу щодо підходів до оснащення закладів ПМД.
 1. Продовжити роботу по розширенню мережі підрозділів лікувально-профілактичних служб ЦПМСД з метою забезпечення належної та рівної доступності ПМД для населення шляхом будівництва (оренди) приміщень у віддалених населених пунктах для створення амбулаторій у сільській місцевості і житлових масивах у містах та їх оснащення. Активізувати роз’яснювальну роботу у місцевих громадах і на регіональному рівні щодо доцільності та ефективності цього заходу.
 1. У випадках, якщо при первинному формуванні підрозділів лікувально-профілактичних служб ЦПМД кабінети прийому лікарів ПМД, процедурні кабінети та інші функціональні приміщення з надання ПМД, а також пункти забору біоматеріалів для проведення лабораторних досліджень, були розміщені не на першому поверсі будівель, вживати заходів щодо їх переміщення на перший поверх (за відсутності ліфта). 

 

Директор Департаменту реформ

 та розвитку медичної допомоги                                                                                                 М. Хобзей 

Комментировать

Нажмите для комментария