Неонатологія та педіатрія

Рефлекси новонароджених. Пропедевтика

Дослідження  глибоких  сухожильних  рефлексів новонароджених. Колінний рефлекс. Види рефлексі – їх опис: нормальний стан та патологія.

 Світлана Єгорова

Рефлекси. Глибокі сухожильні рефлекси.

Дослідження  глибоких  сухожильних  рефлексів  –  важлива  частина  неврологічного огляду. Рекомендується застосовувати неврологічний молоточок, а не палець. Дитина має бути спокійна, з головою по середній лінії.

Колінний рефлекс – найбільш стійкий, і звичайно перевіряють саме його.

Підтримують ногу новонародженого, зігнуту у коліні під кутом 90 градусів, постукують по підколінному сухожилку. У відповідь спостерігається розгинання в коліні або маятникоподібні рухи. Відсутність реакції свідчить про негативний рефлекс, і є серйозною ознакою.

Необхідно оцінити наявність, відсутність та симетричність рефлексів (викликаються, симетричні, високі, не викликаються).

Негативний рефлекс у поєднанні із слабкістю м’язів свідчить про ушкодження нижніх мотонейронів.

Позитивний  або  підвищений  рефлекс  у  поєднанні  із  слабкістю  м’язів  свідчить  про центральну гіпотонію і ураження центральних мотонейронів.

Підвищений рефлекс, тобто викликання рефлексу з розширеної зони, може бути в нормі у новонародженого, якщо загальний тонус дитини є нормальним.

В нормі у доношених дітей викликання колінного рефлексу може супроводжуватися перехрестом у нижній третині голені, клонусом стоп (5-10 рухів).

Рефлекси орального автоматизму (перевіряються при відповідному гестаційному віці):

Пошуковий рефлекс (з 30-32 тиж): погладжування в ділянці кута рота зумовлює опускання губи, відкривання рота і поворот голови в бік подразника; натиснення на середину верхньої губи викликає її підведення догори і розгинання голови; подразнення середини нижньої губи призводить до її опускання і закидання голови.

Смоктальний рефлекс (з 28 тиж): якщо помістити палець у рот дитини на глибину 3-4 см, то новонароджений робить ритмічні смоктальні рухи.

У дитини має бути добре координований смоктальний рефлекс, з хорошими рухами язика, має відчуватись супротив при намаганні витягнути палець або соску з рота дитини.

Патологічні ознаки: слабкість рефлексу або його відсутність, рухи не організовані, без пауз, пальці захвачені нещільно.

Хоботковий рефлекс (з 29-30 тиж): постукування пальцем чи молоточком по верхній губі призводить до скорочення мімічних м’язів, губи витягуються у вигляді хоботка.

Рефлекси спинального автоматизму (перевіряються при відповідному гестаційному віці):

Долонно-ротовий рефлекс Бабкіна (з 30 тиж) при натисненні на долоню дитини вона відкриває рот, одночасно може спостерігатись згинання голови і верхньої частини тулуба.

 Захисний рефлекс (з 32 тиж): новонародженого кладуть на живіт, у відповідь він негайно повертає голову вбік і намагається її підняти.

Верхній хапальний рефлекс ( з28 тиж): у відповідь на штрихове подразнення долоні відбувається згинання пальців і захоплювання предмета.

Після 37 тиж може спостерігатись рефлекс Робінсона: вкласти великі пальці лікаря у долоню новонародженого, який лежить на спині, підтримуючи його за зап’ястки чотирма пальцями. Дитина захоплює пальці так сильно, що її можна підняти над поверхнею столика.

Нижній хапальний рефлекс (з 26 тиж): легке натискання на переднюю частину підошви зумовлює тонічне згинання пальців, а іноді всієї стопи.

Рефлекс опори (з 30-31 тиж, в повному обсязі з 36-37 тиж):  підтримувати новонародженого під пахви у вертикальному положенні, ноставивши його на тверду поверхню. У відповідь відбувається опора на всю стопу, розгинаня ніг (зберігається напівзігнуте положення в колінах), а з 36-37 тижнів – розгинання тулуба.

Рефлекс ходи з 37 тиж: підтримувати новонародженого під пахви у вертикальному положенні, ноставивши його на тверду поверхню і нахиливши тулуб уперед. У відповідь дитина починає робити крокові рухи.

Патологічні ознаки: збереження рефлексу після 3 місяців.

Рефлекс повзаня (з 32-33 тиж): новонародженому, який лежить на животі, злегка натиснути на п’яти. У відповідь дитина відштовхується і рухається вперед.

Рефлекс Моро (розведення рук з 28 тиж, впрямлення рук з 32 тиж, обхоплювання з 37 тиж). Рефлекторна дуга є складною, тому рефлекс можна викликати різними способами:

1) ударити рукою по поверхні, на якій лежить дитина, 2) сплеснути в долоні, 3) новонароджений лежить на спині, лікар злегка піднімає спину і голову дитини не більше, ніж на 1 см від поверхні, потім раптово дозволяє голові та спині повернутися у висхідне положення і відпускає руки дитини. У відповідь відбувається розгинання і розведення рук, потім повернення рук до середньої лінії з розкритими долонями, при цьому великий і вказівний палець згинаються, утворюють літеру «С».

Патологічні ознаки: відсутність рефлексу, асиметричність, підвищений рефлекс, стереотипний (що повторюється), незвичний.

Відсутній  або  неповний  рефлекс свідчить  про  ушкодження  верхніх мотонейронів. Асиметричний рефлекс спостерігається при ушкодження плечового сплетіння.

—     Не слід викликати рефлекси Галанта, Переса, оскільки вони є дуже неприємними для дитини, і не дають багато інформації.

Надсегментарні мієлоенцефальні автоматизми:

Симетричний шийний тонічний рефлекс (з 32-36 тиж): голову новорожденого, який лежить на спині, згинають – у відповідь відбувається згинання рук і розгинання ніг; при розгинанні голови відбувається розгинання рук і згинання ніг.

Асиметричний шийний тонічний рефлекс (з 32-36 тиж): голову новорожденного, який лежить на спині, повертають в бік. Верхні кінцівки зі сторони обличчя розгинаються, а з боку потилиці згинаються, дитина приймає позу фехтувальника.

Патологічні ознаки: невиснажувана і стереотипна відповідь.

Лабіринтний тонічний рефлекс (з 36-37 тиж): флексорна гіпертонія в положенні на животі.

Шийний тонічний ланцюговий рефлекс (з 40 тиж) поворот тулуба вслід за поворотом голови (забезпечує проходження по родовому каналу).

Оцінка рефлексів: симетричність, зниження, відсутність, підсилення, незгасання у відповідний термін.

Комментировать

Нажмите для комментария