Редакційна політика сайту Медпросвіта

Редакційна політика сайту Медпросвіта (https://medprosvita.com.ua)

 1. Сайт Медпросвіта (https://medprosvita.com.ua) (далі по тексту — Сайт) — унікальний ресурс, який працює в форматі галузевого інформаційно-аналітичного інтернет-видання, що надає доступ до різної інформації медичної, соціально-політичної та соціально-економічної тематики , що забезпечує оперативне інформування інтернет-аудиторії про значущі події в області медицини і охорони здоров’я в Україні та за кордоном, а також громадське обговорення таких подій.
 2. Сайт не є представником жодної з існуючих політичних сил, і співробітники редакції покликані утримуватися в своїх матеріалах від прямої або непрямої агітації на користь будь-якої з них. Дане положення ні в якій мірі не обмежує права відвідувачів сайту висловлювати свої політичні вподобання на сайті.
 3. Поширення інформації про політичні партії та політиків під час виборчого процесу та поза його здійснюється згідно із загальними приписами чинного законодавства.
 4. Сайт приділяє серйозну увагу точності та неупередженості освітлюваних подій і інформації в будь-якій сфері.
 5. У публікації думок експертів і фахівців в області медицини, охорони здоров’я, соціальних і політичних аспектів тощо., Редакція прагне до зваженого підходу, щоб не допустити отримання переваги одним з опонентів.
 6. У питанні висвітлення подій, що мають на увазі різні оцінки або конфліктних ситуацій, Редакція прагне до висвітлення позицій обох протиборчих сторін, дозволяючи читачам дізнатися різні точки зору і самостійно зробити висновки.
 7. Редакція прагне до досягнення паритету поглядів. І якщо цього неможливо досягти в рамках однієї публікації, то допускається висловлювання альтернативної думки в інших публікаціях в рамках розумного тимчасового інтервалу.
 8. Достовірність і точність інформації — один з головних принципів редакції. Інформація повинна виходити з достовірних джерел, а в разі сумнівів у її точності, необхідно розміщувати текст з відповідним застереженням.
 9. Редакція висвітлює події такими, як вони є, незалежно від думки різних груп інтересів.
 10. При цитуванні джерел лексика оригіналу зберігається.
 11. Не допускається публікація матеріалів, що містять образливі вирази, прояви агресії і дискримінації, що розпалюють міжнаціональну і расову ворожнечу, порушують міжнародні правові норми і законодавство.
 12. При підготовці матеріалів редакція з повагою ставиться до законному праву особистої таємниці і не зловживає своїми правами при висвітленні питань, що відносяться до особистого горя або лиха, якщо це не виправдано вищими міркуваннями інтересів суспільства.
 13. Редакція не надає для попереднього узгодження тексти, які готуються до публікації.
 14. Редакція прагне до викладу будь-яких тем ясним, легко читаним мовою, щоб будь-які зачіпають теми були зрозумілі читачеві.
 15. У новинних матеріалах редакція дотримується нейтралітету і уникає суджень та оцінок.
 16. Думки, судження, оцінки в новинах, оглядах і аналізах можуть висловлюватися тільки співрозмовниками, джерелами інформації, учасниками або спостерігачами, а також авторами в авторських статтях.
 17. Редакція дотримується об’єктивності і неупередженості в подачі інформації. Однак ми допускаємо, що авторські статті та коментарі можуть містити певну частку суб’єктивізму, який не допускається в інформації новинного характеру. Таким чином, публікуються думки авторів є суто їхньою думкою і можуть не співпадати з думкою редакції.
 18. Редакція самостійно приймає рішення про публікацію матеріалів або у відмові в публікації матеріалів, надісланих на адресу редакції.
 19. Надіслані матеріали не підлягають попередньому узгодженню, якщо інше не обумовлено окремим пунктом в листі або супровідних матеріалах.
 20. Узгодженню підлягають тільки тексти інтерв’ю, якщо це було обумовлено з співрозмовникам.
 21. Штучна затримка узгодження не може бути перешкодою для публікації матеріалу. Якщо узгодження або обґрунтована прохання відкласти публікацію (погодження) не надходить протягом заздалегідь визначеного часу, редакція залишає за собою право розміщувати матеріал без отримання погодження або зовсім відмовитися від його публікації.
 22. Листи, які прийшли на адресу редакції без явно вираженого вказівки на те, що вони можуть використовуватися тільки після отримання письмової згоди адресанта, можуть бути надруковані без зміни змісту на сайті цілком або частково або використані в підготовці матеріалів або новин на розсуд редакції.
 23. У переписку редакція набирає на свій розсуд.
 24. Матеріали, надіслані на адресу редакції, можуть редагуватися, змінюватися, використовуватися цілком або частково без зміни загального змісту матеріалу, на розсуд редакції.
 25. Ми виконуємо прохання осіб, які надають інформацію, щодо збереження конфіденційності їх авторства. У той же час ми називаємо справжні джерела інформації навіть тоді, коли не називаємо конкретних імен або назв організацій.
 26. Використання сайтом посилань не означає підтримку думки будь-якого ЗМІ або автора, а також не має на увазі згоди сайту з вмістом матеріалів, на які робиться таке посилання.
 27. Сайт не несе зобов’язань щодо публікації матеріалів з інших ЗМІ та керується виключно критеріями корисності тієї чи іншої інформації для читачів.
 28. Наші співробітники дотримуються приписи Закону про пресу, які зобов’язують журналістів «утрімуватіся від Поширення в КОМЕРЦІЙНИХ цілях інформаційних матеріалів, Які містять рекламні Відомості про реквізити виробника продукції чи послуг (его адресою, контактний телефон, банківський рахунок), комерційні ознака товару чи послуг тощо». Дотримання цієї вимоги ми очікуємо і від інших авторів, які пишуть на сайт.
 29. Рекламні матеріали на сайті розміщуються на комерційній основі.
 30. Рекламні матеріали позначаються позначкою «На правах реклами» (відповідно до Закону України про рекламу, ст.9, «інформаційний, авторський чи редакційній материал, в якому прівертається увага до конкретної особи чи товару та Який формує або підтрімує обізнаність та Інтерес глядачів (слухачів, чітачів ) относительно ціх особини чи товару, є рекламою и має буті вміщеній під рубрикою «Реклама» чи «На правах реклами»).
 31. За зміст рекламних матеріалів редакція відповідальності не несе. Ми поважаємо авторське право і суміжні права третіх осіб і очікуємо дотримання таких прав від своїх відвідувачів.
 32. Будь-яка запозичена інформація вимагає вказівки автора і посилання на першоджерело, а також отримання згоди на републікацію в тих випадках, коли воно необхідне.
 33. Будь-який матеріал, опублікований на сайті в формі, доступній для копіювання, може бути скопійований і опублікований на будь-якому іншому сайті при виконанні наступних умов:
 34. В опублікованій передруці повинна бути збережена інформація про авторство і вказано гіперпосиланням джерело матеріалів Медпросвіта (https://medprosvita.com.ua).
 35. Редакція сайту залишає за собою право уточнювати Редакційну політику на свій розсуд.
 36. Izmeneniya vstupayut v silu s momenta opublikovaniya sootvetstvuyushchikh izmeneniy na Sayte.
  Зміни вступають в силу з моменту опублікування відповідних змін на Сайті.