Новини

Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17 листопада 1997 року № 1290

Останнi змiни внесено: постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2016 № 741

Кабiнет Мiнiстрiв України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

вiдповiдно до Список виробництв, цехiв, професiй i посад iз шкiдливими i важкими умовами працi, зайнятiсть працiвникiв на роботах в яких дає право на щорiчну додаткову вiдпустку, згiдно з додатком № 1;

вiдповiдно до Список виробництв, робiт, професiй i посад працiвникiв, робота яких пов’язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географiчних i геологiчних умовах та умовах пiдвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорiчну додаткову вiдпустку за особливий характер працi, згiдно з додатком № 2.

Установити, що щорiчнi додатковi вiдпустки з кiлькох пiдстав ( ) надаються працiвникам, професiї та посади яких позначенi у цих Списках значком*.

2. Установити, що пропозицiї щодо внесення змiн до Спискiв, затверджених пунктом 1 цiєї постанови, готуються Державною службою з питань працi на пiдставi обґрунтованих i погоджених iз Мiнiстерством охорони здоров’я клопотань заiнтересованих мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади, узгоджених iз всеукраїнськими галузевими профспiлками та об’єднаннями роботодавцiв, i подаються Мiнiстерством соцiальної полiтики до Кабiнету Мiнiстрiв України.

3. Мiнiстерству соцiальної полiтики надавати роз’яснення щодо порядку застосування Спискiв, затверджених пунктом 1 цiєї постанови.

Прем’єр-мiнiстр України
В. Пустовойтенко

Теги

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook

    Найпопулярніше

    Вибір редакції