До уваги Новини

«Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування (медичної послуги)»

Минздрав_Медпросвита

МОЗ опублікувало проект постанови за якою буде розроблена методика розрахунку вартості медичної послуги. Пропонуємо вам ознайомитись з проектом, да за бажанням надіслати пропизиції та зауваження до Міністерства.

«Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування (медичної послуги)»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування (медичної послуги)» (далі – проект).

Проектом пропонується затвердити Методику розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування (медичної послуги). В якості методологічної основи використовується стандартний метод аналізу витрат шляхом їх покрокового розподілу зверху донизу, який описаний у багатьох міжнародних наукових і практичних публікаціях.

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевского, 7, м. Київ, 01601, E-mail: Управління координації центрів реформ (тел.226-23-31, тел./факс 254-06-52, e-mail: karpinska@moz.gov.ua).

Консультант: Карпінська Леся Григорівна (044) 226 23 31.

В.о. начальника Управління 
координації центрів реформ

Л. Карпінська

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги
з медичного обслуговування (медичної послуги)

Відповідно до частини шостої статті 18 Основ законодавства України про охорону здоров’яКабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 1. Затвердити Методику розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування (медичної послуги),що додається.
 2. Міністерству охорони здоров’я у місячний строк розробити та затвердити:

— єдиний перелік стандартних назв адміністративних, допоміжних та основних підрозділів медичних закладів, що має застосовуватися для цілей обліку та аналізу витрат цих закладів;

— інструкцію з проведення аналізу витрат при наданні медичної допомоги у закладах охорони здоров’я України.

 1. Постанова набирає чинності із набранням чинності підпункту 3 пункту 2 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я».
Прем’єр-міністр УкраїниВ. ГРОЙСМАН

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування (медичної послуги)»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту акта

Проектом постанови пропонується затвердити Методику розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування (медичної послуги), далі – Методика. У сучасних системах охорони здоров’я дослідження, пов’язані з обліком витрат, відіграють важливу роль у створенні ефективних систем фінансування та забезпеченні універсального доступу населення до основних послуг охорони здоров’я. Надзвичайно важливим аспектом цього процесу є забезпечення застосування усіма медичними закладами стандартного підходу та уніфікованих форматів даних обліку та аналізу витрат. Це забезпечує коректне агрегування даних та порівняння результатів, отриманих різними закладами охорони здоров’я, що є важливим для планування та прийняття подальших управлінських рішень, спрямованих на забезпечення ефективності витрат, а, отже, на забезпечення максимальної віддачі вкладених у надання медичної допомоги публічних фінансових ресурсів.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Методика спрямована на забезпечення стандартизації та уніфікації підходів до обліку витрат в закладах охорони здоров’я України та закладення базових принципів універсальної національної системи розрахунку вартості медичних послуг. У рамках використання Методики будуть апробовані ключові методологічні аспекти порядку визначення та обліку витрат, що необхідні для надання медичних послуг на рівні закладів охорони здоров’я відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, та характеризують вартість цих послуг.

В якості методологічної основи у Методиці використовується стандартний метод аналізу витрат шляхом їх покрокового розподілу зверху донизу, описаний у багатьох міжнародних наукових і практичних публікаціях. Зокрема, для розробки цієї Методики як методологічну основу використано Практичний посібник з обліку пов’язаних з наданням медичних послуг витрат (Özaltın, A., andC. Cashin, eds. Costing of Health Services for Provider Payment: A Practical Manual Based on Country Costing Challenges, Trade-offs, and Solutions. Спільна навчальна мережа для універсального покриття послугами охорони здоров’я, 2014р.), розроблений – інноваційним співтовариством (JointLearningNetworkForUniversalHealthCoverage, JLN), орієнтованим на потреби країн, які стали його членами, що має серед своїх членів практиків та політиків з усього світу, які спільно працюють над розробкою глобальних інформаційних продуктів з метою подолання розриву між теорією і практикою. Членами JLN є керівники міністерств охорони здоров’я, національних установ, відповідальних за фінансування галузі охорони здоров’я, та інших ключових державних організацій у 27 країнах Азії, Африки, Європи, країнах Латинської Америки і Близького Сходу, а також група міжнародних, регіональних і місцевих партнерів. У роботі та фінансуванні Спільної навчальної мережі беруть участь Світовий банк, ВООЗ, Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ, Фонд Рокфеллера та інші міжнародні організації. Протягом 2012-2014 рр. експерти JLN узагальнили передовий міжнародний досвід у сфері обліку витрат у сфері медичного обслуговування, а також провели низку міжнародних семінарів та конференцій, де презентували практику багатьох країн. Результатом зазначених зусиль стала розробка відкритого для вільного використання зазначеного Практичного посібника, який було покладено в основу розробки цієї Методики.

 1. Правові аспекти

Проект постанови розроблено на виконання положень частини шостої статті 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України або місцевих бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України.

 1. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 1. 61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

 1. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 1. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

 1. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови потребує погодження сторонами соціального діалогу, зокрема, СПО всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

Проект постанови не стосується прав інвалідів і не потребує погодження всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок.

 1. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови не є регуляторним актом.

 1. 101. Вплив реалізації акта на ринок праці

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть прямо впливати на ринок праці.

 1. Прогноз результатів

Затвердження Методики забезпечить стандартизацію та уніфікацію підходів до обліку витрат в закладах охорони здоров’я України та закладе базові принципи універсальної національної системи розрахунку вартості медичних послуг. Результати обліку витрат можуть використовуватися для вирішення цілої низки важливих завдань у сфері управління медичною допомогою, зокрема:

планування та бюджетування (оцінка потреб у ресурсах і прогнозування майбутніх витрат у межах реалізації стратегічних планів у галузі охорони здоров’я з метою формування політики, управління та бюджетування; оцінка витрат на розширення охоплення населення тими чи іншими медичними послугами тощо);

встановлення ставок оплати постачальникам послуг (створення основи для визначення вартості надання медичних послуг у межах системи розрахунків із постачальниками; використання відповідної інформації у рішеннях щодо охоплення населення медичними послугами та під час формування політики щодо розрахунків з постачальниками; здійснення порівняння витрат зі встановленими тарифами на оплату медичних послуг тощо);

поліпшення внутрішнього управління постачальника послуг (здійснення порівняння структури витрат та результатів діяльності різних підрозділів або служб медичних закладів; встановлення стандартів та контрольних показників з метою збільшення підзвітності; надання даних для прийняття обґрунтованих рішень з метою поліпшення управління, а також якості та ефективності діяльності постачальників медичних послуг тощо).

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН 

Комментировать

Нажмите для комментария

  Ми на Facebook