Накази МОЗ

Примірний перелік послуг перинатальної допомоги на всіх етапах її надання

Примірний перелік послуг перинатальної допомоги на всіх етапах її надання

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

_____________ № ________

Примірний перелік

послуг перинатальної допомоги

на всіх етапах її надання

Загальні положення

Перелік створено за принципами концепції «пакета послуг», що передбачає визначення примірного переліку визначених втручань (послуг) відповідної якості, які є необхідними, ефективними та доступними для всього населення. Перелік дозволяє планувати, контролювати, аналізувати та покращувати роботу галузі.

Цей Перелік містить примірні послуги для надання перинатальної допомоги. Послуги амбулаторно-поліклінічної акушерської та педіатричної допомоги представлені для  надання перинатальної допомоги.

Впровадження Переліку сприятиме організації та розвитку ефективної мережі перинатальної допомоги, підвищенню якості та доступності послуг, раціональному плануванню та використанню наявних ресурсів галузі. Для ефективного впровадження Переліку необхідно здійснити аналіз і вирішення низки питань, зокрема:

 • подальший розвиток системи стандартів, настанов і протоколів перинатальної допомоги;
 • підвищення кваліфікації медичного персоналу, насамперед, через покращення якості підготовки лікарів загальної практики — сімейної медицини з питань акушерства та педіатрії;
 • покращення матеріально-технічного забезпечення закладів, насамперед, первинного рівня;
 • оптимізація системи звітної та облікової медичної документації, зокрема форм галузевої статистичної звітності;
 • посилення просвітницької та інформаційної роботи задля підвищення особистої відповідальності населення за власне здоров’я, відповідального батьківства тощо.

Первинний рівень:

надання медичної допомоги з питань акушерства

 Примірний перелік послуг:

 1. Профілактична та інформаційно-просвітницька робота (включно з питаннями планування сім’ї).
 2. Діагностика вагітності та спостереження за вагітними з фізіологічним перебігом вагітності.
 3. Виявлення та скеровування вагітних груп ризику на вищий рівень.
 4. Надання допомоги вагітним при невідкладних станах.
 5. Здійснення динамічного спостереження за породіллями (включно з питаннями післяпологової контрацепції).

Примірний перелік обладнання і витратних матеріалів, необхідних для надання послуг на первинному рівні(згідно з табелем оснащення)

 Медичне:

 • Акушерський стетоскоп.
 • Аналізатор гематологічний (загальний аналіз крові).
 • Вага, ростомір.
 • Гінекологічне крісло, гінекологічні дзеркала, комплект для взяття матеріалу на цитологічне, бактеріоскопічне і бактеріологічне дослідження, скельця, стерильні рукавички, суміш Нікіфорова або спирт для фіксації цитологічних мазків, напальчики, „СНІД-укладка”.
 • Глюкометр і тест-полоски для нього.
 • Дефібрилятор.
 • Електрокардіограф.
 • Кушетка.
 • Набір для зняття післяопераційних швів: ножиці, пінцет.
 • Набір для надання дихальної підтримки (мішок Амбу, дихальні маски).
 • Набір медикаментів для надання допомоги при невідкладних станах.
 • Стерильний розчин глюкози, фізрозчин
 • Стерильні перев’язочні матеріали
 • Сфігмоманометр (тонометр), стетофонендоскоп.
 • Термометр.
 • Тест-полоски для експрес-діагностики вагітності, протеїнурії, глюкозурії.
 • Шприци, системи для інфузій.

 Технологічне:

 • Джерело кисню.
 • Персональний комп`ютер і програмне забезпечення.
 • Сантиметрова стрічка.
 • Секундомір.
 • Стерилізатор.
 • Телефони в амбулаторії та мобільні для сімейного лікаря.
 • Транспортний засіб.

 Методологічне:

 • Критерії оцінки здоров’я вагітної та групи динамічного спостереження: Д1, Д2, Д3 (додаток 12 до методичних рекомендацій щодо організації надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги).
 • Медична картка (індивідуальна карта і обмінна карта вагітної), анкета вагітної.
 • Наочний алгоритм дій при невідкладних станах (таблиці, інформативні наочні матеріали, наприклад, плакати).
 • Наявність клінічних протоколів.
 • Облікова форма для документування, скерування та зворотного зв’язку.
 • Сучасні методичні та інформаційно-просвітницькі матеріали, муляжі „груди і лялька-немовля”.

Примірний перелік вимог  до спеціалістів первинного рівня:

Потрібно знати:

— основні чинні накази МОЗ, УОЗ, клінічні протоколи та настанови щодо: репродуктивного здоров’я; ведення фізіологічної вагітності; допомоги в післяпологовому періоді; алгоритмів дій при наданні першої допомоги;

— анатомо-фізіологічні особливості будови органів репродуктивної системи, щитоподібної залози, молочних залоз;

— норми та загрозливі симптоми стану репродуктивної системи;

— фізіологію менструального циклу, ранні ознаки вагітності;

— фізіологічний перебіг вагітності, визначення терміну вагітності;

— ознаки затримки внутрішньоутробного розвитку плода, вплив ліків на плід;

— принципи підтримки грудного вигодовування;

— основні клінічні симптоми і параклінічні ознаки перинатальної та екстрагенітальної патології;

— фактори ризику;

— формування груп динамічного спостереження;

— фізіологічний перебіг післяпологового періоду;

— основні ускладнення післяпологового періоду;

— основні клінічні симптоми невідкладних станів.

Володіти навичками:

 • комунікативні навички (у т.ч., проведення бесід, лекцій);
 • збір анамнезу (у т.ч., сімейний анамнез щодо туберкульозу; ВІЛ/СНІД);
 • огляд, пальпація молочних залоз;
 • огляд шийки матки у дзеркалах;
 • бімануальне дослідження;
 • взяття матеріалу для цитологічного, бактеріоскопічного та бактеріологічного дослідження;
 • огляд, пальпація щитоподібної залози; огляд, пальпація периферичних лімфатичних вузлів; пальцеве дослідження через пряму кишку;
 • експрес-діагностика на вагітність;
 • загальний аналіз крові, діагностика гестаційного діабету; експрес-діагностика сечі на протеінурію, глюкозурію, лейкоцити тощо (техніка виконання і оцінка результатів);
 • вимірювання артеріального тиску (АТ), пульсу і частоти серцевих скорочень (ЧСС) і оцінка цих показників згідно з клінічним протоколом МОЗ;
 • вимірювання висоти стояння дна матки, обхвату живота; оцінку стану плода (аускультація серцебиття плода, ведення гравідограми);
 • антропометрія (маса тіла, ріст);
 • консультування з питань і техніки грудного вигодовування;
 • оцінка результатів параклінічних методів досліджень; визначення ступеня ризику у вагітних; запис і оцінка ЕКГ;
 • оцінка стану вагітної, показників життєво важливих функцій, а також вміння визначити ступень невідкладності випадку;
 • інфузії в/в; ін’єкції: в/в, в/м, п/ш;
 • методи тимчасової зупинки кровотечі; серцево-легенева реанімація (включно з дефібриляцією);
 • термометрія;
 • володіння технікою зняття післяопераційних швів; огляд і оцінка стану судин нижніх кінцівок;
 • допомога при лактостазі;
 • навички роботи з набором стандартних програм персонального комп’ютера.

Первинний рівень:

надання медичної допомоги з питань неонатології та педіатрії дітям до 1 року

 Примірний перелік послуг:

 1. Профілактична та інформаційно-просвітницька робота (з батьками).
 2. Спостереження за новонародженим і дитиною до 1 року.
 3. Специфічна профілактика інфекційних захворювань у немовлят і дітей до 1 року.
 4. Медична допомога при невідкладних станах.

Примірний перелік обладнання і витратних матеріалів, необхідних для надання послуг на первинному рівні:

Медичне:

 • Ваги.
 • Вакцини (індивідуальне фасування).
 • Глюкометр.
 • Груші для промивання одноразові.
 • Зонди шлункові (різних розмірів).
 • Медична шафа з набором медикаментів для невідкладної допомоги.
 • Набір для надання дихальної підтримки (реанімаційний мішок з набором лицевих масок різного розміру).
 • Набір медикаментів для надання допомоги при невідкладних станах.
 • Одноразові шприци, системи, штатив.
 • Ростомір.
 • Стетофонендоскоп.
 • Сфігмоманометр з набором дитячих манжеток.
 • Термометр електронний.
 • Тест-смужки на фенілкетонурію та гіпотиреоз.

Технологічне:

 • Джерело кисню.
 • Пеленальний столик.
 • Персональний комп’ютер, набір стандартних програм.
 • Сантиметрова стрічка.
 • Секундомір / годинник з секундною стрілкою.
 • Сумка-холодильник.
 • Холодильник.

Методологічне:

 • Алгоритм дій для надання допомоги при невідкладних станах.
 • Календар щеплень.
 • Макет „груди і лялька-немовля”.
 • Медична документація (форми 112/о, 063/о, 030/о).
 • Методичні та інформаційно-просвітницькі матеріали (грудне вигодовування, масаж, методи загартовування тощо).
 • Реєстр сімей, які мають дітей до 1 р.
 • Таблиця показників вітальних функцій.
 • Центильні таблиці.

Примірний перелік вимог до спеціалістів первинного рівня:

потрібно знати:

 • чинні накази, протоколи, клінічні настанови МОЗ і УОЗ, що стосуються надання догляду та допомоги новонародженим і дітям до 1 року;
 • повікову норму фізичного, психоемоційного розвитку,
 • повікову норму основних параклінічних досліджень,
 • елементи масажу, методи загартовувальних процедур і вправ, рекомендовані параметри санітарно-гігієнічних умов,
 • основні принципи раціонального вигодовування дітей до 1 року (у т.ч., прикорм, докорм, штучне та змішане вигодовування);
 • календар профілактичних щеплень, протипокази, можливі ускладнення,
 • алгоритм дій при невідкладних станах (у т.ч. при анафілактичному шоці);
 • повікову норму основних вітальних функцій,
 • клінічні ознаки невідкладних станів,
 • алгоритм дій при наданні першої допомоги згідно з настановами і клінічними протоколами.

володіти навичками:

 • комунікативні навички (у т.ч., проведення бесід, лекцій);
 • збір анамнезу (у т.ч., сімейний анамнез щодо туберкульозу; ВІЛ/СНІД);
 • оцінка фізичного розвитку немовляти;
 • оцінка функціонального стану новонародженого і немовляти (дитини віком до 1 року);
 • догляд за пуповинним залишком, станом шкіри новонародженого;
 • вимірювання головних антропометричних показників і визначення норм фізичного розвитку за центилями: маса тіла, ріст, об’єм голови та росто-ваговий індекс;
 • оцінка психоемоційного розвитку немовляти (дитини віком до 1 року);
 • термометрія; огляд, пальпація, перкусія, аускультація, визначення рефлексів;
 • консультування з питань і техніки грудного вигодовування;
 • оцінка ефективності смоктання;
 • головні принципи і прийоми масажу та методи загартування;
 • техніка в/в, в/м та п/ш ін’єкцій; вакцинація;
 • оцінка загальної і місцевої реакції на щеплення;
 • отримання інформованої згоди батьків на проведення щеплення (або документування відмови батьків від імунізації);
 • консультування батьків і надання допомоги дитині при поствакцинальних реакціях;
 • очисна клізма;
 • загальний аналіз крові (техніка виконання і оцінка результатів досліджень);
 • експрес-діагностика сечі на протеінурію, глюкозурію, лейкоцити тощо (техніка виконання і оцінка результатів);
 • невідкладна протисудомна терапія;
 • оральна і парентеральна регідратація;
 • дихальна підтримка (прийоми невідкладної допомоги);
 • серцево-легенева реанімація;
 • використання шлункового зонда;
 • навички роботи з набором стандартних програм ПК.

 Вторинний рівень:

надання медичної допомоги з питань акушерства

 Примірний перелік послуг:

 1. Спостереження за фізіологічною вагітністю.
 2. Спостереження і допомога вагітним з груп ризику.
 3. Ведення пологів.
 4. Післяпологовий період (здійснення динамічного спостереження за породіллями).
 5. Надання невідкладної медичної допомоги.
 6. Консультування та надання допомоги з питань планування сім`ї і репродуктивного здоров’я.

Примірний перелік обладнання та витратних матеріалів, необхідних для надання послуг на вторинному рівні (амбулаторно та стаціонарно):

 Медичне:

 • Акушерські щипці, вакуум-екстрактор.
 • Ваги і ростомір.
 • Гінекологічне крісло.
 • Гінекологічні дзеркала (Куско, Сімпса).
 • Дефібрилятор.
 • Електронні ваги для новонародженого.
 • Інфузомат.
 • Кардіотокограф ( + витратні матеріали).
 • Клеми для пуповини (одноразові).
 • Кольпоскоп.
 • Комплект для взяття і зберігання матеріалу на цитологічне, бактеріоскопічне і бактеріологічне дослідження (скельця, стерильні рукавички, суміш Нікіфорова або спирт для фіксації цитологічних мазків, напальчники, рукавички).
 • Кушетка.
 • Лабораторне обладнання для проведення основних клінічних і біохімічних досліджень: гематологічний і біохімічний аналізатори, глюкометр.
 • Лотки для збору плаценти.
 • Медикаментозне знеболення.
 • Набір для операції Кесарського розтину.
 • Набір для зняття післяопераційних швів: ножиці, пінцет.
 • Набір для надання дихальної підтримки (мішок Амбу, дихальні маски).
 • Набір для проведення переривання вагітності до 12 тижнів, у т.ч. медикаментозний.
 • Набір медикаментів для допомоги при невідкладних станах.
 • Наркозно-дихальний апарат і набір інтубаційних трубок
 • Одноразові розхідні матеріали для огляду жінок (оглядовий набір, малий хірургічний набір).
 • Препарати крові.
 • Пупкові катетери, шлункові зонди (одноразові).
 • Реанімаційний набір для первинної реанімації новонароджених.
 • Реанімаційний стіл з підігрівом для новонароджених.
 • Рентген – кабінет з устаткуванням, набір для метросальпінгографії.
 • СНІД-укладка
 • Стерилізатор паровий, пінцети, сухожарові шафи.
 • Стетофонендоскоп.
 • Термометр.
 • Термостат.
 • Тест-системи для експрес-діагностики на ВІЛ, стрептокок гр. В.
 • Тонометр.
 • УЗ-апарат (з секторальним і вагінальним датчиком і можливістю зберігати результати обстеження на жорсткому диску та електронних носіях).
 • Шприци, системи для інфузій.

 Технологічне:

 • Автомобіль швидкої допомоги (транспортний засіб).
 • Джерело кисню.
 • ПК, принтер, доступ до Інтернет; цифровий фотоапарат для телеконсультацій.
 • Сантиметрова стрічка.
 • Сучасне оснащення пологового залу, у т.ч.: «шведська стінка», великий м’яч, стілець для пологів, мат.
 • Технічні засоби для інформаційно-консультативної роботи і ведення “Школи відповідального батьківства” та підтримки грудного вигодовування (окреме приміщення): телевізор, відеомагнітофон, макет „груди і лялька-немовля”, ПК (ноутбук), проектор, „шведська стінка”, стілець для пологів, великий м’яч, мати.

 Методологічне:

 • Інформаційно-просвітницька література, лекційні матеріали, відеофільми, плакати, буклети для пацієнтів.
 • Наочний алгоритм дій при невідкладних станах (таблиці, інформативні наочні матеріали, наприклад, плакати).
 • Облікова форма для документування скерування та зворотного зв’язку.
 • Партограма (бланк).
 • Форми медичних документів (карти: спостереження за вагітною та обмінна).

Примірний перелік вимог до  спеціалістів вторинного рівня:

потрібно знати:

— чинні накази, настанови, протоколи щодо: фізіологічного перебігу вагітності; ускладненого перебігу вагітності; ведення пологів і післяпологового періоду; надання допомоги при невідкладних станах;

— нормальний перебіг і патологічні стани вагітності;

— основи методики УЗД, основи акушерської УЗ діагностики (встановлення терміну гестації, УЗ ознаки ЗВУР і вроджених вад розвитку плода);

— показання до направлення на медико–генетичне консультування;

— скринінг гестаційного цукрового діабету; оцінка даних кольпоскопії та КТГ;

— показання до скерування до вузьких спеціалістів або на вищий рівень допомоги;

— ведення та інтерпретацію партограми, біомеханізм пологів;

— сучасні перинатальні технології по веденню пологів;

— критерії стабільності, протипоказання до транспортування вагітних, роділь і породіль;

— алгоритм оцінки стану новонародженого та первинної реанімації;

— норма та патологія післяпологового періоду;

— техніка грудного вигодовування; ознаки лактостазу;

— післяпологова контрацепція; методики обстеження подружньої пари з непліддям;

— принципи підбору та призначення методів контрацепції;

— методи діагностики ЗПСШ; методики переривання вагітності до 12 тижнів (медикаментозне та інструментальне);

— організація „Школи відповідального батьківства” (допологова підготовка).

володіти навичками:

 • комунікативні навички (у т.ч., проведення консультацій, бесід, лекцій); отримання інформованої згоди від вагітної; збір анамнезу (в т.ч. туберкульоз, ВІЛ/СНІД);
 • огляд, пальпація молочних залоз;
 • вагінальне обстеження; огляд шийки матки в дзеркалах; бімануальне дослідження;
 • пальцеве дослідження через пряму кишку; огляд, пальпація щитоподібної залози; огляд, пальпація периферичних лімфатичних вузлів; вимірювання артеріального тиски (АТ), пульсу і частоти серцевих скорочень (ЧСС), і оцінка цих показників згідно з клінічним протоколом МОЗ;
 • ведення та оцінка гравідограми; визначення передлежання та положення плода; оцінка стану плода (аускультація серцебиття плоду); базові навички акушерської УЗ діагностики: вміння визначити термін гестації в 1-му триместрі вагітності; вміння виявити відхилення від фізіологічного розвитку плода (ознаки ЗВУР, підозра на вроджені вади розвитку); антропометрія (маса тіла, ріст); експрес-діагностика на вагітність;
 • взяття крові для визначення групи крові, резус приналежності, RW, ВІЛ-інфікованості (за умови інформованої згоди); експрес-діагностика сечі на протеінурію, глюкозурію, лейкоцити тощо (техніка виконання і оцінка результатів); взяття матеріалу для цитологічного, бактеріоскопічного та бактеріологічного дослідження; діагностика гестаційного діабету;
 • запис і оцінка кардіотокограми; визначення груп ризику у вагітних; шов на шийку матки; навчання вагітної методами не медикаментозної аналгезії; обстеження (включно з експрес-методом) на стрептокок гр. В; визначення біофізичного профілю плода;
 • кольпоскопія;
 • інфузії в/в; ін’єкції: в/в, в/м, п/ш;
 • ведення вагінальних пологів (при різному передлежанні); ведення партограми; техніка оперативного родорозрішення: плановий і ургентний кесарський розтин; накладання акушерських щипців; вакуум-екстракція плода; оцінка стану новонародженого (шкала Апгар, Балларад, Сільвермана тощо);
 • володіння технікою первинної реанімації новонародженого;
 • ручне видалення плаценти (посліду); епізіотомія; техніка накладання швів; зняття післяопераційних швів; інтравагінальне введення (аплікація) ліків;
 • практичні заняття з техніки грудного вигодовування; допомога при ознаках лактостазу;
 • володіння методиками післяпологової контрацепції; огляд і оцінка стану судин нижніх кінцівок;
 • оцінка стану вагітної, показників життєво важливих функцій, а також вміння визначити ступінь невідкладності випадку; оцінка важкості акушерської кровотечі; консервативні методи зупинки акушерських кровотеч; оперативні методи зупинки акушерських кровотеч; серцево-легенева реанімація (включно з дефібриляцією);
 • виявлення неплідних пар; методика метросальпінгографії, гідротубації;
 • техніка проведення штучного переривання вагітності (медикаментозні та інструментальні методи); підбір і призначення контрацептивів;
 • ведення медичної документації;
 • навички роботи з набором стандартних програм ПК.

Вторинний рівень:

надання медичної допомоги з питань неонатології

 Примірний перелік послуг:

 1. Спостереження та догляд за новонародженим у пологовому відділенні (будинку).
 2. Допомога новонародженим з патологічними станами.
 3. Невідкладна допомога новонародженим.
 4. Інформаційно-консультативна робота з батьками.

Примірний перелік обладнання та витратних матеріалів, необхідних для надання послуг на вторинному рівні:

 Медичне:

 • Апарат CPAP з розхідними матеріалами.
 • Аспіратор електричний, з можливістю тонкої регуляції від`ємного тиску.
 • Білірубінометр транскутанний.
 • Вага (електронна).
 • Вакцини.
 • Глюкометр портативний.
 • Джерело кисню, лічильник потоку кисню (ротаметр), зволожувач кисню.
 • Електронний термометр.
 • Зонди шлункові (6-8 F).
 • Інкубатор клінічний.
 • Інфузомат двоканальний з розхідними матеріалами (магістралі для інфузій).
 • Кардіо-респіраторний монітор з функцією вимірювання ЧСС, сатурації кисню, АТ (з набором манжеток для новонароджених).
 • Катетери для відсмоктування (6-12 F).
 • Лампи фототерапії.
 • Ліжечко з підігрівом.
 • Маски, кисневі намети.
 • Мобільний рентген-апарат.
 • Набір для допомоги при реакціях та ускладненнях, пов`язаних з вакцинацією.
 • Набір для замінного переливання крові.
 • Набір для щеплення.
 • Набір медикаментів для надання допомоги при невідкладних станах.
 • Набір судинних катетерів: центральні (пупкова вена, 5F), периферичні (22-24 G).
 • Пульсоксиметр.
 • Реанімаційний набір для первинної реанімації новонароджених (реанімаційний мішок з лицевими масками двох розмірів для новонароджених, ларингоскоп з прямими клинками двох розмірів для новонароджених, інтубаційні трубки (2,5-4 мм), зонди, катетери), набір медикаментів для первинної реанімації.
 • Реанімаційний столик з підігрівом.
 • Спринцівки гумові.
 • Шприци.

 Технологічне:

 • Автомобіль швидкої допомоги.
 • Годинник настінний з секундною стрілкою.
 • Обігрівач повітря.
 • Термометр настінний.
 • Холодильник.

 Методологічне:

 • Алгоритм дій для надання допомоги при невідкладних станах.
 • Медична документація.
 • Персональний комп’ютер, набір стандартних програм.
 • Сучасні методичні та інформаційно-просвітницькі матеріали.
 • Таблиця показників вітальних функцій.

Примірний перелік вимог до  спеціалістів вторинного рівня:

потрібно знати:

— чинні настанови і клінічні протоколи щодо: оцінки стану і спостереження за новонародженими;

— надання допомоги при патологічних станах новонароджених;

— алгоритми дій при наданні першої та невідкладної допомоги;

— питання грудного вигодовування, а також догляду за немовлям, щеплення тощо;

— належні умови, які мають бути забезпечені для новонародженого і породіллі;

— умови і алгоритм проведення профщеплень і скринінгових досліджень новонароджених;

— клінічні прояви та патофізіологічні механізми патологічних станів новонароджених;

— алгоритм дій при зазначених станах і критерії ефективності наданої допомоги;

— можливі ускладнення зазначених станів, а також ятрогенні ускладнення;

—  головні клінічні симптоми невідкладних станів.

володіти навичками:

 • оцінка стану новонародженого при народженні;
 • повний лікарський огляд;
 • техніка грудного вигодовування; клемування пуповини та ведення пуповинного залишку сухим відкритим методом;
 • ведення здорового новонародженого згідно з клінічним протоколом; первинна реанімація новонародженого;
 • катетеризація пупкової вени, пункція і катетеризація периферичних вен;
 • інтубація трахеї; люмбальна пункція; пункція плевральної порожнини; введення сурфактанту; дихальна підтримка: метод CPAP, штучна вентиляція легенів, неінвазивна ШВЛ, киснева терапія; методика кардіо-респіраторного моніторингу;
 • вимірювання АТ у новонароджених; фототерапія; зондове годування; обмінне переливання крові; визначення рівня глікемії; експлуатація інкубатора клінічного;
 • невідкладна протисудомна терапія; оральна і парентеральна регідратація; серцево-легенева реанімація;
 • заповнення основних медичних форм: первинна оцінка стану, реанімація, транспортний протокол; комунікативні навички.

 

Директор Департаменту охорони

материнства, дитинства та

санаторного забезпечення                                                                   С.І.Осташко

Комментировать

Нажмите для комментария

  Ми на Facebook

  Найпопулярніше

  Вибір редакції