Новини

Пояснення щодо реформи : Як МОЗ та НСЗУ протистоятимуть хабарництву в державних лікарнях?

 З 1 квітня починається реформування вторинної та третинної медичної допомоги. Держава гарантує оплату за рахунок коштів Державного бюджету України медичних послуг, передбачених програмою медичних гарантій.

Обсяг коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на реалізацію програми медичних гарантій, щорічно визначається в Законі України про Державний бюджет України як частка валового внутрішнього продукту (у відсотках) у розмірі не менше 5 відсотків валового внутрішнього продукту України.

У держбюджеті на 2020 рік на охорону здоров’я виділено 137, 2 млрд грн, що складає менше 3% ВВП.

У разі подання пацієнтом (його законним представником) або іншою заінтересованою особою замовнику скарги про те, що надавач, працівники надавача або підрядник вимагали від пацієнта винагороду в будь-якій формі за медичні послуги, що передбачені програмою медичних гарантій, НСЗУ має право надіслати відповідну інформацію до правоохоронних органів.

Пояснення МОЗ: Чи справедлива зарплата лікаря-онколога вищої категорії в розмірі 5000 грн?

У разі набрання законної сили вироком суду про притягнення працівника надавача або підрядника до кримінальної відповідальності за порушення права на безоплатну медичну допомогу або у разі наявності інших достатніх підстав вважати, що така вимога мала місце, НСЗУ має право в односторонньому порядку розірвати договір з лікарнею.

Комментировать

Нажмите для комментария