Новини

Пояснення МОЗ: Які документи потрібні для лікування за кордоном за державний кошт?

Нагадуємо, що відповідно до статті 36 Основ законодавства України про охорону здоров’я, громадяни України можуть направлятися для лікування за кордон у разі необхідності надання того чи іншого виду медичної допомоги хворому та неможливості її надання в закладах охорони здоров’я України.  Державні органи зобов’язані сприяти виїзду громадян України за кордон і перебуванню там в період лікування.

Законодавством не передбачено диференціації хворих, адже лікування за кордоном визначено як винятковий захід для громадян, захворювання яких не лікується в Україні, незалежно від віку, статі, соціального походження, майнового стану, місця проживання та інших ознак.

Порядок направлення громадян України за кордон для лікування встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі надходження належним чином оформлених документів, питання направлення громадян України на лікування за кордон розглядають на засіданні Комісії МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1079 «Про забезпечення організації направлення громадян України для лікування за кордон» затверджено Порядок направлення громадян України для лікування за кордон (далі – Порядок).

Порядок направлення громадян України для лікування за кордон

Пунктом 3 Порядку визначено, що Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади забезпечують підготовку та подання Комісії МОЗ з питань направлення для лікування за кордон (далі – Комісія МОЗ) для розгляду таких документів:

 • заяви громадянина, який потребує лікування за кордоном (або його законні представники), за формою, затвердженою МОЗ;
 • виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
 • листа-направлення від Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за формою, затвердженою МОЗ;
 • документів, що підтверджують реєстрацію місця проживання громадянина, і довідки про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку;
 • відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми отриманих доходів і довідки про доходи громадянина та членів його сім’ї;
 • згоди на обробку персональних даних відповідно до законодавства;
 • зобов’язання громадянина або його законного представника подати (не пізніше ніж через місяць з часу повернення хворого на територію України після проведеного лікування за кордоном за направленням Комісії МОЗ) до МОЗ письмову інформацію (звіт) про обсяги проведеного лікування та обсяги коштів, витрачених на лікування пацієнта, надану іноземним закладом охорони здоров’я, або у разі неможливості отримання пацієнтом від зазначеного закладу інформації про обсяги таких коштів – письмову відмову, надану закладом.

Так, зазначимо, що :

 • виписка з медичної карти – готується та подається виключно у друкованому вигляді;
 • документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання громадянина – копія паспорта;
 • відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми отриманих доходів необхідно подавати за останні півроку;
 • згода на обробку персональних даних відповідно до законодавства надається у довільна форма;
 • зобов’язання громадянина або його законного представника подати (не пізніше ніж через місяць з часу повернення хворого на територію України після проведеного лікування за кордоном за направленням Комісії МОЗ) до МОЗ письмову інформацію (звіт) про обсяги проведеного лікування та обсяги коштів – довільна форма.

За інформацією МОЗ

Комментировать

Нажмите для комментария