До уваги

Пояснення МОЗ: Чи справедлива зарплата лікаря-онколога вищої категорії в розмірі 5000 грн?

Гроші_паперові купюри_Медпросвіта

З 01 квітня 2020 року реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється для всіх видів медичної допомоги.

До неї планується долучити всі комунальні заклади охорони здоров’я, які надають відповідну медичну допомогу та уклали договір про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я України ( далі – НСЗУ).

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391 були затверджені Вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, згідно з якими реєстрація надавача як юридичної особи (крім державної або комунальної установи) або як фізичної особи-підприємця є однією з обов’язкових умов для укладення договору про медичне обслуговування населення.

Таким чином, НСЗУ укладає договори про медичне обслуговування населення з закладами охорони здоров’я, що зареєстровані як казенні підприємства або комунальні некомерційні підприємства, які відповідають зазначеним вимогам.

Умови оплати праці працівників підприємств (у тому числі комунальних) здійснюються на договірній основі, що передбачено ст. 97 Кодексу законів про працю України, ст. 15, 16 Закону України «Про оплату праці», Законом України «Про колективні договори і угоди», положеннями Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки, відповідними галузевими угодами.

Як нараховується надбавка за стаж у автономізованих медзакладах та чи всі мають на неї право?

В сфері оплати праці підприємств може застосовуватися постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств».

Крім того, за умови визначення в колективному договорі підприємства, можливо застосовувати умови оплати праці працівників відповідно до нормативних актів, що регулюють умови оплати праці працівників бюджетної сфери, а саме умови оплати праці працівників державних та комунальних (бюджетних) закладів охорони здоров’я, які розроблені на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», а також умови передбачені іншими нормативними актами.

Що відомо про нового міністра охорони здоров’я та чи продовжаться реформи у медицині

Отже, з урахуванням положень Господарського кодексу України, бюджетного законодавства, автономізовані заклади охорони здоров’я мають певні переваги:

—        керівник підприємства отримує значно більшу, ніж керівник бюджетної установи, свободу у розпорядженні активами, фінансами та формуванні кадрової політики, визначенні внутрішньої організаційної структури закладу;

—        можливість самостійно встановлювати будь-які форми оплати праці працівників, що допускаються законодавством;

—        фінансування підприємства здійснюється не за постатейним кошторисом витрат, а на основі власного фінансового плану, що дозволяє ефективно розпоряджатися коштами;

—        медичні заклади отримали можливість наймати за договорами підряду лікарів фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики, тощо.

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook

    Найпопулярніше

    Вибір редакції