Новини медицини

Постанова КМУ “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах” від 22 вересня 2016 р. № 648

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2016 р. № 648

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 1996 р. № 1138

  1. Назву та пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

“Про затвердження переліку платних послуг,
які надаються в державних і комунальних закладах
охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах”;

“1. Затвердити перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, що додається.”.

  1. У переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву переліку викласти в такій редакції:

“ПЕРЕЛІК
платних послуг, які надаються в державних і комунальних
закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах”;

2) у розділі I:

пункти 13, 14, 21 і 22 викласти в такій редакції:

“13. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини.

  1. Медична допомога хворим удома, зокрема із застосуваннямтелемедицини (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд).”;

“21. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України).

  1. Медичне обслуговування, зокрема числі із застосуваннямтелемедицини, іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування.”;

доповнити розділ пунктом 35 такого змісту:

“35. Проведення мікробіологічних, паразитологічних, молекулярно-генетичних, хімічних,токсикологічних та фізичних досліджень, що не належать до медичної допомоги населенню, таоформлення їх результатів.”;

3) у розділі III:

пункти 1, 2, 5, 6, 9, 16, 17, 18, 19 і 20 виключити;

доповнити розділ пунктом 21 такого змісту:

“21. Інші платні послуги, передбачені постановами Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2410) та від 28 липня 2003 р. № 1180 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 31, ст. 1629).”.

 

Комментировать

Нажмите для комментария