Вибір редакції Новини

Порядок нарахування балів та проведення їх щорічної перевірки за новою системою підвищення кваліфікації лікарів

Врач выписывает рецепт ручкой, медпросвіта

Впровадження нової системи підвищення кваліфікації для лікарів «Безперервний професійний розвиток» передбачає зміни до порядку нарахування балів та їх щорічної перевірки.

1. За проходження безперервного професійного розвитку лікарю щорічно нараховуються бали, наведені у додатку 5 цього Порядку, які обліковуються та підтверджуються за результатами щорічної перевірки.

2. Особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку створюється та ведеться працівником за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку. Облік балів ведеться працівником та роботодавцем за місцем роботи у період, за який обліковуються бали.

Лікарі, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці та здійснюють медичну практику на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за відповідною лікарською спеціальністю, здійснюють облік балів самостійно.

Лікарі — громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, мають право вести облік балів в індивідуальному освітньому портфоліо без підпису головного лікаря лікувальної установи на тимчасово окупованій території (для атестації на визначення знань та практичних навиків з підтвердженням звання «лікар-спеціаліст”).

МОЗ опублікувало порядок проведення атестації лікарів! Частина перша

3. Мінімальна кількість балів, яка має бути підтверджена за річний період, складає 50 балів. У особистому освітньому портфоліо може обліковуватись необмежена кількість балів.

4. Якщо у відповідний річний період лікар не обліковував бали або облікував менше 50 балів внаслідок виникнення об’єктивних поважних причин (стан здоров’я лікаря, надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру, військові дії, народження дитини тощо), підтверджених документально у встановленому законодавством порядку, йому можуть бути враховані бали за інші роки періоду між атестаціями, якщо у такі роки було набрано більше мінімальної кількості балів.

Таке зарахування балів здійснюється за рішенням атестаційної комісії, про що зазначається у атестаційному листку.

5. Облік балів здійснюється по кожному виду діяльності за критеріями нарахування балів безперервного професійного розвитку, наведеними у додатку 3 до цього Порядку, за наявності документів, що підтверджують участь у формі, визначеній організаторами заходу.

6. Особисте освітнє портфоліо за відповідний річний період подається лікарем для щорічної перевірки до відповідної атестаційної комісії. Всі лікарі, які здійснюють професійну діяльність, зобов’язані щороку подавати на перевірку своє освітнє портфоліо та підтверджувати щонайменше 50 балів. Лікар може декларувати необмежену кількість балів, але під час атестації враховується наявність мінімальної кількості балів.

Особисте освітнє портфоліо разом із копіями документів, що підтверджують участь у заходах безперервного професійного розвитку, (наприклад, копії сертифікатів) надсилається поштою до 1 березня кожного року на адресу органу при якому утворено відповідну атестаційну комісію.

Особу, яка подала недостовірні дані про результати проходження безперервного професійного розвитку або у випадку якої встановлено недостатність мінімальної річної кількості балів безперервного професійного розвитку, а також її роботодавця повідомляють листом (електронним листом).

Особі, яка подала недостовірні дані про результати проходження безперервного професійного розвитку, атестаційна комісія відмовляє в атестації.

Новий порядок проходження атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії за реформою МОЗ

Комментировать

Нажмите для комментария