Вибір редакції До уваги Юридична консультація

Как получить категорию после декретного отпуска? Ответы юриста

На запитання читачів відповідають юристи Юридичного бюро Олени Бабич

«Здравствуйте. После интернатуры поступила в клин. ординатуру. но вынуждена была прерваться на декретный отпуск на 1.5 года. по выходу и окончании ординатуры хотела получить категорию. но мне сказали, что надо писать отчет на категорию за последние 3 года непрерывного стажа. Так ли это? Когда я могу получить категорию и какую именно категорию я могу получить,вторую или первую? Сейчас нет никакой. стаж 10 лет.»

Так, відповідно до наказу МОЗ України від 02.10.2015 № 650 «Про внесення змін до Положення про порядок проведення атестації лікарів» лікарі — спеціалісти, які закінчили навчання в клінічній ординатурі чи аспірантурі і мають необхідний стаж практичної роботи за певною спеціальністю, допускаються протягом року після закінчення навчання до атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії без проходження передатестаційного циклу. Передатестаційний іспит вони складають перед закінченням навчання на кафедрах закладів післядипломної освіти, факультетів післядипломної освіти, на яких створені екзаменаційні комісії за відповідною лікарською спеціальністю.

Проте, звертаємо Вашу увагу, що лікарі, які бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають необхідні документи до атестаційної комісії не пізніш як за два місяці до початку її роботи.

До атестаційної комісії подаються:

1) заява лікаря у довільній формі;

2) звіт про професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником установи, в якій лікар працює (фізичні особи підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, звіт затверджують особисто);

3) заповнений атестаційний листок;

4) свідоцтво вищого медичного навчального закладу про складання іспиту зі спеціальності після проведення передатестаційного циклу;

5) копії документів: диплома, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії (за наявності).

Присвоєння кваліфікаційних категорій рекомендовано здійснювати у такій послідовності: друга, перша, вища. Якщо лікар має відповідний стаж роботи і відповідає рівню знань, атестаційна комісія може прийняти рішення про присвоєння більш високої категорії. Відповідно п.7. вища кваліфікаційна категорія присвоюється лікарям-спеціалістам, які мають стаж роботи за певною спеціальністю понад десять років і високу теоретичну та практичну професійну підготовку згідно з програмою, володіють сучасними методами профілактики, діагностики і лікування хворих за своєю та суміжними спеціальностями.

Тобто, з відповідним стажем роботи і з дотриманням усіх передбачених законодавством вимог Ви можете претендувати на отримання вищої кваліфікаційної категорії.

Комментировать

Нажмите для комментария