До уваги

Перелік платних медичних послуг, які сьогодні надаються в державних та комунальних медзакладах

Гроші_паперові купюри_Медпросвіта

Перелік платних послуг, які надають у державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах

Послуги*
ІПослуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними
і комунальними закладами охорони здоров’я
1Косметологічна допомога, крім тієї, що подається за медичними показаннями
2Анонімне обстеження та лікування хворих, заражених хворобами, що передаються статевим шляхом, а також хворих на алкоголізм і наркоманію (крім обстежень на ВІЛ та СНІД)
3Лікування безпліддя, включаючи хірургічні методи, штучне запліднення та імплантацію ембріона
4Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення
5Консультування і лікування осіб з вокальними порушеннями або з метою їх профілактики, подання фоніатричної допомоги
6Лікування логоневрозів у дорослих
7Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями
8Медичні огляди:

  • для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів);
  • попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди
9Протезування, в тому числі зубне, слухове та очне
10Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз
11Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими відділеннями, кабінетами закладів охорони здоров’я
12Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо
13Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини
14Медична допомога хворим удома, зокрема із застосуванням телемедицини (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд)
15Перебування у стаціонарі батьків у зв’язку з доглядом за дітьми віком понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини
16Перебування батьків разом з дітьми в дитячих санаторіях та надання їм послуг лікувального, профілактичного та реабілітаційного характеру
17Надання санаторно-курортних послуг (реалізація путівок)
18Проведення профілактичних щеплень особам, які від’їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах, у туристичні подорожі тощо за власним бажанням або на вимогу сторони, що запрошує
19Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні
20Діагностика, профілактика та лікування в госпрозрахункових кабінетах народної і нетрадиційної медицини
21Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України)
22Медичне обслуговування, зокрема числі із застосуванням телемедицини, іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування
23Обстеження, консультування та лікування хворих із сексуальними розладами, за винятком тих, які є симптомами тяжких психічних розладів
24Проведення судово-психіатричної експертизи за межами територіального розподілу
25Проведення судово-медичної та судово-психіатричної експертизи у цивільних справах
26Надання висновку фахівця з питань судово-медичної та судово-психіатричної експертизи на запити юридичних і фізичних осіб
27Проведення судово-медичних досліджень за замовленням іноземних громадян
28Реалізація компонентів та препаратів, виготовлених з донорської крові
29Видача бланків особистої медичної книжки
30Стажування лікарів (провізорів) — інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі (провізори) — інтерни:

  • закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти;
  • закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту;
  • прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров’я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства);
  • повторно проходять інтернатуру;
  • бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі
31Підготовка і навчання з відповідною видачею сертифіката працівників немедичних спеціальностей (громадян за їх бажанням) практичним навичкам подання невідкладної медичної допомоги
32Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби
33Проведення у порядку, визначеному МОЗ або уповноваженим ним органом, у лікувально-профілактичних закладах клінічних випробувань лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки, виробів медичного призначення та медичних технологій
34Реалізація радіофармпрепаратів
35Проведення мікробіологічних, паразитологічних, молекулярно-генетичних, хімічних, токсикологічних та фізичних досліджень, що не належать до медичної допомоги населенню, та оформлення їх результатів
36Медичне обслуговування, що надається в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук, які є учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги, за зверненням громадян без відповідного направлення або за самозверненням (крім невідкладних станів).
37Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів відповідно до визначеного МОЗ переліку послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, що здійснюється учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів на підставі договорів про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, укладених між МОЗ та кожним учасником зазначеного пілотного проекту
38Медична допомога, що надається в стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації (надання консультацій, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів, ведення фізіологічних станів (під час вагітності), із забезпеченням харчування та умов для перебування в палаті в закладах охорони здоров’я МВС за договорами з фізичними особами та юридичними особами незалежно від форми власності
39Проведення медичної, у тому числі військово-лікарської, експертизи з психіатричним, психологічним та психофізіологічним обстеженням у закладах охорони здоров’я МВС за договорами з фізичними особами та юридичними особами державної форми власності
ІІПослуги з провадження господарської та/або виробничої діяльності
1Послуги пралень за договорами
2Транспортні послуги (перевезення вантажів), здійснення вантажних робіт
3Надання в користування автомобільних стоянок, паркування автомобілів та інших транспортних засобів
4Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням
5Виготовлення, вирощування та реалізація продукції підсобними господарствами, лікувально-виробничими та виробничими майстернями, молочними кухнями, закладами громадського харчування
6Послуги з підготовки тіла покійного до поховання або кремації (послуги перукаря, косметолога, бальзамування)
7Утримання тіл померлих у холодильній камері патолого-анатомічного бюро після дослідження понад норми перебування, а також тих, що знаходяться на зберіганні
ІІІПослуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями вищими медичними
навчальними закладами та науково-дослідними установами
1Пункт 1 розділу III виключено
2Пункт 2 розділу III виключено
3Поглиблене навчання окремих предметів понад обсяг навчального плану, вивчення різних напрямів нетрадиційної медицини
4Відпрацювання студентами державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти практичних, лабораторних та семінарських занять з клінічних та медико-біологічних дисциплін, що були ними пропущені без поважних причин
5Пункт 5 розділу III виключено
6Пункт 6 розділу III виключено
7Ліквідація студентами академічної різниці у разі їх переводів та поновлень у державних вищих медичних (фармацевтичних) закладах освіти, яка виникає внаслідок розбіжностей навчальних планів
8Повторне вивчення відрахованими студентами окремих дисциплін і курсів з наступним складенням іспитів та заліків
9Пункт 9 розділу III виключено
10Навчання іноземних громадян у клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі, їх стажування
11Проведення циклів підвищення кваліфікації лікарів і провізорів та стажування з освоєння окремих методів діагностики і лікування понад державне замовлення на госпрозрахункових засадах
12Навчання лікарів-інтернів (провізорів), які закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти, або навчались на умовах контракту з юридичними та фізичними особами
13Надання послуг по легалізації документів про медичну (фармацевтичну) освіту.
14Повторне навчання в інтернатурі на очному циклі лікаря (провізора) — інтерна
15Отримання другої спеціальності в інтернатурі або магістратурі
16Пункт 16 розділу III виключено
17Пункт 17 розділу III виключено
18Пункт 18 розділу III виключено
19Пункт 19 розділу III виключено
20Пункт 20 розділу III виключено
21Інші платні послуги, передбачені постановами КМУ:

* Перелік затверджений постановою КМУ від 17.09.1996 № 1138

 

Публікація Системи «Expertus: Медзаклад»
https://1med-vip.expertus.ua
Дата копіювання: 07.02.2020

Комментировать

Нажмите для комментария