Юридична консультація

Оплата листка непрацездатності у випадку ліквідації (реорганізації) підприємства

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), призначаються та надаються за основним місцем роботи (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомоги по вагітності та пологах, які надаються за основним місцем роботи та за сумісництвом).

У разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації матеріальне забезпечення за страховими випадками, які настали до їх ліквідації (реорганізації), виплачується застрахованим особам їх правонаступником, а в разі відсутності правонаступника — робочим органом Фонду за місцем здійснення обліку ліквідованого підприємства, установи, організації як страхувальника.

У разі настання у застрахованої особи страхового випадку до ліквідації (реорганізації) підприємства та у разі відсутності правонаступника у підприємства, що ліквідовано (реорганізовано), для отримання матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах застрахована особа подає до робочого органу Фонду такі документи:
— заяву у довільній формі про надання матеріального забезпечення із зазначенням реквізитів банківської установи та номера поточного рахунку;
— листок непрацездатності;
— копію реєстраційного номеру своєї облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
— копію трудової книжки;
— копію першої — четвертої, одинадцятої — шістнадцятої сторінок паспорта;
— довідку з архівної установи про нараховану заробітну плату за відповідний розрахунковий період (помісячно) із зазначенням видів виплат та кількості відпрацьованих днів (годин), засвідчену в установленому порядку;
— для призначення допомоги у розмірі сто відсотків середньої зарплати — копії відповідних посвідчень або інші документи, що підтверджують право на пільгу;
— у разі необхідності для підтвердження страхового стажу застрахованої особи — інформацію про сплачені суми єдиного внеску.
— у разі необхідності копію свідоцтва про народження дитини (для встановлення віку дитини при оплаті листка непрацездатності по догляду за хворою дитиною).

Якщо підприємство перебуває у стані припинення, про що свідчать дані ЄДР, в такому разі ліквідатор зобов’язаний звернутися до робочого органу Фонду із заявою-розрахунком для отримання фінансування з метою надання матеріального забезпечення за страховими випадками, які настали у застрахованих осіб.

 

Підготовлено Виконавчою дирекцією Київського міського відділення ФСС з ТВП

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook

    Найпопулярніше

    Вибір редакції