Юридична консультація

Нове в охороні здоров’я: Положення про відділення реабілітації кардіологічних хворих

Врач с стробоскопом_медпросвіта
Наказ МОЗ 29.08.2017 № 975 Про удосконалення системи кардіологічної допомоги у закладах охорони здоров’я України

I. Загальні положення:  Відділення реабілітації кардіологічних хворих (далі — Відділення) діє у складі закладу охорони здоров’я державної або комунальної форми власності та є його структурним підрозділом.

2. Відділення забезпечує:

 • надання відновної (реабілітаційної) медичної допомоги пацієнтам кардіологічного профілю (з інфарктом міокарда, нестабільною стенокардією, порушеннями ритму серця, після кардіохірургічних операцій та інтервенційних втручань) з подальшим цілодобовим наглядом;
 • підвищення якості обстеження та лікування хворих з гострим інфарктом міокарда, пацієнтів після кардіохірургічних операцій та інтервенційних втручань;
 • раціональне використання обладнання, витратних матеріалів та лікарських кадрів.

3. Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони здоров’я.

4. Безпосереднє керівництво Відділенням здійснюється завідувачем Відділення, який призначається та звільняється з посади керівником закладу охорони здоров’я згідно з чинним законодавством.

5. Штатний розпис Відділення затверджується у встановленому законодавством порядку.

6. Оснащення Відділення (лабораторій, палат, що входять до його складу) медичним обладнанням та інвентарем, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, транспортними засобами здійснюється відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення.

7. Відділення повинно мати незнижуваний запас лікарських засобів, необхідних для проведення реанімаційних заходів та інтенсивної терапії.

8. Графік роботи Відділення затверджується керівником закладу охорони здоров’я.

II. Завдання та функції Відділення:

1. Основними завданнями Відділення є:

 • надання висококваліфікованого лікування, проведення реабілітаційних заходів та вторинної профілактики у хворих з інфарктом міокарда, нестабільною стенокардією, небезпечними для життя порушеннями серцевого ритму, після кардіохірургічних операцій та інтервенційних втручань;
 • цілодобове надання стаціонарної відновної (реабілітаційної) медичної допомоги хворим із кардіологічною патологією та при виникненні патологічних станів;
 • початок проведення на стаціонарному етапі (з можливим продовженням в амбулаторних умовах) вторинної профілактики системного атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, гіперліпідемії, гіпертонічної хвороби, порушень серцевого ритму з метою запобігання загостренню вказаних захворювань;
 • підвищення рівня теоретичних знань та навчання персоналу закладів охорони здоров’я практичним навичкам з лікування i проведення реабілітаційних заходів у хворих з інфарктом міокарда, нестабільною стенокардією, порушеннями ритму серця, після кардіохірургічних операцій та інтервенційних втручань.

2. Відповідно до покладених завдань Відділення здійснює:

 • діагностику i лікування хворих, госпіталізованих до Відділення;
 • взаємодію з іншими структурними підрозділами закладу охорони здоров’я;
 • контроль (на амбулаторному етапі лікування) вторинної профілактики системного атеросклерозу, ішемічної  хвороби серця, гіперліпідемії, гіпертонічної хвороби, порушень серцевого ритму з метою запобігання загостренню вказаних захворювань;
 • облік результатів своєї діяльності, ведення медичної статистичної звітності.

III. Права та обов’язки.

1. Відділення має право:

 • проводити відновне лікування, використовуючи у своїй роботі сучасні рекомендації з лікування пацієнтів з різними формами ішемічної хвороби серця;
 • організовувати порядок роботи персоналу для забезпечення оптимальної ефективності лікування пацієнтів Відділення.

2. Відділення забезпечує:

 • дотримання встановленого порядку ведення обліку матеріально-технічних засобів та ведення і надання медичної статистичної звітності;
 • ведення медичної документації;
 • надання оперативної інформації за запитом керівництва;
 • здійснення координації взаємодії відділення з іншими структурними підрозділами закладу охорони здоров’я;
 • цільове та дбайливе використання закріпленого за Відділенням майна;
 • створення належних виробничих умов, додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки.

IV. Структура Відділення.

1. У Відділенні обов’язкова наявність приміщень для розташування хворих, проведення інтенсивної терапії з відповідним обладнанням та додаткових приміщень для проведення електрокардіографії, велоергометрії, тредміл-тестування, фізичної та медичної реабілітації.

2. Крім приміщень для розташування хворих, у Відділенні мають бути:

 • кабінет завідувача Відділення;
 • кабінет сестри медичної старшої;
 • ординаторська;
 • кімната для молодших спеціалістів з медичною освітою.

V. Взаємодія та контроль діяльності.

1. Відділення взаємодіє зі службою екстреної медичної допомоги, відділенням інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії, закладами охорони здоров’я системи кардіологічної, кардіохірургічної допомоги, громадськими організаціями для вирішення питань охорони здоров’я населення.

2. У Відділенні проводиться експертна оцінка документації шляхом контролю з боку завідувача, у віданні якого перебуває Відділення, у порядку самоконтролю та взаємоконтролю.

Клинические решения на основе доказательной медицины

 

В.о. директора
Медичного департаменту

А. Гаврилюк

 

Теги

Комментировать

Нажмите для комментария

  Ми на Facebook

  Найпопулярніше

  Вибір редакції