Новини

Нова система підвищення кваліфікації: Вимоги до заходів та критерії для віднесення їх до заходів інформальної освіти

міністерство охорони здоров'я МедПросвіта

Остання частина  наказу МОЗ щодо створення системи «Безперервного професійного навчання» лікарів.

Частина перша

Вимоги до заходів інформальної освіти:

1) Захід спрямований на удосконалення знань і навичок медичного обслуговування.

2) Будь-яка підтримка, спонсорство, фінансування чи участь комерційної організації у заході не повинні впливати на структуру, зміст заходу та повинні бути анонсовані в програмі.

3) Організаторами заходу визначено та розміщено інформацію у відкритому публічному доступі про:

навчальну мету заходу;

детальну програму заходу;

інформацію про викладачів (спікерів, тренерів) заходу, їх освіту, навички викладання предмету (сертифікат) та публікації в рецензованих виданнях (хоча б один із спікерів конференції/симпозіуму/конгресу обов’язково повинен мати публікацію у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та Scopus).

будь-яку підтримку, спонсорство, фінансування, участь комерційної організації та/або фармацевтичної компанії;

конфлікт інтересів.

4) Онлайн-курси, презентації та роздаткові, навчальні матеріали не містять інформації про комерційний продукт та його рекламу.

5) Після успішного завершення заходу лікарю надається сертифікат з реєстраційним номером (або інше підтвердження участі у заході) із зазначенням найменування організатора, імені та прізвища учасника, дати і місця проведення заходу, його тривалості, форми викладу матеріалу (курс, майстер-клас, тренінг), кількості годин.

6) Організаторами гарантовано зберігання інформації про участь лікарів у заході не менше 5 років та надання її на запит лікаря-учасника і/або атестаційної комісії.

7) Організатори та учасники заходу повинні дотримуватися правил академічної доброчесності, юридичних, медико-правових та етичних норм (авторське право, захист персональних даних тощо).

  1. Критерії для віднесення заходів до заходів інформальної освіти:

1) Відповідність одній із основних форм інформальної освіти: участь у фахових нарадах, семінарах, науково-практичних конференціях, симпозіумах, з’їздах, виставках, симуляційних тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння практичними навичками, стажування в клініках інших країн, дистанційні навчання, у тому числі електронне через фахові інтернет — ресурси.

2) Організатором заходу може бути:

Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, заклади вищої освіти, заклади післядипломної освіти, професійні асоціації та спілки, громадські організації, міжнародні організації, їх представництва в Україні, міжнародні професійні асоціації, українські установи та організації, акредитовані міжнародними асоціаціями в галузі безперервної медичної освіти.

3) Дотримання організаторами заходів положень, визначених у пункті 1 цих Вимог.

  1. Критерії включення до реєстру провайдерів та вимоги до заходів безперервного професійного розвитку для зареєстрованих провайдерів затверджуються окремим порядком, визначеним МОЗ України.
  2. Контроль за веденням реєстру провайдерів безперервного професійного розвитку, якістю заходів та нарахуванням балів безперервного професійного розвитку здійснює Акредитаційна агенція з питань безперервного професійного розвитку.

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook