Новини

Загальна інформація що до проходження циклів спеціалізації, тематичного удосконалення, переатестації, стажування та інтернатури лікарів (провізорів) на 2016 р.

Навчальний календарний план циклівза спеціальностями читати…

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика проводить цикли інтернатури, спеціалізації, тематичного удосконалення, інформації і стажування, передатестаційні цикли, цикли стажування для лікарів і провізорів та цикли спеціалізації і тематичного удосконалення для молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів. Цикли удосконалення для молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів академія проводить на умовах платних освітніх послуг.

Інтернатура (спеціалізація) є обов’язковою формою післядипломної підготовки. Контингент  складають  випускники  усіх  факультетів  вищих  медичних  і фармацевтичних закладів освіти незалежно від підпорядкування та форми власності. Після закінчення інтернатури присвоюється звання лікаря (провізора) – спеціаліста з певної спеціальності у відповідності з наказом МОЗ України від 23.02. 2005р. № 81 зі змінами (наказ МОЗ України від 21.11.2005 р. № 621).

У деяких випадках лікар (провізор) може набути другу спеціальність, при умові, що даний спеціаліст відпрацював за державним розподілом не менше трьох років після отримання попередньої спеціальності в інтернатурі або при відсутності даної спеціальності в інтернатурі. Здійснюється така спеціалізація на основі державних замовлень за направленням обласних департаментів охорони здоров’я, медичних департаментів інших відомчих органів, з обґрунтуванням необхідності в такій перепідготовці.

Направленню на спеціалізацію має передувати заміщення лікарської (провізорської) посади в закладах охорони здоров’я стажистом з цієї спеціальності (наказ МОЗ України від 22.07.93 р. № 166)

Навчання лікарів (провізорів) на циклах спеціалізації завершується атестацією на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання лікаря (провізора) – спеціаліста з конкретної спеціальності та видачею сертифікату спеціаліста встановленого зразка.

Тематичне  удосконалення  передбачає  підвищення  кваліфікації  лікарів (провізорів) з окремих розділів відповідної спеціальності і є обов’язковим видом підвищення кваліфікації, яке проводиться не менше одного разу в період між проходженням передатестаційних циклів.

Цикли інформації і стажування є видом підвищення кваліфікації лікарів (провізорів), завданням яких є вивчення актуальних теоретичних питань і набуття  практичних навиків з відповідного розділу спеціальності. На циклах стажування до контингенту слухачів входять лікарі (провізори), які не працювали за спеціальністю більше трьох років (наказ МОЗ України від 17.03.1993 р № 48. “Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності ”), та лікарі, які своєчасно не пройшли атестацію на кваліфікаційну категорію або яким відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії.

На цикли спеціалізації, тематичного удосконалення, цикли передатестації та інформації і стажування не зараховуються лікарі-інтерни, клінічні ординатори, магістранти, аспіранти та лікарі, що мали перерву в роботі за спеціальністю більше 3-х років.

На передатестаційні цикли зараховуються лікарі (провізори) перед черговою атестацією на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії. На передатестаційні цикли приймаються лікарі (провізори) – спеціалісти суворо за спеціальністю, отриманою в інтернатурі або на циклах спеціалізації і мають відповідний стаж роботи з обраної спеціальності. Відповідно до наказу МОЗ України від 07.07.2009 р. № 484 лікарям, які успішно виконали навчальний план і програму та набрали необхідну кількість балів відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами та успішно склали  кваліфікаційний  іспит,  видається  свідоцтво  встановленого взірця  з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії. Термін дії свідоцтва – один рік.

Лікарі (провізори), які не витримали іспиту на кваліфікаційну категорію з певної спеціальності, після закінчення передатестаційного циклу, отримують лише посвідчення про проходження підвищення кваліфікації і допускаються до складання повторного іспиту після закінчення нового передатестаційного циклу через рік (наказ МОЗ України від 18.05. 1994 р. № 73).

Особи, яким присвоєна кваліфікаційна категорія, проходять атестацію на її підтвердження не рідше одного разу на п’ять років (наказ МОЗ України від 19.12.1997 р. № 359 “Про подальше удосконалення атестації лікарів ”). Комплектування циклів здійснюється за заявками керівників обласних та міських департаментів охорони здоров’я, медичних департаментів інших відомчих органів, керівників медичних установ різних форм власності, а також тих, що працюють поза системою закладів Міністерства охорони здоров’я України, вони зараховуються на навчання за угодою на умовах платних освітніх послуг. Вартість навчання одного слухача протягом місяця становить 1600 – 2950 гривень.

При оформленні лікарів і провізорів на цикли спеціалізації та удосконалення необхідно пред’явити такі документи:

  1. путівку НМАПО імені П. Л. Шупика, завірену печаткою органу охорони здоров’я;
  2. паспорт і військовий квиток;
  3. диплом про вищу медичну (фармацевтичну) освіту та його копію;
  4. сертифікат спеціаліста про закінчення інтернатури чи циклу спеціалізації, посвідчення про підвищення кваліфікації та про присвоєння кваліфікаційної категорії;
  5. завірену копію трудової книжки;
  6. при зарахуванні на передатестаційний цикл необхідно надати довідку з місця роботи про нарахування балів відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами та відповідні підтверджуючі документи;
  7. посвідчення про відрядження.

Зміна спеціальностей медико-профілактичного профілю на спеціальності за профілем “ лікувальна справа ” і “ педіатрія ” може здійснюватись тільки за дозволом.

Міністерства охорони здоров’я України.

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook