Наукові публікації Статті

Наталія Подунай: Основні ризики багатоплодової вагітності

Багатоплодова вагітність відноситься до вагітності високого ризику. Проблема БВ є досить актуальною у зв’язку з високим ризиком розвитку перинатальної патології та смертності близнюків.

БВ складає в середньому 1-2% від загальної кількості пологів,  вона зумовлює зростання частки перинатальних втрат від 9 до 12%, що у 5-10 разів вище ніж при вагітності одним плодом.

Лікар неонатолог - Подунай Наталія
Лікар неонатолог — Подунай Наталія

Не дивлячись на періодичні коливання народжуваності рівень народження близнюків у різні роки змінюється мало, та в основному, через зміни народження дизиготних близнюків.

Частота БВ у жінок відповідає закономірності:

двійня — один раз на 80 -100 пологів;

трійня – на  8000;

четверня — на 730000 і т. д.

Приблизно в 50% випадків БВ не розпізнається, причиною цього є висока частота самовільних абортів в ранні терміни у одних жінок і спонтанної резорбції одного з амніонів — в інших.

При заплідненні кількох зрілих яйцеклітин має місце багатоплодність за типом поліовуліі, а при розвитку декількох ембріонів з однієї заплідненої яйцеклітини – поліембріонії.

Близнюки, що утворилися в результаті поліембріонії, називаються однояйцевими (монозиготними, ідентичними), а внаслідок поліовуляції – двуяйцевими (дизиготними, неідентичними).

При вагітності двійнями близько 80% плацент є біхоріальними, 20% — монохоріальнимі.

За кількістю гестаційних ускладнень, частотою патологічного перебігу пологів, післяродового періоду та перинатальними наслідками БВ входить до групи вкрай високого ступеня акушерського ризику.

 

Найбільш частими ускладненнями пологів при БВ є:
1Невиношування (від 25–30 до 60%),
2Передчасний розрив плодових оболонок,
3Слабкість пологової діяльності (до 30%),
4Передчасне відшарування плаценти після народження 1-го плоду (від 3 до 7%),
5Неправильне положення плоду в пологах (до 60% у 2-го плоду),
6Випадіння пуповини та дрібних частин,
7Дистрес плода,
8Колізія (зчеплення) обох близнюків,
9Кровотечі у післяпологовому періоді (до 25%).

 

Найбільш серйозним ускладненням БВ для плодів вважається ризик невиношування.

 

Тривалість вагітності залежить від числа плодів
В середньому для  двійні цей термін складає 36-37 тижнів
Для трійні — 34-35 тижнів
У 25-50% випадків у вагітних жінок відмічаються передчасні пологи.
У 40-60% випадків при народженні двійні вага дитини менше 2500 г.
Зазвичай, різниця у вазі між обома близнюками становить 200-300 г.

 

Велика різниця у вазі (дискордантний ріст) до 1 кг і більше спостерігається набагато рідше. Основним чинником ризику дискордантного росту плодів вважається монохоріальна плацентація.

Внутрішньоутробна смерть одного з плодів спостерігається у 9% багатоплодових вагітностей, та у 4-6 разів більша при монохоріальності (через можливі судинні анастомози).

При дихоріальній двійні частота вад внутрішньоутробного розвитку така ж, як і при одноплодовій вагітності, а при монохоріальній двійні — в 2 рази вище.

Ймовірність постнатальної смерті має великий зв’язок із малою та дуже малою масою при народженні.

 

Всі двійні, особливо у випадках затримки росту, мають підвищений ризик наслідків плацентарної недостатності. При багатоплодових пологах необхідний скринінг поліцитемії та гіпоглікемії. Також, новонародженні мають обстежуватися для виявлення вроджених патологій (крижо-куприкова тератома, наслідки сиреномелії, VATER асоціації, аненцефалія та інші).

Таким чином, особливості протікання вагітності, пологів, розвитку близнюків та прогноз у більшій мірі  визначається типом хоріальності. Cприятливий перебіг і результат пологів можливі при ранній діагностиці, оптимальному веденні вагітності з точною пренатальною оцінкою станів плодів та розродження в умовах перинатальних центрів.

 

Лікарям-неонатологам при багатоплодових пологах в першу чергу необхідно оцінити масо-ростові показники новонароджених, особливо меншого з близнюків. У випадку народження монохоріальної двійні, з метою своєчастої діагностики синдрому фето-фетальної трансфузії необхідне найшвидше визначення гемоглобіну, а також контроль венозного гематокриту з наступною корекцією виявлених порушень.

 

Чекайте на продовження…

Список літератури знаходиться в редакції.

 

 

Лікар неонатолог,

Подунай Наталія

 

 

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook

    Найпопулярніше

    Вибір редакції