Статті

Настанова 00120. Лікування гострого нападу астми

Коментар експерта. В Україні наявні медико-технологічні документи за
темою Бронхіальна астма
Автор: Paula Kauppi
Редактор оригінального тексту: Martti Teikari
Дата останнього оновлення: 2017-03-2

Текст в форматі PDF

Основні положення
• Пацієнт, його родичі та лікар часто недооцінюють серйозність
гострого нападу астми.
• Метою лікування є
◦ попередження смерті від астми
◦ відновлення функцій легень та стану пацієнта до
задовільного рівня якомога раніше
◦ підтримка оптимального функціонального стану та
попередження загострень.
Розпізнавання гострого нападу астми
• Виникнення хоча б одного з наступних симптомів говорить про
важкість нападу:
◦ посилення хрипів та задишки на стільки, що пацієнт не
здатний закінчити одне речення без паузи для дихання або
не може піднятися зі стільця
◦ частота дихання протягом всього часу 25/хв або більше
Настанова 00120. Лікування гострого нападу астми
1/8
◦ частота серцевих скорочень протягом усього нападу 110/хв
або більше (> 30 хвилин після інгаляції сальбутамолу)
◦ ПШВ нижче на 60% від найкращого попереднього результату
◦ сатурація кисню нижче 92%
◦ стан пацієнта погіршується всупереч лікуванню.
Ознаки нападу, що загрожує життю
• Приглушення дихальних шумів під час аускультації
• Ціаноз
• Брадикардія або гіпотензія
• Знесилення, збентеження або непритомність пацієнта
• ПШВ нижче на 30–40% від попереднього найкращого результату
• Парціальний тиск кисню артеріальної крові pO2<8 kПа навіть після
збільшення подачі кисню, артеріальний парціальний тиск
вуглекислого газу pCO2>6 kПа або зниження pH.
Проби та дослідження
• Пікфлоуметрія на початку лікування та під час спостереження
• Пульсоксиметрія (виявляє гіпоксію, але не гіперкапнію)
• Частота серцевих скорочень та артеріальний тиск
• Аналіз газів артеріальної крові при важких станах; повторити за
необхідності
• Рівень калію у плазмі та глюкози крові
• ЕКГ пацієнтам старшого віку
• Рентгенографія у важких випадках та при резистентності до
лікування для виключення пневмотораксу, легеневих інфільтратів,
інфекцій та набряку легень
• Виключення синуситу [
настанова
00873 |Діагностика гострого син…] • Гематокрит, за необхідності, для оцінки дегідратації
• Концентрація теофіліну, якщо було розпочато тривалу інфузійну
терапію даним препаратом
Настанова 00120. Лікування гострого нападу астми
2/8
Невідкладне лікування [
доказ
01274 |B] [
доказ
01362 |B] [
доказ
04400 |A] [
доказ
04867 |D] 1. Надати пацієнту зручне положення сидячи, якщо можливо — з
опущеними ногами так, щоб за потреби він міг нахилитися вперед та
мав опору для рук та ніг.
2. Надати кисень (зазвичай достатньо 35% концентрації; під час
реанімації — максимальна концентрація та швидкість подачі) зі
швидкістю 4–5 л/хв через маску або назальний катетер. Якщо у
пацієнта також є ХОЗЛ [
настанова
00123 |Хронічне обструктивне за…] , достатньо
низької швидкості потоку (1–2 л/хв) з метою попередження
гіпокапнії (знижений рівень CO2).
3. Призначити сальбутамол у формі аерозолю 0,1 мг/дозу, 4–8 вдихів
за допомогою інгалятора [
доказ
01149 |A] . Повторювати, за необхідності,
кожні 20-30 хвилин 2-4 рази. У якості альтернативи — комбінація
сальбутамолу 2,5 мг та іпратропію броміду 0,5мг [
доказ
01375 |B] через
небулайзер, з киснем або без (або фенотерол 1,25 мг та іпратропію
бромід 0,5 мг). Повторити через 1 годину за необхідності.
◦ Теофілін більше не рекомендований для рутинного
застосування у лікуванні нападів астми [
доказ
00039 |B] , тому що його
ефективність сумнівна та присутні небажані ефекти.
◦ Однак, при важкому нападі, коли розглядається питання
щодо інтенсивної терапії, може бути призначений теофілін: 5
мг/кг внутрішньовенно протягом 20-30 хвилин, що
продовжується інфузією (400 мг теофіліну розчиненого у
1000 мл 0,9% розчину натрію хлориду або 5% розчину
глюкози; швидкість інфузії 0,6 мг/кг/год для пацієнтів
молодше 50 років та 0,4-0,5 мг/кг/год для старших 50).
Коментар експерта. Комбіновані лікарські засоби сальбутамол +
іпратропію бромід та фенотерол 1,25 мг + іпратропію бромід 0,5 мг
станом на 11.04.2019 в Україні не зареєстровані.
4. Призначити високі дози глюкокортикоїду внутрішньовенно або
перорально (наприклад, 40–80 мг метилпреднізолону або 125–250
мг гідрокортизону) [
доказ
00586 |A↑↑] . Оральні глюкокортикоїди (наприклад,
30–40 мг преднізолону) призначаються незалежно від
внутрішньовенних стероїдів, як тільки пацієнт може знову ковтати.
5. Продовжити прийом оральних глюкокортикоїдів (наприклад,
преднізолон 30–40 мг вранці) протягом кількох днів. Якщо пацієнт
отримує тривале лікування глюкокортикоїдами вдома, він може
потребувати збільшення дози.
Настанова 00120. Лікування гострого нападу астми
3/8
6. При важкому нападі астми, що загрожує життю, коли
бронходилататори не демонструють достатнього ефекту, слід
розглядати призначення
◦ рацемічного адреналіну (S2® Рацепінефрин розчин для
інгаляцій, 2,25%) для інгаляцій з дозуванням 0,5 мл на 3 мл
0,9% розчину натрію хлориду
◦ магнію сульфат 2 г у вигляді одноразової повільної
внутрішньовенної інфузії протягом 20 хвилин [
доказ
03544 |C] дорослим пацієнтам.
Коментар експерта. Адреналін – торговельна назва
лікарського засобу з міжнародною непатентованою назвою
епінефрин. В Україні станом на 10.04.2019 епінефрин у
лікарській формі розчину для інгаляцій не зареєстрований.
7. У разі затяжного нападу пацієнт може бути зневодненим, оскільки
задишка перешкоджає питтю. Пацієнт може потребувати рідини у
кількості 2000-3000 мл з перевищенням добової потреби. Необхідна
обережність у випадку з пацієнтами похилого віку та тими, які мають
серцеві захворювання!
8. Неінвазивна штучна вентиляція легень (НІШВЛ) може розглядатися
у відділенні з можливістю постійного моніторингу.
Показання для інтенсивної терапії
• Персистуюча важка задишка всупереч повторному 3-4-разовому
прийому β2-симпатоміметиків з інтервалом 20-30 хв.
• Парціальний тиск кисню артеріальної крові pO2 нижче 8 kПa
всупереч додатковій подачі кисню
• Парціальний тиск вуглекислого газу артеріальної крові pCO2 вище 6
kПa
• Виснаження
• Збентеження, сонливість
• Непритомність
• Зупинка дихання
Подальше лікування
• Не слід залишати пацієнта наодинці до поліпшення стану.
Настанова 00120. Лікування гострого нападу астми
4/8
• Продовжити оксигенотерапію за необхідності.
• Продовжити лікування оральними глюкокортикоїдами (наприклад,
30–40 мг преднізолону/день) [
доказ
00593 |A] .
• Якщо стан поліпшується, продовжити лікування за допомогою
небулайзера з 4-годинним інтервалом.
• Якщо стан не поліпшився, повторити лікування через небулайзер
через 20-30 хвилин.
• Седативні препарати не слід використовувати у лікуванні нападу
астми, за винятком відділень інтенсивної терапії.
• Антибактеріальні препарати не показані, якщо відсутні ознаки
бактеріальної інфекції.
Виписка з лікарні після гострого нападу астми
• Функції легень мають бути нормалізовані до моменту виписки.
◦ Величина ПШВ має бути вище 70% від нормальної величини
або максимальної попередньої величини.
◦ Добові коливання ПШВ повинні бути менше 25%.
• Перед випискою слід переконатися, що пацієнт має
◦ призначений оральний глюкокортикоїд (преднізолон
[20–]30–40 мг/добу) на 1–2 тижні [
доказ
00593 |A] ◦ інгаляційний бронходилататор
◦ інгаляційний глюкокортикоїд [
доказ
01280 |C] ◦ переглянутий план тривалої підтримуючої терапії
◦ бажано власний пікфлоуметр вдома
◦ знання про правильну техніку інгаляцій
◦ запис на наступний контрольний візит.
Пов’язані ресурси
• Кокранівські огляди [
пов’язані
00288 |Treatment of acute exace…] • Клінічні настанови [
пов’язані
00288 |Treatment of acute exace…] • Література [
пов’язані
00288 |Treatment of acute exace…] Настанова 00120. Лікування гострого нападу астми
5/8
Настанови
• Настанова 00873. Діагностика гострого синуситу.
• Настанова 00123. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ).
Доказові огляди Duodecim
• Доказовий огляд 01274. Inhaled corticosteroids in the emergency department
treatment of acute asthma.
Дата оновлення: 2006-11-10
Рівень доказовості: B
Резюме: Inhaled steroids given in the emergency department for acute asthma appear
to reduce admission rates in patients who are not receiving systemic steroids.
• Доказовий огляд 01362. Intravenous beta-2-agonists for acute asthma in the
emergency department.
Дата оновлення: 2007-08-19
Рівень доказовості: B
Резюме: Intravenous beta-2-agonists appear to produce no benefits as compared to
treatment given by inhalation.
• Доказовий огляд 04400. Continuous versus intermittent beta-agonists in the
treatment of acute asthma.
Дата оновлення: 2011-05-02
Рівень доказовості: A
Резюме: Continuous nebulized beta-agonists are more effective than intermittent
beta-agonists in the treatment of severe acute asthma.
• Доказовий огляд 04867. Inhaled magnesium sulfate in the treatment of acute asthma
.
Дата оновлення: 2018-02-12
Рівень доказовості: D
Резюме: Inhaled magnesium sulfate might possibly have some effect on the
pulmonary function and hospital admission of patients with acute asthma
exacerbations when added to inhaled β2-agonists and ipratropium bromide, but the
evidence is insufficient.
• Доказовий огляд 01149. Holding chambers (spacers) versus nebulisers for betaagonist treatment of acute asthma in adults.
Дата оновлення: 2014-08-01
Рівень доказовості: A
Резюме: Metered-dose inhalers with spacer perform at least as well as nebulisers for
delivering beta2-agonist drugs in acute asthma in adults.
• Доказовий огляд 01375. Ipratropium as an adjunct to beta2 agonists for acute
asthma.
Дата оновлення: 2017-04-03
Рівень доказовості: B
Резюме: Combination inhaled therapy with short-acting anticholinergics and shortacting beta-agonists are effective for acute asthma in adults compared with betaagonist alone.
Настанова 00120. Лікування гострого нападу астми
6/8
• Доказовий огляд 00039. Addition of intravenous aminophylline to beta2-agonists in
adults with acute asthma.
Дата оновлення: 2017-06-05
Рівень доказовості: B
Резюме: In acute asthma, the use of intravenous aminophylline appears not to result in
better bronchodilatation than inhaled beta2-agonists alone. Aminophylline causes
adverse effects.
• Доказовий огляд 00586. Corticosteroids for acute severe asthma in emergency care
and in hospitalised patients.
Дата оновлення: 2000-08-20
Рівень доказовості: A↑↑
Резюме: Early emergency treatment of asthma reduces hospitalisations. 60–80 mg per
day of methylprednisolone or 300–400 per day mg of hydrocortisone is sufficient to
improve lung function in acute severe asthma in hospitalised patients.
Рекомендація: Use corticosteroids as early treatment for patients with acute severe
asthma.
• Доказовий огляд 03544. Magnesium sulfate in acute adult asthma.
Дата оновлення: 2003-02-05
Рівень доказовості: C
Резюме: Magnesium sulfate may improve pulmonary function and reduce hospital
admissions in people with severe acute asthma.
• Доказовий огляд 00593. Corticosteroids for preventing relapse following acute
exacerbations of asthma.
Дата оновлення: 2008-01-15
Рівень доказовості: A
Резюме: A short course of corticosteroids following assessment for an acute
exacerbation of asthma reduces the number of relapses and decreases beta-agonist
use without an apparent increase in side effects.
• Доказовий огляд 01280. Inhaled steroids in acute asthma following emergency
department discharge.
Дата оновлення: 2017-06-13
Рівень доказовості: C
Резюме: High dose ICS therapy does probably not provide added benefit to oral
corticosteroids following emergency department discharge.
Авторські права на оригінальні тексти належать Duodecim Medical Publications, Ltd.
Авторські права на додані коментарі експертів належать МОЗ України.
Published by arrangement with Duodecim Medical Publications Ltd., an imprint of Duodecim Medical
Publications Ltd., Kaivokatu 10A, 00100 Helsinki, Finland.

Комментировать

Нажмите для комментария