До уваги Накази МОЗ

Наказ МОЗ: Умови надання надбавок за безперевну роботу, звання, та використання іноземної мови

Цим наказом визначаються умови оплати праці, а також умови за якими працівник медичного закладу може отримати надбавки до заробітної плати

Наказ

05.10.2005 № 308/519

 

1. Надбавки за тривалість безперервної роботи

1.1. Перелік закладів, посад, розмірів надбавок за тривалість безперервної роботи та порядок їх виплати:

Заклади

(підрозділи)

ПосадиМаксимальний

розмір

надбавок

Порядок

виплати

надбавок

1234
1. Дільничні лікарні, амбулаторії, у т.ч. лінійні на залізничному транспорті, що розташовані в сільській місцевості, амбулаторії сімейної медициниЛікарі – незалежно від найменування посади, дільничні медичні сестри, зубні лікарі, медичні сестри загальної практики – сімейної медицини40

відсотків

Від 3 до 5 років безперервної роботи — 10 відсотків, від 5 до 7 років – 20 відсотків , від 7 до 9 років — 30 відсотків, понад 9 років — 40 відсотків посадового окладу
2. Міські поліклініки (підрозділи), у т.ч. поліклініки центральних районних, районних лікарень сільських районів, центральних районних поліклінік, на які в разі відсутності ЦРЛ покладені їх функції, територіальні медичні об’єднанняЗавідувачі терапевтичних, педіатричних відділень та відділень сімейної медицини, лікарі загальної практики, лікарі дільничні терапевти та педіатри територіальних дільниць та дільничні медичні сестри, медичні сестри загальної практики — сімейної медицини30

відсотків

З першого року до 3 років (включно) – 10 відсотків, від 3 до 5 років — 20 відсотків, понад 5 років – 30 відсотків посадового окладу
3. Медико-санітарні частини, цехові лікарські дільниці міських (районних) поліклінік (підрозділів)Завідувачі терапевтичних, педіатричних відділень, лікарі загальної практики, лікарі-терапевти та дільничні медичні сестри цехових лікарських дільниць, медичні сестри загальної практики – сімейної медицини20

відсотків

Від 3 до 5 років безперервної роботи — 10 відсотків, понад 5 років — 20 відсотків посадового окладу
4. Пункти (відділення) невідкладної медичної допомоги вдомаЛікар-терапевт, лікар-педіатр, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою, водії санітарних машин30

відсотків

Від 3 до 5 років — 10 відсотків, від 5 до 7 років — 20 відсотків, понад 7 років — 30 відсотків посадового окладу
5. Територіальні поліклініки, поліклініки на залізничному, водному та повітряному транспортіЛікарі загальної практики, лікарі-терапевти цехових лікарських дільниць, дільничні медичні сестри цехових лікарських дільниць та загальної практики – сімейної медицини20

відсотків

Від 3 до 5 років — 10 відсотків, понад 5 років — 20 відсотків посадового окладу
6. Станції (відділення) швидкої медичної допомогиСтарші лікарі, лікарі та фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою виїзних бригад, водії та молодші медичні сестри виїзних бригад60

відсотків

Від 3 до 5 років — 20 відсотків, від 5 до 7 років — 40 відсотків, понад 7 років — 60 відсотків посадового окладу
7. Станції, відділення екстреної медичної консультативної допомоги республіканської та обласних лікарень , центри екстреної медичної допомоги та медицини катастрофЛікарі та фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою виїзних бригад незалежно від найменування посад, водії виїзних бригад60

відсотків

 

 

— » —

8. Поліклінічні заклади (підрозділи) на залізничному та

водному транспорті, заклади охорони здоров’я інших органів державної влади (при виконанні функцій

з надання меддопомоги населенню прикріпленої території)

Завідувачі терапевтичних, педіатричних відділень, дільничні терапевти, педіатри та дільничні медичні сестри територіальних дільниць, лікарі загальної практики та медичні сестри загальної практики – сімейної медицини30

відсотків

 

 

Від 3 до 5 років — 10 відсотків, від 5 до 7 років — 20 відсотків, понад 7 років — 30 відсотків посадового окладу
9. Протичумні

заклади та структурні підрозділи з боротьби з особливо небезпечними інфекціями інших закладів

Усі працівники незалежно від найменування посади

(професії)

40-80

відсотків,

конкретний розмір указаних

надбавок

передба-

чено в пункті 4.1.2 цього

розділу

10 відсотків посадового окладу

за кожний відпрацьований рік

10. Протилепрозні заклади (підрозділи)Усі працівники незалежно від найменування посади

(професії)

50

відсотків

Від 3 до 5 років — 15 відсотків; від 5 до 10 років – 25 відсотків; понад 10 років – 50 відсотків посадового окладу
11. Медико-соціальні експертні комісії

Центри (бюро) медико-соціальної експертизи

Лікарі (включаючи голів та головних експертів)20

відсотків

Від 3 до 5 років — 10 відсотків, понад 5 років — 20 відсотків посадового окладу
 1. За лікарями виїзних бригад станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які перейшли на посади головних лікарів станцій швидкої медичної допомоги, центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та їх заступників, керівників відділень та підстанцій швидкої медичної допомоги, а також за працівниками з числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою виїзних бригад станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, які перейшли на посади головного (старшого) фельдшера станції (підстанції, відділення), фельдшера (медичної сестри) з приймання викликів та передачі їх виїзним бригадам швидкої медичної допомоги, центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, зберігається надбавка в розмірах, що відповідають стажу безперервної роботи у виїзних бригадах.
 2. Надбавки за тривалість безперервної роботи нараховуються кожного місяця за основною посадою, при роботі за сумісництвом.

 

1.2. Максимальні розміри надбавок за тривалість безперервної роботи, які виплачуються працівникам протичумних закладів або структурних підрозділів інших закладів з боротьби з особливо небезпечними інфекціями

 1. Максимальні розміри надбавок за тривалість безперервної роботи, які виплачуються працівникам протичумних закладів та структурних підрозділів інших закладів з боротьби з особливо небезпечними інфекціями, установлюються в залежності від групи закладу в таких розмірах:
Найменування персоналуМаксимальні розміри надбавок за групами закладів (у відсотках)
IIIIII
Медичні працівники, у тому числі керівники-лікарі, біологи та інші прирівняні професіонали та фахівці 

80

 

70

 

60

Професіонали, фахівці, технічні службовці, робітники605040

 

 1. До І групи закладів належать Український науково-дослідний протичумний інститут ім.І.І.Мечникова та Львівський НДІ епідеміології та гігієни, у лабораторіях яких проводять експериментальні та діагностичні дослідження з особливо небезпечними збудниками І та ІІ груп патогенності.
 2. До ІІ групи закладів належить Кримська протичумна станція, у лабораторіях якої проводять експериментальні та діагностичні дослідження з особливо небезпечними збудниками ІІ групи патогенності.
 3. До ІІІ групи закладів належать відділи (відділення) особливо небезпечних інфекцій санітарно-епідеміологічних станцій, санітарно-карантинні відділи та пункти санітарно-епідеміологічних станцій, які здійснюють карантинний догляд.

 

1.3. Обчислення стажу безперервної роботи, що дає право на отримання надбавок за тривалість безперервної роботи

 1. До стажу роботи, який дає право на отримання надбавки за тривалість безперервної роботи, взаємно зараховується час роботи в закладах та на посадах, які перелічені в пункті 1.1.1, крім роботи в протилепрозних, протичумних закладах та підрозділах з боротьби з особливо небезпечними інфекціями.
 2. Періоди роботи, що зараховується в стаж безперервної роботи і дає право на надбавки без будь-яких умов та обмежень:
 • час служби у Збройних Силах колишнього СРСР, України, у тому числі період виконання інтернаціонального обов’язку, в органах внутрішніх справ і державної безпеки, перебування в партизанських загонах у період Великої Вітчизняної війни;
 • час перебування військовослужбовців у полоні в період війни за наявності довідки військкомату.
 1. Періоди часу, які підлягають зарахуванню до стажу безперервної роботи і дають право на отримання вказаної надбавки за умови, якщо нижчепереліченим періодам безпосередньо передувала і за ними слідувала робота, яка дає право на цю надбавку:
 • час навчання на курсах удосконалення або підвищення кваліфікації за спеціальністю, за винятком часу проходження стажування з перебуванням на посаді лікаря-стажиста*;
 • час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалися місце роботи (посада) і заробітна плата, у т.ч. час вимушеного прогулу в разі неправильного звільнення, переведення на іншу роботу з подальшим відновленням;
 • час, коли працівник не працював, але за яким зберігалося місце роботи (посада) та допомога за державним соціальним страхуванням;
 • час перебування у додатковій відпустці без збереження заробітної плати на догляд за дитиною відповідно до діючого законодавства;
 • час роботи на виборних посадах у радянських, профспілкових та інших громадських організаціях, у партійних та комсомольських органах, органах партійно-державного та народного контролю (за винятком роботи на посадах з господарського та технічного обслуговування цих органів) до 1 липня 1991 року.
 1. 2. Стаж безперервної роботи, який зберігається лише при зарахуванні на роботу в заклади (підрозділи) і на посади, що передбачені в пункті 1.1.1, і дає право на отримання надбавки за тривалість безперервної роботи:

Виплата вказаної надбавки поновлюється відповідно до стажу роботи після закінчення спеціалістом стажування і отримання сертифіката про підтвердження звання лікаря-спеціаліста та повернення його на роботу (посаду), яка дає право на отримання зазначеної надбавки.

 • не пізніше 3 місяців з дня звільнення із закладу (підрозділу) у зв’язку з його ліквідацією (реорганізацією), скороченням штатів або зміною постійного місця проживання, не враховуючи періоду одержання допомоги у зв‘язку з безробіттям або часу переїзду;
 • не пізніше одного місяця з дня звільнення із закладів (підрозділів) за власним бажанням (з поважної причини), у тому числі при переведенні чоловіка або дружини в іншу місцевість (час переїзду не включається у місячний строк). Причини, що визнані поважними при звільненні за власним бажанням, визначаються діючим законодавством;
 • не пізніше трьох тижнів при звільненні за власним бажанням (без поважних причин);
 • не пізніше трьох місяців, не враховуючи часу переїзду, з дня звільнення після закінчення обумовленого трудовим договором строку роботи в районах Далекої Півночі та місцевостях, що прирівняні до них;
 • не пізніше місяця після наукової або педагогічної роботи за спеціальністю, яка безпосередньо слідувала за роботою у закладах, підрозділах та на посадах, указаних у пункті 1.1.1;
 • не пізніше строку, установленого для прибуття на роботу після закінчення вищого навчального закладу (з урахуванням часу проходження інтернатури), клінічної ординатури або аспірантури, якщо навчанню безпосередньо передувала робота в закладах (підрозділах) та на посадах, указаних у пункті 1.1.1;
 • не пізніше 3 місяців, не враховуючи часу переїзду, з дня звільнення із Збройних Сил країн СНД, колишнього СРСР, України, якщо службі безпосередньо передувала робота в закладах (підрозділах) на посадах, указаних у пункті1.1.1;
 • не пізніше 3 місяців, не враховуючи часу переїзду, з дня звільнення з роботи за власним бажанням з указаних закладів (підрозділів), посад у зв’язку з переведенням чоловіка (дружини) військовослужбовця в іншу місцевість або переїзду чоловіка (дружини) у зв’язку із звільненням із Збройних Сил країн СНД, колишнього СРСР, України;
 • протягом місяця після припинення тимчасової інвалідності або хвороби, які зумовили звільнення із закладів (підрозділів), посад, указаних у пункті 1.1.1, а також у разі переведення на іншу роботу за цих підстав;
 • при переході на пенсію за віком та у зв’язку з інвалідністю, якщо переходу на пенсію безпосередньо передувала робота в закладах (підрозділах), на посадах, що вказані в пункті 1.1.1;
 • не пізніше двох місяців після повернення в Україну з роботи за кордоном, у міжнародних організаціях як фахівців з надання допомоги іншим державам, якщо роботі за кордоном безпосередньо передувала робота в закладах (підрозділах) на посадах, що вказані в пункті 1.1.1.

Час переїзду до місця проживання та перебування у відпустці, що не була використана за час роботи за кордоном, у цей двомісячний строк не включається. Це саме правило застосовується до членів сімей, які проживали за кордоном разом з працівниками.

 1. Час навчання у клінічній ординатурі за профілем «лепра» зараховується до стажу, що дає право на отримання надбавок за тривалість безперервної роботи працівникам лепрозних закладів та їх структурних підрозділів.
 2. При роботі працівника в державах колишнього СРСР за спеціальністю і на посаді, на якій він мав право на надбавку за тривалість безперервної роботи, стаж роботи в цій державі зараховується, якщо між Україною і державою укладено відповідну угоду про трудову діяльність і час зарахування на роботу з дня звільнення не перевищує 3 місяців, не враховуючи часу переїзду.

 

2.2. Надбавки за почесні звання

2.2.1. Працівникам установлюються надбавки за наявність почесного звання України, СРСР, союзних республік СРСР у розмірах:

 • «заслужений» — 20 відсотків посадового окладу;
 • «народний» — 40 відсотків посадового окладу.

2.2.2. За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням як за основною посадою, так і за сумісництвом.

2.2.3. Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем (медична, фармацевтична тощо) збігається з наявним почесним званням.

Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником закладу, установи.

 

2.3. Надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови

Працівникам установлюється надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської — 10, однієї східної, угро-фінської або африканської — 15, двох і більше мов — 25 відсотків посадового окладу.

Ця надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

 

2.4. Надбавки за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість у роботі

Працівникам можуть установлюватись надбавки в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

 • за високі досягнення у праці;
 • за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
 • за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки зменшуються або скасовуються.

Працівникам закладу, установи надбавки установлюються керівником, а керівнику та його заступникам — органом вищого рівня, у межах фонду оплати праці.

 

2.5. Інші надбавки

4.5.1. Працівникам психіатричних лікарень (відділень) з посиленим (суворим) наглядом, центрів та відділень судово-психіатричної експертизи та судово-психіатричних експертних комісій, які обслуговують спецконтингент, установлюється надбавка до посадового окладу в розмірі 50 відсотків.

4.5.3. Робітникам, які мають ІІІ-VІ кваліфікаційні розряди, може встановлюватись надбавка за професійну майстерність у відсотках до тарифних ставок у розмірах: ІІІ розряд — 12 відсотків, ІV розряд — 16 відсотків, У розряд — 20 відсотків, VІ розряд — 24 відсотки.

4.5.2.Водіям автотранспортних засобів установлюється щомісячна надбавка за класність до тарифної ставки в розмірах:

 • водіям II класу — 10 відсотків,
 • водіям І класу — 25 відсотків.

Надбавка нараховується за фактично відпрацьований водієм час.

 

2.6. Порядок установлення надбавок

Надбавки за тривалість безперервної роботи нараховуються виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) за посадою, яку займають працівники, визначеного згідно з пунктом 2.1-2.2, з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію і без урахування інших підвищень, надбавок, доплат (за винятком лікарів МСЕК, працівників протичумних закладів та структурних підрозділів з боротьби з особливо небезпечними інфекціями інших закладів). Лікарям МСЕК, центрів (бюро) медико-соціальних експертиз, працівникам протичумних закладів та структурних підрозділів з боротьби з особливо небезпечними інфекціями інших закладів надбавки за тривалість безперервної роботи нараховуються від посадового окладу, підвищеного у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці.

Надбавки, перелічені в пунктах 2.2 — 2.4, нараховуються працівникам на посадовий оклад (тарифну ставку) з урахуванням підвищень, у пункті 4.5 — на посадовий оклад, визначений згідно з пунктами 2.1 — 2.2, з урахуванням підвищень за кваліфікаційну категорію.

1 Комментарий

Нажмите для комментария

 • Як можна дізнатись, чи зараховується до лікувального стажу (а відповідно й надбавки за вислугу років), якщо я працював на клінічній кафедрі медичного університету? Особисто мені зарахували 0 років стажу і 0 грн. надбавки при працевлаштуванні в лікарню за сумісництвом. До цього єдиним місцем роботи була саме кафедра, де я виконував лікувальну роботу в т.ч. В якому наказі можна знайти цю інформацію?

  Ми на Facebook

  Найпопулярніше

  Вибір редакції