Накази МОЗ

Наказ МОЗ України від 29.10.2012 № 846 «Про подання установами і закладами охорони здоров’я України статистичних звітів за 2012 рік»

Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.10.2012N 846
м.Київ
Про подання установами і закладами охорони здоров’я України статистичних звітів за 2012 рік

З метою отримання результатів діяльності установ і закладів охорони здоров’я України за 2012 рік

НАКАЗУЮ:

1. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі — управління охорони здоров’я) забезпечити складання та подання:

1.1. До Державного закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України» зведених державних і галузевих статистичних звітів за 2012 рік у строки, які зазначені в додатку 1 до цього наказу:

форми № 7 «Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення»;

форми № 8 «Звіт про захворювання на активний туберкульоз»;

форми № 9 «Звіт про захворювання, які передаються переважно статевим шляхом, грибкові шкірні захворювання і коросту»;

форми № 9-к (коротка) «Звіт про захворювання, які передаються переважно статевим шляхом, грибкові шкірні захворювання і коросту»;

форми № 10 «Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки»;

форми № 11 «Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки через уживання психоактивних речовин»;

форми № 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу»;

форми № 13 «Звіт про штучне переривання вагітності»;

форми № 15 «Звіт про медичне обслуговування населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС»;

форми № 16 «Звіт про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС»;

форми № 17 «Звіт про медичні кадри»;

форми № 19 «Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років, які проживають в районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі»;

форми № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу»;

форми № 21 «Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям і породіллям»;

форми № 21-А «Звіт про медичну допомогу роділлям, породіллям, новонародженим та дітям першого року життя (щоквартальна)»;

форми № 22 «Звіт станції швидкої медичної допомоги «;

форми № 24 «Звіт фельдшерсько-акушерського пункту»;

форми № 25 «Звіт будинку дитини»;

форми №33-коротка «Звіт про хворих на туберкульоз» (щоквартальна);

форми № 33-здоров «Звіт про хворих на туберкульоз» ;

форми № 34-здоров «Звіт про контингент хворих на сифіліс, гонококову інфекцію, інші хвороби, які передаються статевим шляхом, грибкові шкірні хвороби та коросту»;

форми № 35-здоров «Звіт про хворих на злоякісні новоутворення «;

форми № 36-здоров «Звіт про лікування призовників»;

форми № 38-здоров «Звіт щодо проведення судово-психіатричних експертиз «;

форми № 41-здоров «Звіт про допоміжні репродуктивні технології»;

форми № 42-здоров «Звіт бюро судово-медичної експертизи (судово-медичного експерта)»;

форми № 44-здоров «Звіт санаторію»;

форми № 47-здоров «Звіт про мережу та діяльність медичних закладів»;

форми № 49-здоров «Звіт про надання медико-генетичної допомоги»;

форми № 50-здоров «Звіт про число травм та отруєнь серед дорослих, дітей підліткового віку (15-17 років включно) та дітей віком 0-14 років включно»;

форми № 60-здоров «Статево-вікова чисельність потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС».

1.2. До ДУ «Український інститут стратегічних досліджень» — форми № 51-здоров «Звіт про роботу Центру здоров’я і лікувально-профілактичного закладу з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення» до 04 лютого 2013 року, поштою.

1.3. До Українського центру спортивної медицини — форми № 52-здоров «Звіт про медичне спостереження за особами, які займаються фізичною культурою та спортом» — до 04 лютого 2013 року, поштою.

1.4. До Відділу медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги — форми № 14 «Звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації», форми № 37-здоров «Звіт республіканської, обласної, центральної, міської медико-соціальної комісії» — у строки, встановлені відділом.

1.5. До Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України: форми № 42-здоров «Звіт бюро судово-медичної експертизи (судово-медичного експерта)» — до 04 лютого 2013 року, поштою.

1.6. До ДП «Державний експертний центр МОЗ України» — форму № 69 «Звіт про випадки побічних реакцій при медичному застосуванні лікарняних засобів у лікувально-профілактичних закладах» — до 31 січня 2013 року, поштою.

1.7. До ДУ «Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України»: форму №2 ВІЛ/СНІД «Звіт про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 2012 рік» (форму звітності № 56 «Звіт про надання антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованим особам станом на кінець 2012 року», форму звітності № 57 «Звіт про дорослих та дітей, які розпочали антиретровірусну терапію у когорті та лікуються 6, 12, 24, 36… місяців, станом на кінець 2012 року», форму звітності № 58 «Звіт про проведення діагностики, профілактики та лікування туберкульозу та вірусних гепатитів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів за 2012 рік», форму звітності № 3 — ВІЛ/СНІД «Звіт про проведення консультування у зв’язку з тестуванням на ВІЛ-інфекцію», форму звітності № 63 «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини за 2012 рік», додатки 3-26, затверджені наказом МОЗ України від 4 липня 2012 року № 487 «Про затвердження Комплексного плану розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в ІІ-ІV кварталі 2012 року — І кварталі 2013 року») у строки згідно з додатком 2 до цього наказу в одному примірнику.

1.8. До ДЗ «Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України» — форму № 4 «Звіт про загальну кількість випадків туберкульозу І, ІІ та ІІІ категорії хворих (за даними бактеріоскопії і/або культурального дослідження) ТБ 07» за ІІІ квартал 2012 року; форму № 8-2 «Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної фази лікування ТБ 10» за ІІІ квартал 2012 року; форму № 8-3 «Звіт про результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень, які були зареєстровані 12-15 місяців тому, ТБ 11» за ІІІ квартал 2012 року; форму № 8-1 «Звіт результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12-15 місяців тому, ТБ 08» за IV квартал 2011 року; форму № 4-1 «Звіт про кількість хворих, які були зареєстровані у 4 категорії (ТБ 07-МР ТБ)» за III квартал 2012 року; форму № 8-4 «Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз легень 4 категорії в кінці інтенсивної фази лікування (ТБ 10-МР ТБ)» за І квартал 2012 року; форму № 8-5 «Звіт про результати лікування хворих 4 категорії (ТБ 08-МРТБ)» за III квартал 2010 року в одному примірнику за підписом керівника та «мокрою» печаткою у термін до 30 січня 2013 року та електронною поштою за адресою office@tbc.gov.ua. Для верифікації звітів прибути до ДЗ «Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України» у строки, які зазначені в додатку 1 до цього наказу.

1.9. Зведені державні статистичні звіти закладів охорони здоров’я, які знаходяться у підпорядкуванні інших міністерств та відомств, а також інших форм власності, які будуть направлені до територіальних інформаційно-аналітичних центрів в одному примірнику та електронною поштою за програмою «Медстат», а зведені звіти за територією мають бути подані на адресу ДЗ «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України» — до 25 березня 2013 року відповідно наказу МОЗ України від 10 липня 2007 року № 378 «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їхнього заповнення».

1.10. До ДУ «Інститут нефрології НАМН України» — форму №67 «Звіт про кількість хворих, які перебувають на обліку з хронічною хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) або гострим пошкодженням нирок (ГПН)» відповідно до наказу НАМН України та МОЗ України від 11 липня 2012 року № 514/41 «Про затвердження форм первинної облікової документації, форми звітності з питань реєстрації пацієнтів з хронічною хворобою нирок, трансплантованою ниркою або гострим пошкодженням нирок» та інструкцій щодо їхнього заповнення — на паперовому носії поштою і електронною поштою та електронну базу даних наступних облікових форм: форми №167-1/о «Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою (ТН)» і форми № 167-2/о «Реєстраційна карта хворого з гострим пошкодженням нирок (ГПН)» — до 01 лютого 2013 року.

1.11. Для подання звітів відрядити до МОЗ України (ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України») заступників начальників територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики, завідуючих відділами комп’ютерної обробки медико-статистичної інформації, а в разі необхідності, — завідуючих оргметодвідділами обласних диспансерів або спеціалізованих лікарень.

2. Головному управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації (за згодою) забезпечити направлення спеціаліста Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф до Державного закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України» для прийому звітів за формою № 22 «Звіт станції швидкої медичної допомоги» за 2012 рік.

3. Головному державному санітарному лікарю Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та м. Севастополя забезпечити складання і подання:

3.1. До Державного закладу «Центральна санітарно-епідеміологічна станція Міністерства охорони здоров’я України» (далі — ДЗ «ЦСЕС МОЗ України») зведених державних і галузевих статистичних звітів в одному рукописному примірнику та електронною поштою в форматі «Excel» за адресою cses@Іn.ua до 25 січня 2013 року:

форми № 2 «Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання»;

форми № 6 «Звіт про контингент дітей і підлітків, яким здійснено щеплення проти інфекційних захворювань»;

форми № 18 «Звіт про фактори навколишнього середовища, що впливають на стан здоров’я населення»;

форми № 40-здоров «Звіт про роботу санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної) станції»;

форми № 46-здоров «Звіт про штати санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної) станції».

форми № 70 «Звіт про профілактичні щеплення»;

форми № 71 «Звіт про профілактичні щеплення, які проводяться за епідемічними показаннями».

3.2. До ДП «Український інформаційно-обчислювальний центр МОЗ України» звітні форми №№  2, 6, 71 надсилати тільки електронною поштою за адресою moz@moz.gov.ua до 01 лютого 2013 року.

3.3. Копії зведених статистичних звітів за формами № 46-здоров «Звіт про штати санітарно-епідеміологічної станції» та № 17 «Звіт про медичні кадри» подати до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медстатистики у строки, затверджені наказами управлінь охорони здоров’я.

3.4. До Управління громадського здоров’я та санітарно-епідеміологічного забезпечення населення МОЗ України відповідно до діючого календаря щеплень подати дані щодо обсягу профілактичних щеплень та потребу в імунобіологічних препаратах на 2013 рік для кожного регіону у визначені строки.

3.5. Для подання звітів відрядити до Державного закладу «Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України» одного із заступників головного лікаря, завідуючих організаційними, епідеміологічними та санітарно-гігієнічними відділами Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських СЕС.

4. Головним державним санітарним лікарям на водному, залізничному, повітряному транспорті; головним лікарям СЕС об’єктів з особливим режимом роботи, начальнику Кримської протичумної станції подати зведені статистичні звіти за формами № 18, № 40-здоров, № 46-здоров за 2012 рік до ДЗ «ЦСЕС МОЗ України» у строки, які зазначені в додатку 1 до цього наказу, в одному рукописному примірнику та електронною поштою в форматі «Excel» за адресою cses@In.ua та moz@moz.gov.ua до 01 лютого 2013 року та відрядити до Державного закладу «Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України» одного із заступників головного лікаря.

5. Головному лікарю Державного закладу «Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України» Некрасовій Л.С.забезпечити подання до Державної служби статистики України необхідні зведені державні та галузеві статистичні звіти в установлені строки.

6. Директорам науково-дослідних установ, що належать до сфери управління МОЗ України, скласти і подати державні та галузеві звіти до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики в строки, затверджені наказами управлінь охорони здоров’я. Один примірник звітів форми № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» подати до Державного закладу «Центр медичної статистики МОЗ України» у строки згідно з додатком 1 до цього наказу.

7. Керівникам закладів охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладів, що належать до сфери управління МОЗ України, подати державні та галузеві звіти до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики за місцем знаходження закладу в строки, встановлені наказом управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій.

8. Начальнику Відділу медико-соціальної експертизи Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Черняку В.В.подати до Державного закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України» зведений звіт за формою № 14 «Звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації» до 07 березня 2013 року.

9. Директору Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України Нізовій Н.М.подати зведений звіт форми № 2-ВІЛ/СНІД «Звіт про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 2012 рік», річна в розрізі областей до Державного закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України», Державної служби статистики України, Державного закладу «Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України» до 01 лютого 2013 року.

10. Начальнику Державного закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України» Голубчикову М. В.:

10.1. Забезпечити територіальні інформаційно-аналітичні центри медичної статистики до 01 грудня 2012 року оновленим програмним продуктом «Медстат», адаптованим до прийому статистичних звітів за 2012 рік.

10.2. Проконтролювати забезпеченість управлінь охорони здоров’я бланками звітних статистичних форм до 01 грудня 2012 року.

10.3. Забезпечити подання до Державної служби статистики України зведених статистичних звітів в установлені строки.

11. Витрати на відрядження віднести за рахунок основного місця роботи.

12. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Р. Моісеєнко.

Віце-прем’єр-міністр України —
Міністр
Р. Богатирьова

 


Завантажити: dod1_846_2012.pdf ( 117.8 Kb ), dod2_846_2012.pdf ( 102.5 Kb ), dod3_846_2012.pdf ( 102.5 Kb )

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook

    Найпопулярніше

    Вибір редакції