Накази МОЗ

Наказ МОЗ України від 28.10.2013 № 918 «Про проведення інвентаризації обладнання в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу»

Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.10.2013N 918
м.Київ
Про проведення інвентаризації обладнання в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу

На виконання Порядку проведення інвентаризації обладнання в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 року № 711 (далі – Порядок),

 

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам державних закладів охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України. що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі – Державні заклади) щорічно:

1.1. Утворювати інвентаризаційні комісії для проведення інвентаризації високовартісного обладнання у Державних закладах відповідно до вимог пункту 7 Порядку у строк до 01 листопада.

1.2. Проводити інвентаризацію високовартісного обладнання, що станом на 01 листопада знаходиться на балансі Державних закладів, у строк до 01 грудня.

1.3. Проводити інвентаризацію із застосуванням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я відповідно до Положення про автоматизовану інформаційно-аналітичну систему ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я державної форми власності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20 листопада 2012 року № 933, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за № 161/22693 (далі – ІАС).

1.4. Призначати відповідальних за проведення інвентаризації та подання оформлених відповідно до вимог пункту 8 Порядку актів інвентаризації, форма яких наведена у додатку 1 до цього наказу, а також звітів щодо відповідності оснащення закладу охорони здоров’я табелю оснащення, форма яких наведена у додатку 4, на паперових носіях та в електронному вигляді до державного підприємства «Український інформаційно-обчислювальний центр Міністерства охорони здоров’я України» (далі – ДП УІОЦ МОЗ України) у строк до 05 грудня.

1.5. Відшкодовувати витрати за відрядження за основним місцем роботи у порядку, встановленому законодавством.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щорічно забезпечувати:

2.1. Утворення інвентаризаційних комісій для проведення інвентаризації високовартісного обладнання у комунальних закладах охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі – Комунальні заклади), відповідно до вимог пункту 7 Порядку у строк до 01 листопада.

2.2. Організацію проведення інвентаризації високовартісного обладнання, що станом на 01 листопада знаходиться на балансі Комунальних закладів, у строк до 01 грудня.

2.3. Визначення зі складу працівників Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим (далі – МОЗ АРК), структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій посадових осіб, відповідальних за узагальнення отриманих від Комунальних закладів актів інвентаризації, підготовку зведених актів по регіону, подання їх до ДП УІОЦ МОЗ України, а також здійснення вибіркових перевірок Комунальних закладів щодо достовірності наданої ними інформації.

Копії наказів щодо призначення посадових осіб, зазначених у цьому підпункті, надавати до ДП УІОЦ МОЗ України у строк до 02 листопада.

2.4. Прийом від Комунальних закладів актів інвентаризації, їх реєстрацію та узагальнення, а також звітів щодо відповідності оснащення закладу охорони здоров’я табелю оснащення.

2.5. Застосовування ІАС при формуванні зведених актів інвентаризації у розрізі інтенсивності використання та причин невикористання обладнання, експлуатаційного стану обладнання, форми яких наведені у додатках 2,  3 до цього наказу.

2.6. Формування зведених актів відповідності оснащення закладів охорони здоров’я регіонів табелям оснащення у розрізі рівнів надання медичної допомоги, форма яких наведена у додатку 5 до цього наказу, на підставі наданих Комунальними закладами актів відповідності оснащення закладу охорони здоров’я табелю оснащення.

2.7. Відрядження посадових осіб, зазначених у підпункті 2.3 цього наказу, для подання до ДП УІОЦ МОЗ України документів, зазначених у підпунктах 2.5,  2.6 цього наказу, на паперових носіях та в електронному вигляді у строк до 15 грудня.

2.8. Відшкодування витрат за відрядження здійснювати за основним місцем роботи у порядку, встановленому законодавством.

3. ДП УІОЦ МОЗ України (А. Бровді) забезпечувати:

3.1. Технічний супровід проведення інвентаризації високовартісного обладнання в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу із застосуванням ІАС.

3.2. Реєстрацію, узагальнення документів, які зазначені у підпунктах 2.5, 2.6 цього наказу, отриманих від МОЗ АРК, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3.3. Перевірку відповідності відомостей документів, які зазначені у підпунктах 1.4, 2.5, 2.6 цього наказу, даним, що містяться в ІАС.

3.4. Реєстрацію, узагальнення отриманих від Державних закладів документів, які зазначені у підпункті 1.4 цього наказу.

3.5. Формування за допомогою ІАС зведених актів інвентаризації по Державних закладах у розрізі інтенсивності використання та причин невикористання обладнання, експлуатаційного стану обладнання.

3.6. Формування зведених актів відповідності оснащення Державних закладів табелям оснащення у розрізі рівнів надання медичної допомоги на підставі наданих ними актів відповідності оснащення закладу охорони здоров’я табелю оснащення.

3.7. Надання прошитих, пронумерованих зведених документів, які зазначені у підпунктах 3.2, 3.5, 3.6 цього наказу, на паперових носіях, а також в електронному вигляді (у формі електронних документів у форматі.xls, засвідчених електронним цифровим підписом керівника ДП УІОЦ МОЗ України) до Управління бухгалтерського обліку МОЗ України у строк до 20 грудня.

4. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей),

Управлінню бухгалтерського обліку МОЗ України (Н. Лапенко) забезпечити аналіз отриманої від ДП УІОЦ МОЗ України інформації у строк до 29 грудня.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Р. Богачева.

МіністрР. Богатирьова

 

Комментировать

Нажмите для комментария