Накази МОЗ

Наказ МОЗ України від 28.10.2011 № 716 «Про затвердження Положення про Єдиний електронний реєстр листків непрацездатності»

Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.10.2011N 716
м.Київ
Про затвердження Положення про Єдиний електронний реєстр листків непрацездатності

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Законів України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 208 «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я» 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Єдиний електронний реєстр листків непрацездатності, що додається.

2. Визначити пілотними областями для введення в дослідну експлуатацію Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності Вінницьку, Волинську, Донецьку, Івано-Франківську, Луганську, Львівську, Одеську, Полтавську, Харківську, Чернівецьку та Чернігівську області (далі — Пілотні області) в особі управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій.

3. Начальникам управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій Вінницької, Волинської, Донецької, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Харківської, Чернівецької та Чернігівської областей:

3.1. Визначити осіб, відповідальних за впровадження та введення в дослідну експлуатацію Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності.

3.2. Забезпечити в підпорядкованих закладах охорони здоров’я централізовану реєстрацію листків непрацездатності (до 30.01.2012).

3.3. Забезпечити в підпорядкованих закладах охорони здоров’я впровадження уніфікованих програмних продуктів «Укрмедсофт:Стаціонар» та «Укрмедсофт: Поліклініка» (до 31.03.2012).

3.4. Створити на базі територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики постійно діючі курси для навчання персоналу закладів охорони здоров’я.

3.5. Забезпечити щомісячний контроль за впровадженням, наповненням та веденням Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.6. Вирішити питання з органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями щодо сприяння у забезпеченні закладів охорони здоров’я засобами інформатизації.

4. Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності забезпечує:

4.1. Заклади охорони здоров’я Пілотних областей безоплатними прикладними програмними продуктами «Укрмедсофт:Стаціонар» та «Укрмедсофт: Поліклініка».

4.2. Технічне і технологічне супроводження Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності відповідно до чинного законодавства.

5.  Директору Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України Хобзею М.К.в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров’я України Моісеєнко Р.М.та в.о. заступника директора Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Нагорну Т. А.

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров’я УкраїниДиректор Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
О.В.Аніщенко___________________Е.Д.Ушаков_______________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
_28.10.2011__ №_716______

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний електронний реєстр листків непрацездатності

1. Це Положення розроблене відповідно до частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», пункту 11 розділу III Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 — 2015 роки», пункту 9 Основних концептуальних напрямів реформування системи охорони здоров’я, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 208, Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, Всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та роботодавців на 2010-2012 роки, Угоди про спільну діяльність між Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Міністерством охорони здоров’я України від 07.09.2010, визначає організацію ведення Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності.

2. Терміни та поняття у цьому Положенні вживаються у такому значенні:

Єдиний електронний реєстр листків непрацездатності (далі — Реєстр) — система введення, накопичення, зберігання, передачі та використання інформації (даних) про видані, продовжені та обліковані листки непрацездатності;

cуб’єкти інформаційного обміну — Міністерство охорони здоров’я України (далі — МОЗ України), управління охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та заклади охорони здоров’я, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) та його робочі органи.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про захист персональних даних».

3. Реєстр створюється з метою:

ведення оперативного обліку та контролю виданих та продовжених листків непрацездатності закладами охорони здоров’я усіх форм власності;

проведення постійного моніторингу захворюваності, поширеності хвороб з подальшим плануванням комплексу профілактичних заходів.

4. Обробка та захист персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

5. Володільцями баз персональних даних є заклади охорони здоров’я, яким надано право видачі листків непрацездатності.

Суб’єктами персональних даних є фізичні особи, які звернулися за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я та одержали листок непрацездатності.

Розпорядниками баз персональних даних є МОЗ України, управління (головні управління) охорони здоров’я обласних державних адміністрацій.

Третьою особою є Фонд, який є держателем та адміністратором Реєстру.

Джерелом формування Реєстру є електронний листок непрацездатності, форма та порядок заповнення якого відповідають зразку, затвердженому наказом МОЗ України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406 «Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 17.11.2004 за № 1454/10053.

Форма Реєстру відповідає формі Журналу реєстрації листків непрацездатності (форма № 036/о), затвердженого наказом МОЗ України від 29.12.2000 № 369. Термін зберігання персональних даних у Реєстрі — 3 роки.

Фонд забезпечує технічний та криптографічний захист інформації в Реєстрі відповідно до чинного законодавства України.

Дані до Реєстру вносяться відповідальними особами закладу охорони здоров’я.

Взаємодія інформаційних систем та зміни до них визначаються МОЗ України та Фондом і оформляються окремими угодами.

Інформація з Реєстру надається та використовується з додержанням вимог Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про захист персональних даних».

Реєстр ведеться державною мовою.

Директор Департаменту лікувально- профілактичної допомогиМ.К.Хобзей

 

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook

    Найпопулярніше

    Вибір редакції