Новости медицины

Наказ МОЗ України від 23.12.2017 №1702 «Про планування наукової тематики на 2018 рік»

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року
№ 1084 «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету»,  і з метою підвищення наукового та практичного рівня наукових досліджень на засадах доказової медицини та ефективного використання коштів державного бюджету,

 

НАКАЗУЮ:

1. Провести щорічний конкурсний відбір наукових проектів фундаментальних і прикладних досліджень і розробок (далі – НДР) за участю вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти (далі – ВМНЗ)  та наукових установ (далі – НДУ), що належать до сфери управління МОЗ (далі – Конкурс), виконання яких розпочнеться у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету у рамках бюджетної програми КПКВК 2301020 «Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання».

2. Затвердити:

1) примірну форму заявки (запиту) на фінансування замовлення науково-дослідних робіт, що додається;

2) методичні рекомендації щодо підготовки проектів заявок (запитів) на фінансування замовлення науково-дослідних робіт та формування тематичних планів науково-дослідних робіт, що додаються;

3) форму інформації до проекту заявок (запитів) на фінансування  науково-дослідних робіт, що додається.

3. Ректорам ВМНЗ та директорам НДУ:

1) здійснити формування наукової тематики відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1056; пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2011 року № 942; завдань щодо реформування сфери охорони здоров’я;

2) подати до 25 грудня 2017 року  до Відділу освіти та науки МОЗ для участі у Конкурсі:

проекти заявок (запитів) на фінансування замовлення нових НДР з детальними розрахунками вартості НДР, затверджені експертними висновками попередньої наукової і науково-технічної експертизи, рішеннями вчених рад НДУ та ВМНЗ, експертними висновками відповідних структурних підрозділів МОЗ та інформацію до проекту заявок (запитів) на фінансування  науково-дослідних робіт;

анотовані звіти про виконання перехідних НДР із зазначенням отриманих результатів і клопотання та запит на подальше виконання кожної перехідної НДР у 2018 році з детальними розрахунками витрат, затвердженими рішеннями вчених рад ВМНЗ і НДУ;

пропозиції про припинення (дострокового завершення) виконання НДР, що втратили актуальність, не відповідають пріоритетним тематичним напрямам наукових досліджень та інноваційної діяльності загальнодержавного і галузевого рівнів, не спрямовані на розробку нових медичних технологій;

3) надати орієнтовний перелік проектів НДР, що пропонуються до виконання у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету;

4) забезпечити державну реєстрацію НДР відповідно до вимог Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 жовтня 2008 року № 977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2009 року за № 312/16328;

5) упродовж січня-лютого 2018 року відповідно до затверджених МОЗ України результатів конкурсного відбору НДР подати для затвердження тематичні плани НДР ВМНЗ та НДУ на 2018 рік згідно з доведеними у лімітних довідках річними обсягами бюджетних асигнувань.

4. Відділу освіти та науки:

1) здійснити організацію проведення Конкурсу;

2) забезпечити розміщення на веб-сайті МОЗ інформації про проведення Конкурсу та його результати;

3) до 25  грудня 2017 року за участі керівників структурних підрозділів МОЗ, груп експертів МОЗ, науковців у  сфері охорони здоров’я (за згодою) забезпечити розгляд та експертизу проектів наукових досліджень і розробок ВМНЗ та НДУ, які допущені до участі у Конкурсі;

4) за результатами Конкурсу підготувати до затвердження МОЗ України перелік наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету;

5) поінформувати ВМНЗ та НДУ про результати Конкурсу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

 

В.о. МіністраУ. СУПРУН

Комментировать

Нажмите для комментария

    Мы на Facebook

    Самое популярное