Новини медицини

Наказ МОЗ України від 23.12.2017 №1702 «Про планування наукової тематики на 2018 рік»

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року
№ 1084 «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету»,  і з метою підвищення наукового та практичного рівня наукових досліджень на засадах доказової медицини та ефективного використання коштів державного бюджету,

 

НАКАЗУЮ:

1. Провести щорічний конкурсний відбір наукових проектів фундаментальних і прикладних досліджень і розробок (далі – НДР) за участю вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, закладів післядипломної освіти (далі – ВМНЗ)  та наукових установ (далі – НДУ), що належать до сфери управління МОЗ (далі – Конкурс), виконання яких розпочнеться у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету у рамках бюджетної програми КПКВК 2301020 «Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання».

2. Затвердити:

1) примірну форму заявки (запиту) на фінансування замовлення науково-дослідних робіт, що додається;

2) методичні рекомендації щодо підготовки проектів заявок (запитів) на фінансування замовлення науково-дослідних робіт та формування тематичних планів науково-дослідних робіт, що додаються;

3) форму інформації до проекту заявок (запитів) на фінансування  науково-дослідних робіт, що додається.

3. Ректорам ВМНЗ та директорам НДУ:

1) здійснити формування наукової тематики відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1056; пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 2011 року № 942; завдань щодо реформування сфери охорони здоров’я;

2) подати до 25 грудня 2017 року  до Відділу освіти та науки МОЗ для участі у Конкурсі:

проекти заявок (запитів) на фінансування замовлення нових НДР з детальними розрахунками вартості НДР, затверджені експертними висновками попередньої наукової і науково-технічної експертизи, рішеннями вчених рад НДУ та ВМНЗ, експертними висновками відповідних структурних підрозділів МОЗ та інформацію до проекту заявок (запитів) на фінансування  науково-дослідних робіт;

анотовані звіти про виконання перехідних НДР із зазначенням отриманих результатів і клопотання та запит на подальше виконання кожної перехідної НДР у 2018 році з детальними розрахунками витрат, затвердженими рішеннями вчених рад ВМНЗ і НДУ;

пропозиції про припинення (дострокового завершення) виконання НДР, що втратили актуальність, не відповідають пріоритетним тематичним напрямам наукових досліджень та інноваційної діяльності загальнодержавного і галузевого рівнів, не спрямовані на розробку нових медичних технологій;

3) надати орієнтовний перелік проектів НДР, що пропонуються до виконання у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету;

4) забезпечити державну реєстрацію НДР відповідно до вимог Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 жовтня 2008 року № 977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2009 року за № 312/16328;

5) упродовж січня-лютого 2018 року відповідно до затверджених МОЗ України результатів конкурсного відбору НДР подати для затвердження тематичні плани НДР ВМНЗ та НДУ на 2018 рік згідно з доведеними у лімітних довідках річними обсягами бюджетних асигнувань.

4. Відділу освіти та науки:

1) здійснити організацію проведення Конкурсу;

2) забезпечити розміщення на веб-сайті МОЗ інформації про проведення Конкурсу та його результати;

3) до 25  грудня 2017 року за участі керівників структурних підрозділів МОЗ, груп експертів МОЗ, науковців у  сфері охорони здоров’я (за згодою) забезпечити розгляд та експертизу проектів наукових досліджень і розробок ВМНЗ та НДУ, які допущені до участі у Конкурсі;

4) за результатами Конкурсу підготувати до затвердження МОЗ України перелік наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету;

5) поінформувати ВМНЗ та НДУ про результати Конкурсу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

 

В.о. МіністраУ. СУПРУН

Комментировать

Нажмите для комментария