Накази МОЗ

Наказ МОЗ України від 02.03.2016 № 152 Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при стабільній ішемічній хворобі серця

Наказ МОЗ України від 02.03.2016 № 152 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при стабільній ішемічній хворобі серця". Цей документ затверджує ніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Стабільна ішемічна хвороба серця", що додається.

Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при стабільній ішемічній хворобі серця

Відповідно до частини першої статті 141 Основ законодавства України про охорону здоров’я, абзацу п’ятнадцятого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, на виконання пунктів 2, 3 та 13 Плану заходів Міністерства охорони здоров’я України з реалізації Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 597, з метою удосконалення медичної допомоги при стабільній ішемічній хворобі серця

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Стабільна ішемічна хвороба серця» (далі – Уніфікований клінічний протокол), що додається.

2. Медичному департаменту (Кравченко В. В.) забезпечити перегляд та оновлення Уніфікованого клінічного протоколу, затвердженого пунктом 1 цього наказу, не пізніше січня 2019 року.

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, лікарям, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи-підприємці, забезпечити:

1) розробку локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на основі Уніфікованого клінічного протоколу, затвердженого пунктом 1 цього наказу;

2) упровадження та моніторинг дотримання зазначених локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнта) при наданні медичної допомоги пацієнтам.

4. Державному підприємству «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» (Талаєва Т. В.) забезпечити внесення медико-технологічних документів до реєстру медико-технологічних документів.

5. Унести зміни до наказів Міністерства охорони здоров’я України:

1)  підпункт 1.5.4 підпункту 1.5 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2008 року № 56 «Про затвердження клінічних протоколів санаторно-курортного лікування в санаторно-курортних закладах (крім туберкульозного профілю) для дорослого населення» виключити;

У зв’язку із цим підпункти 1.5.5-1.5.23 пункту 1 вважати відповідно підпунктами 1.5.4-1.5.22 пункту 1.

2)  підпункти 1.9, 1.10 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03 листопада 2008 року № 622 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «хірургія серця і магістральних судин» виключити;

У зв’язку із цим підпункти 1.11-1.41 пункту 1 вважати відповідно підпунктами 1.9-1.39 пункту 1.

6. Унести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2011 року № 816 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини» такі зміни:

1) пункт 1 викласти в такій редакції: «Затвердити Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги «Гострий неускладнений цистит у жінок (додається)»;

2) підпункт 4.1 пункту 4 виключити.

У зв’язку із цим підпункти 4.2-4.4 пункту 4 вважати відповідно підпунктами 4.1-4.3 пункту 4.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шафранського В. В.

МіністрО. КВІТАШВІЛІ

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook

    Найпопулярніше

    Вибір редакції