Новини медицини

Наказ МОЗ України від 20.01.2020 № 102 «Про попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти»

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267,

 

НАКАЗУЮ:

1. Установити, що підприємства, заклади, установи та організації, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я України (далі – ЦОВВ), та підприємства, заклади, установи та організації, що належать до сфери управління ЦОВВ, інші розпорядники та одержувачі бюджетних коштів включені до мережі Міністерства охорони здоров’я України (далі – розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів) у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати попередню оплату в разі закупівлі:

товарів, робіт і послуг за поточними видатками – на строк не більше трьох місяців у розмірі до 100 відсотків їх вартості включно;

товарів, робіт і послуг за капітальними видатками та державними контрактами (договорами); періодичних видань – на строк не більше 12 місяців у розмірі до 100 відсотків їх вартості включно;

товарів, робіт і послуг, що закуповуються за зовнішньоекономічними контрактами (договорами), укладеними на виконання міжнародних зобов’язань; товарів, робіт і послуг, що закуповуються для забезпечення національної безпеки та оборони держави; товарів, робіт і послуг, що закуповуються для забезпечення участі України у міжнародних, національних та всесвітніх виставкових заходах – на строк не більше 24 місяців у розмірі до 100 відсотків їх вартості включно.

2. Попередня оплата в межах строків, визначених в абзацах другому — четвертому пункту 1 цього наказу, може здійснюватись без обмежень кількості платежів, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного чи наступного бюджетного періоду.

3. Розмір та строк попередньої оплати, кількість платежів з попередньої оплати в межах строку визначаються розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів в особі керівників, які несуть персональну відповідальність, виходячи із необхідності, що обґрунтовується, зокрема, реальним станом поставки товару, виконання робіт, надання послуг, помісячним розподілом бюджетних асигнувань, сезонністю робіт, циклом виробництва.

4. Розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів, які включені до мережі Міністерства охорони здоров’я України, зобов’язані вживати відповідні заходи з метою недопущення простроченої дебіторської заборгованості. У разі наявності такої заборгованості інформувати Міністерство охорони здоров’я України в триденний строк з моменту її виникнення.

5. Покласти персональну відповідальність на розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів в особі керівників за дотримання норм законодавства при здійсненні попередньої оплати товарів, робіт і послуг та контролю термінів її погашення, своєчасного взяття зобов’язань та їх оплати, застосування штрафних санкцій у разі невчасного повернення таких коштів.

6. Визнати такими, що втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15 травня 2014 року №332 «Про попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» (із змінами).

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник МіністраА. СЕМИВОЛОС

Комментировать

Нажмите для комментария