Накази МОЗ

Наказ МОЗ України від 11.11.2011 № 777 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360»

Зареєстровано Міністерством юстиції
за N 1346/20084 від 25.11.2011
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.11.2011N 777
м.Київ
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360

Відповідно до статті 21 Закону України «Про лікарські засоби», абзацу другого підпункту 8.9 підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467, та з метою удосконалення порядку виписування рецептів на лікарські засоби

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за № 782/11062 (далі — Наказ), такі зміни:

1.1. У преамбулі Наказу слова, цифри та знаки «від 24.07.2000 № 918 (із змінами)» замінити словом, цифрами та знаками «від 13.04.2011 № 467».

1.2. Підпункт 1.4 пункту 1 Наказу викласти в такій редакції:

«1.4. Установити Форму журналу обліку отруйних, сильнодіючих та комбінованих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров’я (додаток)».

1.3. У пункті 3 Наказу слова «Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів та її територіальні інспекції» замінити словами «Державна служба України з лікарських засобів та її територіальні органи.».

1.4. Додаток до Наказу викласти в новій редакції, що додається.

2. Унести до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених Наказом (далі — Правила), такі зміни:

2.1. Пункт 1.7 викласти в такій редакції:

«1.7. Рецепти виписуються на спеціальному рецептурному бланку форми № 3 (ф-3), зразок якої затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.01.2010 № 11, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.05.2010 за № 347/17642, та рецептурному бланку форми № 1 (ф-1) (додаток 1).».

2.2. Пункт 1.11 викласти в такій редакції:

«1.11. Рецепти виписуються чітко і розбірливо чорнилом, кульковою ручкою або комп’ютерним набором з обов’язковим заповненням належної інформації, передбаченої формою бланка Рецепта. Виправлення в Рецепті не дозволяється.».

2.3. У додатку 1 до Правил слова «Код закладу за ЗКПО» замінити словами «Код за ЄДРПОУ».

2.4. Пункт 4 додатка 3 до Правил викласти в такій редакції:

«4. Комбіновані лікарські засоби, які містять ефедрин (окрім лікарських засобів у формі сиропів), трамадол, псевдоефедрин та декстропропоксифен.».

3. Пункт 7 Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого Наказом, викласти в такій редакції:

«7. Рецепт, який виписано з порушенням вимог Правил та/або у дозі, яка перевищує вищий одноразовий прийом без відповідного оформлення Рецепта, та/або містить несумісні лікарські засоби, уважається недійсним. На такому Рецепті проставляється штамп «Рецепт недійсний» і повертається хворому.».

4. Установити, що рецептурні бланки та журнали обліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров’я, надруковані до набрання чинності цим наказом, дійсні до повного їх використання.

5. Управлінню розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

7. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МіністрО.В. Аніщенко

 


Завантажити: N11112011n777dodatok.rar ( 5.2 Kb )

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook

    Найпопулярніше

    Вибір редакції