Накази МОЗ

Наказ МОЗ України від 09.09.2013 № 792 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05 червня 1997 року № 174»

Зареєстровано Міністерством юстиції
за N 1641/24173 від 24.09.2013
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.09.2013N 792
м.Київ
Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05 червня 1997 року № 174

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Основ законодавства України про охорону здоров’я, підпунктів 6.10 і 6.12 підпункту 6 пункту 4 та пункту 6 Положення про Міністерство охорони здоров’я, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, з метою поліпшення організації спільної діяльності органів охорони здоров’я, вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань «Медицина» та «Фармація», закладів післядипломної освіти, науково-дослідних установ та закладів охорони здоров’я у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників,

 

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05 червня 1997 року № 174 «Про затвердження Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 1997 року за № 245/2049, такі зміни:

1) у заголовку, пунктах 1, 2 слова «лікувально-профілактичний» виключити;

2) у пункті 2 слова «управлінь охорони здоров’я» та «вищих медичних закладів освіти» замінити відповідно словами «структурних підрозділів з питань охорони здоров’я» і «вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань «Медицина» та «Фармація».

2. Унести до Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05 червня 1997 року № 174, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 1997 року за № 245/2049, такі зміни:

1) у назві слова «лікувально-профілактичний» виключити;

2) у главі 1:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

«1.1. Клінічним є заклад охорони здоров’я (далі – клінічний заклад), який використовується для розташування структурних наукових і навчальних підрозділів (кафедри, лабораторії тощо) вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань «Медицина» та «Фармація» III,  IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних установ з метою забезпечення лікувально-діагностичного процесу, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних кадрів та проведення і впровадження у практику охорони здоров’я результатів наукових досліджень, на договірній основі.»;

у пункті 1.3 слова «обласна (міська) державна адміністрація за поданням відповідного управління охорони здоров’я» замінити словами «Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за поданням відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров’я»;

у пункті 1.6 слова «лікувально-профілактичному» та «охорони здоров’я» виключити;

3) у назві глави 2, пунктах 2.1 та 2.3 цієї глави слова «охорони здоров’я» виключити;

4) у підпункті 5.3.1 пункту 5.3 глави 5 слова та цифри «(наказ Міністерства освіти від 25.06.96 р. № 252 «Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції від 06.08.96 р. № 421/1446)» виключити;

5) у тексті слова «вищий медичний заклад освіти», «науково-дослідний інститут», «лікувально-профілактичний заклад» у всіх відмінках замінити відповідно словами «вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями галузей знань «Медицина» та «Фармація», «науково-дослідна установа», «заклад охорони здоров’я» у відповідних відмінках.

3. Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки (М. Осійчук) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МіністрР. Богатирьова

 

Комментировать

Нажмите для комментария