Новости медицины

Наказ МОЗ України від 07.03.2018 № 459 «Про затвердження Плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Міністерства охорони здоров’я України на 2018 рік»

З метою виконання вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Міністерства охорони здоров’я України на 2018 рік (далі – План-графік), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я України, відповідальним за здійснення відстеження, забезпечити:

1) виконання Плану-графіка у визначені ним терміни відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308;

2) розміщення звітів про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України не пізніше як у десятиденний строк з дня їх підписання Міністром;

3) надсилання звітів про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів не пізніше наступного робочого дня з дня їх оприлюднення до Державної регуляторної служби України;

4) внесення змін до Плану-графіка у разі проведення відстеження результативності (базового, повторного, періодичного) прийнятого регуляторного акта, не включеного до Плану-графіка;

5) подання щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом, до Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги інформації про здійснені заходи з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та копії звітів про відстеження результативності прийнятого регуляторного акта.

3. Управлінню ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги (Слонецький І.І.) забезпечити оприлюднення Плану-графіка на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

 

В.о. МіністраУ. СУПРУН

Комментировать

Нажмите для комментария

Здравствуйте,
Выйти

    Мы на Facebook

    Самое популярное