Накази МОЗ

Наказ МОЗ України від 04.11.2011 № 753 «Про затвердження Порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Міністерстві охорони здоров’я України»

Зареєстровано Міністерством юстиції
за N 1329/20067 від 22.11.2011
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 753
м.Київ
Про затвердження Порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Міністерстві охорони здоров’я України

Відповідно до статті 9 та абзацу п’ятого пункту 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про безоплатну правову допомогу», Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 467, та з метою регламентації надання безоплатної правової допомоги у Міністерстві охорони здоров’я України

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання безоплатної первинної правової допомоги у Міністерстві охорони здоров’я України, що додається.

2. Департаменту нормативно-правового забезпечення Міністерства охорони здоров’я України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Г.М.Калішенко.

МіністрО.В.Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України » 04 » листопада 2011 року № 753

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

від 22 листопада 2011 за № 1329/20067

 

Порядок
надання безоплатної первинної правової допомоги у Міністерстві охорони здоров’я України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру надання безоплатної первинної правової допомоги суб’єктам права на безоплатну первинну правову допомогу у Міністерстві охорони здоров’я України (далі — МОЗ України).

1.2. У цьому Порядку терміни мають таке значення:

безоплатна правова допомога — правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел;

безоплатна первинна правова допомога — вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

безоплатна вторинна правова допомога — вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя;

законні представники — батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують функції опікунів і піклувальників;

правова допомога — надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення;

правові послуги — надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

1.3. Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

1.4. Правове регулювання відносин, пов’язаних із надання первинної безоплатної правової допомоги в МОЗ України, здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про безоплатну правову допомогу», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну таємницю», Основ законодавства України про охорону здоров’я, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.5. Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (далі — Закон) мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

II. Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги в МОЗ України

2.1. Відповідно до статті 10 Закону:

2.1.1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених пунктом 1.3 розділу І цього Порядку, надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до МОЗ України.

2.1.2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками.

2.1.3. Звернення про надання одного з видів правових послуг, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

2.2. У разі письмового звернення особи про надання будь-якого з видів правових послуг такі послуги надаються протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

2.3. Відповіді на звернення про надання одного з видів правових послуг надаються тими структурними підрозділами, які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією керівництва МОЗ України. Проекти відповідей на звернення обов’язково погоджуються з Департаментом нормативно-правового забезпечення.

2.4. Відповідь на звернення про надання одного з видів правових послуг надається за підписом Міністра охорони здоров’я України або його заступника відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

2.5. Відповідь на звернення про надання одного з видів правових послуг повинна містити достовірну, точну та повну запитувану інформацію.

2.6. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п’ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

2.7. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції МОЗ України, то протягом п’яти календарних днів це звернення необхідно надіслати до відповідного органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.

2.8. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, особі або її законному представникові роз’яснюється порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

2.9. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

III. Організація особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги

3.1. У МОЗ України відповідно до встановленого окремим наказом графіка особистого прийому громадян посадовими особами МОЗ України проводиться особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції МОЗ України.

3.2. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені графіком особистого прийому громадян посадовими особами України дні та години.

3.3. Під час особистого прийому особам, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, надаються роз’яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов’язків.

3.4. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов’язаний роз’яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Директор Департаменту нормативно — правового забезпеченняВ.В.Коблош

 

Комментировать

Нажмите для комментария

    Ми на Facebook

    Найпопулярніше

    Вибір редакції