Новини медицини

Наказ МОЗ України від 04.08.2017 № 897 «Про проведення клінічних випробувань лікарських засобів, затвердження суттєвих поправок та внесення змін до додатка 2 до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 червня 2017 року № 703»

Відповідно до статті 7 Закону України «Про лікарські засоби», пункту 3.2 розділу ІІІ, підпункту 2.4 пункту 2 розділу Х Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 вересня 2009 року № 690 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року за № 1010/17026 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 липня 2012 року № 523), та абзацу сорок четвертого підпункту 10 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, на підставі висновків експертизи матеріалів щодо проведення клінічного випробування та внесення суттєвої поправки, наданих Державним підприємством «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»,

НАКАЗУЮ:

1. Дозволити проведення клінічних випробувань згідно з додатками (додатки 1 – 2).

2. Внести суттєві поправки до протоколів клінічних випробувань згідно з додатками (додатки 3 – 18).

3. Унести зміну до додатка 2 до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 червня 2017 року № 703 «Про затвердження суттєвих поправок до протоколів клінічних випробувань», виклавши позицію «Відповідальний (і) дослідник (и) та місце (я) проведення випробування в Україні» у такій редакції:

«Відповідальний (і) дослідник (и) та місце (я) проведення випробування в Україні1) к.м.н. Годлевська О.М.

Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова, перше терапевтичне відділення, Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра терапії та нефрології, м. Харків

2) д.м.н, проф. Мостовой Ю.М.

Приватне мале підприємство, медичний центр «Пульс», терапевтичне відділення, м. Вінниця

3) к.м.н. Голобородько Б.І.

Комунальна установа «Міська клінічна лікарня №3 ім. проф. Л.Й.Алейнікової, відділення інтенсивної терапії кардіологічного профілю, м. Одеса

4) к.м.н. Говбах І.О.

Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська поліклініка №9», відділення загальної практики-сімейної медицини №1, Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра загальної практики-сімейної медицини,

м. Харків

5) д.м.н., проф. Гиріна О.М.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лікувально-діагностичний центр «Адоніс Плюс», амбулаторне відділення, м. Київ

6) к.м.н. Каменьска Е.П.

Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1 Філії «Центр Охорони Здоров’я» Публічного Акціонерного Товариства «Українська Залізниця», 2 кардіологічне відділення, м. Харків

7) к.м.н. Карпенко О.І.

Київська міська клінічна лікарня №1, відділення невідкладної кардіології, м. Київ

8) д.м.н., проф. Вакалюк І.П.

Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний диспансер, відділення хронічної ішемічної хвороби серця, Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства, м. Івано-Франківськ

9) к.м.н. Золотайкіна В.І.

Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська клінічна лікарня №27», відділення інтенсивної терапії,

м. Харків

10) д.м.н. Антонюк-Щеглова І.А.

Державна установа «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України», відділ клінічної фізіології та патології внутрішніх органів, загальнотерапевтичне відділення, м. Київ

11) д.м.н., проф. Жарінова В.Ю.

Державна установа «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», кардіологічне відділення відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів, м. Київ

12) к.м.н. Стець Р.В.

Комунальна установа «6-А міська клінічна лікарня», терапевтичне відділення, м. Запоріжжя

».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

 

В.о. МіністраУ. СУПРУН

 

Комментировать

Нажмите для комментария