Новини медицини

Наказ МОЗ України та Національної академії правових наук України від 03.11.2017 № 1359/178 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії правових наук України від 28.09.2012 № 759/165/1»

З метою реалізації Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 року № 275-р, відповідно до положень Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності та з метою забезпечення економічної доступності лікарських засобів, оптимізації процесу закупівель, посилення цінової конкуренції на ринку лікарських засобів із застосуванням механізмів права інтелектуальної власності та удосконалення законодавства у сфері обігу лікарських засобів

НАКАЗУЄМО:

 1. Внести до Положення про Робочу групу з питань інтелектуальної власності та доступу до лікарських засобів (далі – Робоча група), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії правових наук України від 28 вересня 2012 року № 759/165/1, такі зміни:1) пункт 1.2 розділу 1 викласти у такій редакції:

  «1.2. Робоча група створена з метою розробки наукових та практичних рекомендацій щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я та інтелектуальної власності задля забезпечення доступу до ефективних, безпечних та економічно доступних лікарських засобів, оптимізації процесу закупівель та посилення цінової конкуренції механізмами права інтелектуальної власності, а також визначення напрямів діяльності у сфері розробки та удосконалення чинного законодавства України з урахуванням зобов’язань, взятих у рамках міжнародних договорів, які містять положення щодо правової охорони інтелектуальної власності.»;

  2) абзац сьомий пункту 2.1 розділу 2 після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «та визначення правового режиму даних реєстраційного досьє референтного/оригінального лікарського засобу при використанні гнучких механізмів Угоди TRIPS.»;

  3) у розділі 4:

  у пункті 4.2 слова «людей, що живуть з ВІЛ,» виключити;

  пункт 4.6 викласти у такій редакції:

  «4.6. Заступники співголів Робочої групи та відповідальний секретар призначаються з числа її членів. Секретар Робочої групи може бути із числа співробітників МОЗ України та/або Інституту.»;

  4) у розділі 5:

  у пункті 5.1 слова «більше половини її членів» замінити словами «більшості її членів, які взяли участь у засіданні, не враховуючи міжнародних експертів Програми розвитку ООН в Україні, що входять до складу Робочої групи, які можуть долучатися до роботи дистанційно»;

  пункти 5.2 та 5.3 викласти в такій редакції:

  «5.2. На засіданні Робочої групи ведеться протокол. Обговорення питань та прийняті на засіданні Робочої групи рішення оформляються протоколом, який підписується обома або одним із співголів, обома або одним із заступників співголови Робочої групи, які взяли участь у засіданні, та відповідальним секретарем Робочої групи.

  5.3. Відповідальний секретар Робочої групи проводить поточну організаційну роботу, яка забезпечує її планомірну діяльність, формує порядок денний, готує матеріали до засідання Робочої групи та проекти рішень. Відповідальний секретар Робочої групи чи за дорученням секретар Робочої групи веде протокол засідання, забезпечує поширення прийнятих Робочою групою рішень та рекомендацій.».

 2. Внести зміни до складу Робочої групи з питань інтелектуальної власності та доступу до лікарських засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії правових наук України від 28 вересня 2012 року № 759/165/1, виклавши його у новій редакції, що додається.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України Ілика Р.Р та директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Орлюк О.П.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України

Уляна СУПРУН

Президент Національної академії
правових наук України

О. ПЕТРИШИН

Наказ МОЗ України від 07.11.2017 № 1376 «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ Міністерства охорони здоров’я України» (зі змінами)

Комментировать

Нажмите для комментария

  Ми на Facebook

  Найпопулярніше

  Вибір редакції