До уваги Накази МОЗ

Наказ МОЗ Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я

Минздрав_Медпросвита

Чинний наказ за яким розраховується робочий час медичного працівника в державних закладах України. Коли, кому скільки можно працювати та ін.

Наказ від 25.05.2006 № 319

Статус: Чинний

Відповідно до статті 51 Кодексу законів про працю України (із змінами), пункту «з» статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (із змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Установити такі норми робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я:

1.1 38,5 години на тиждень для лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою (середнього медичного персоналу), медичних реєстраторів, дезінфекторів закладів охорони здоров’я (структурних підрозділів) за винятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці:
— лікарняних, санаторно-курортних закладів, профілакторіїв;
— амбулаторно-поліклінічних закладів (за винятком лікарів, зайнятих виключно амбулаторним прийомом хворих);
— закладів переливання крові, швидкої та екстреної і консультативної медичної допомоги, медицини катастроф;
— санітарно-профілактичних закладів;
— молочних кухонь, будинків дитини, дитячих будинків;
— шкіл, дитячих садків (ясел), ліцеїв, коледжів, інших закладів та
— установ освіти і соціального захисту населення;
— інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;
— бюро судово-медичної експертизи;
— клінік, лабораторій та інших структурних підрозділів охорони здоров’я
-науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

1.2.33 години на тиждень для лікарів, зайнятих виключно амбулаторним прийомом хворих:
— амбулаторно-поліклінічних закладів;
— амбулаторно-поліклінічних підрозділів лікувально-профілактичних закладів, пунктів охорони здоров’я (здоровпунктів),
— фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів ( у тому числі сільських та селищних рад);
— центрів (бюро) медико-соціальної експертизи, лікарсько-консультаційних комісій;
— лікарів та середнього медичного персоналу, які працюють на протязі всього робочого часу на медичних генераторах ультракороткохвильової частоти потужністю більше ніж 200 ват.

У ті дні, коли згідно з графіком роботи або правилами внутрішнього трудового розпорядку ці лікарі працюють у стаціонарі (чергування), на дільниці, проводять санітарно-просвітню та профілактичну роботу, диспансеризацію, тривалість їх робочого дня встановлюється за пунктом1.1 цього наказу.

1.3.40 годин на тиждень:
— для керівників закладів та установ охорони здоров’я, їх заступників, головних бухгалтерів та їх заступників, керівників відділів, служб та інших підрозділів (за винятком лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою — керівників структурних підрозділів та закладів охорони здоров’я, у тому числі амбулаторно-поліклінічних), головних фахівців (головних медичних сестер, головних фельдшерів, головних інженерів, головних енергетиків, головних технологів тощо), фахівців, технічних службовців та робітників (за винятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці);
— для провізорів, фармацевтів аптек, зайнятих тільки відпусканням ліків та інших товарів аптечного асортименту;
— для молодших медичних сестер, молодших медичних сестер з догляду за хворими, сестер-господарок (за винятком тих, хто працює із шкідливими умовами праці).

1.4.18 годин на тиждень:
— для вчителів І-ХІІ класів шкіл, вчителів-дефектологів та логопедів закладів охорони здоров’я (крім будинків дитини).

1.5.20 годин на тиждень:
— для завідувачів логопедичних пунктів, логопедів будинків дитини.

1.6.24 години на тиждень:
— для музичних керівників, концертмейстерів, акомпаніаторів, культорганізаторів.

1.7.30 годин на тиждень:
— для вихователів, старших вихователів закладів охорони здоров’я.

1.8.36 годин на тиждень:
— для вихователів-методистів закладів охорони здоров’я, вихователів будинків дитини.

2. Перелік професій і посад, для яких застосовується ненормований робочий день, установлюється колективним договором.

3. Напередодні вихідних днів при шестиденному робочому тижні тривалість роботи не може перевищувати 5 годин (стаття 53 Кодексу законів про працю України).

4. Норми робочого часу, установлені в цьому наказі, застосовуються для медичних працівників незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності.

5. Для працівників, які працюють у закладах (структурних підрозділах) і на посадах у шкідливих умовах праці, установлюється скорочена тривалість робочого тижня відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року №163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня», на підставі результатів атестації робочих місць порядок проведення якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року №442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».

6. Уважати такою, що не застосовується на території України, постанову Ради Народних Комісарів СРСР від 11 грудня 1940 року №2499 «Про тривалість робочого дня медичних працівників».

7. Директору Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин Карамушці Л.І.забезпечити державну реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров’я України Весельського В. Л.

Комментировать

Нажмите для комментария